ReadyPlanet.com
dot


ตารางเรือนชะตาจันทรคติสำหรับวันที่ 17/11/09 - 16/12/09


เรือนชะตาจันทร์ ความหมายโดยทั่วไป เวลาเริ่มต้นของเรือนชะตา
1 เรือนที่ให้โทษ 17 พ.ย. 52 2:13
2 เรือนที่เป็นปัญหา 17 พ.ย. 52 18:07
3 เรือนที่เป็นกลาง 18 พ.ย. 52 11:12
4 เรือนที่เป็นกลาง 19 พ.ย. 52 5:31
5 เรือนที่เป็นกลาง 20 พ.ย. 52 1:06
6 เรือนที่เป็นปัญหา 20 พ.ย. 52 21:58
7 เรือนที่ให้คุณ 21 พ.ย. 52 20:07
8 เรือนที่ให้คุณ 22 พ.ย. 52 19:28
9 เรือนที่ให้โทษ 23 พ.ย. 52 19:54
10 เรือนที่ให้โทษ 24 พ.ย. 52 21:14
11 เรือนที่เป็นกลาง 25 พ.ย. 52 23:14
12 เรือนที่ให้คุณ 27 พ.ย. 52 1:39
13 เรือนที่ให้คุณ 28 พ.ย. 52 4:16
14 เรือนที่เป็นปัญหา 29 พ.ย. 52 6:55
15 เรือนที่ให้โทษ 2 ธ.ค. 52 14:30
16 เรือนที่เป็นกลาง 5 ธ.ค. 52 16:10
17 เรือนที่ให้คุณ 6 ธ.ค. 52 16:03
18 เรือนที่เป็นปัญหา 7 ธ.ค. 52 15:24
19 เรือนที่ให้โทษ 8 ธ.ค. 52 14:15
20 เรือนที่ให้โทษ 9 ธ.ค. 52 12:37
21 เรือนที่เป็นกลาง 10 ธ.ค. 52 10:28
22 เรือนที่ให้คุณ 11 ธ.ค. 52 7:47
23 เรือนที่เป็นปัญหา 12 ธ.ค. 52 4:32
24 เรือนที่เป็นกลาง 13 ธ.ค. 52 0:40
25 เรือนที่เป็นกลาง 13 ธ.ค. 52 20:10
26 เรือนที่เป็นกลาง 14 ธ.ค. 52 14:59
27 เรือนที่เป็นปัญหา 15 ธ.ค. 52 9:05
28 เรือนที่ให้โทษ 16 ธ.ค. 52 2:27


ผู้ตั้งกระทู้ Phainon (phainon-at-horauranian-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-16 18:13:12 IP : 61.90.143.87


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล



Copyright © 2010 All Rights Reserved.