ReadyPlanet.com
dot


ปรากฏการณ์ฟ้า 2561


ปรากฏการณ์ฟ้า 2561

 

โดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
26 ธันวาคม 2560

 


คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ


 ปี พ.ศ.2561 หรือ ค.ศ. 2018 มี อุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง (มากกว่า ปี 2560 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้


1.จันทรุปราคาเต็มดวง 31 ม.ค. 2561 เวลา 20:30 น. ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 11 องศา 38 ลิบดา ขนาดของคราส 1.315 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้


2.สุริยุปราคาบางส่วน 16 ก.พ. 2561 เวลา 3:51 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 27 องศา 07 ลิบดา ขนาดของคราส 0.599 


3.สุริยุปราคาบางส่วน 13 ก.ค. 2561 เวลา 10:01 น. ตำแหน่งคราส ราศีกรกฎ 20 องศา 42 ลิบดา ขนาดของคราส 0.337 


4.จันทรุปราคาเต็มดวง 28 ก.ค. 2561 เวลา 3:22 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 4 องศา 45 ลิบดา ขนาดของคราส 1.609 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้


5. สุริยุปราคาบางส่วน 11 สิงหาคม 2561 เวลา 16:46 น.ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 18 องศา 41 ลิบดา  ขนาดของคราส 0.737


วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่


1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2561 เวลา 23:17 น. ลัคนาอยู่ 9 ธนู เมอริเดียนอยู่ 11 กันย์


2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:08 น. ลัคนาอยู่ 8 ธนู เมอริเดียนอยู่ 10 กันย์


3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 23 กันยายน 2561 เวลา 8:55 น. ลัคนาอยู่ 10 พิจิก เมอริเดียนอยู่ 9 สิงห์


4) เหมายัน (Winter Solstice) 22 ธันวาคม 2561 เวลา 5:24 น. ลัคนาอยู่ 12 ธนู เมอริเดียนอยู่ 16 กันย์


ดูจากตำแหน่งลัคนาและเมอริเดียนของวันสำคัญทั้งสี่แล้ว พบว่า สำหรับผู้ที่เกิดราวๆ 2-3 กันยายน และ 1-2 ธันวาคม แล้ว ปี 2561 น่าจะเป็นปีสำคัญและท้าทายของพวกเขาเลยทีเดียว


ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ในปี 2561


เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2561 นี้มีทั้งหมด 3 ครั้ง

ครั้งแรก เริ่ม 23 มี.ค. 2561 เวลา 7:18 น. จนถึง 15 เม.ย. 2561 เวลา 16:22 น. 

ครั้งที่ 2 เริ่ม 26 ก.ค. 2561 เวลา 12:03 น. ถึง 19 ส.ค. 2561 เวลา 11:25 น. 

ครั้งที่ 3 เริ่ม 17 พ.ย. 2561 เวลา 8:33 น. ถึง 7 ธ.ค. 2561 เวลา 4:25 น. 

ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ


ดาวศุกร์ อยู่ราศีมกรตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 6 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561


ดาวอังคาร อยู่ในกลางราศีพิจิกตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 27 มิ.ย. - 27 ส.ค. 2561 ตอนสิ้นปีอยู่ราศีมีน


ดาวพฤหัส

เริ่มต้นปีอยู่ที่ตำแหน่ง 17 องศา ราศีพิจิก 

เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 11:47 น. ที่ตำแหน่ง 23 องศาราศีพิจิก โดยถอยไปจนถึง 13 องศาราศีพิจิก และกลับมาโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 00:04 น. 

จนกระทั่งยกเข้าราศีธนู ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 19:40 น. ตำแหน่งส่งท้ายปีที่ 11 องศาราศีธนู 

ชาวราศีพิจิก (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 23 ต.ค.-21 ธ.ค.) ถือว่าอยู่ในจังหวะก้าวหน้าเติบโตของชีวิต


ดาวเสาร์ 

เริ่มต้นปีอยู่ที่ตำแหน่ง 1 องศา ราศีมกร 

พอมาถึงตำแหน่ง 9 องศา 8.9 ลิบดา ราศีมกร ก็จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 8:48 น. จนถึงตำแหน่ง 2 องศา 32.5 ลิบดา ราศีมกร ก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 18:10 น. 

ตำแหน่งวันสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 11 องศา 22.6 ลิบดา ราศีมกร 

ชาวราศีมกร (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 22 ธ.ค.-20 ม.ค.) ต้องอดทนกับข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต จนถึงปี 2020 ปัญหาจึงจะคลี่คลายไป


ดาวมฤตยู  

เริ่มต้นปีที่ตำแหน่ง 24 องศา 34.3 ลิบดา ราศีเมษ โดยกำลังโคจรถอยหลังอยู่ และจะเริ่มโคจรเดินหน้าในวันที่ 2 ม.ค. 2561 

จากนั้น จะยกเข้าราศีพฤษภ ในวันที่ 15 พ.ค. 2561

และเริ่มโคจรถอยหลังอีกครั้งในวันที่ 7 ส.ค. 2561 ที่ตำแหน่ง 2 องศา 33.6 ลิบดา ราศีพฤษภ โดยถอยหลังจนกลับเข้าไปในราศีเมษในวันที่ 7 พ.ย. 2561

ตำแหน่งสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 28 องศา 36.9 ลิบดา ราศีเมษ โดยยังโคจรถอยหลังอยู่


ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี 

เริ่มต้นปีที่ตำแหน่ง 11 องศาราศีมีน 

เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 19 มิ.ย. 2561 ที่ตำแหน่ง 16 องศาราศีมีน โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย. 2561

ตำแหน่งสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 14 องศา ราศีมีน 


ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 22 เม.ย. 2561 จนถึง 1 ต.ค. 2561


ราหู (จริง) เริ่มปีในราศีสิงห์ ย้ายเข้าราศีกรกฎในวันที่ 6 พ.ย. 2561


การทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2561

1 ก.พ. วัลคานุส ถอยเข้า ราศีกรกฎ

2 ก.พ. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส

13 ก.พ. เสาร์ เล็ง ฮาเดส

18 ก.พ. เนปจูน ตรีโกณ โพไซดอน

20 เม.ย. แอดเมตอส ยกเข้าราศีมิถุน 

8 พ.ค. มฤตยู ตั้งฉาก วัลคานุส

8 พ.ค. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด

25 พ.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน

13 มิ.ย. เสาร์ เล็ง ฮาเดส

14 มิ.ย. มฤตยู เล็ง อพอลลอน

23 มิ.ย. วัลคานุส ยกเข้า ราศีสิงห์

19 ส.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน

7 ก.ย. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส

22 ก.ย. มฤตยู เล็ง อพอลลอน

7 ต.ค. มฤตยู ตั้งฉาก วัลคานุส

12 พ.ย. พฤหัส เล็ง แอดเมตอส

14 พ.ย. พฤหัส ตรีโกณ วัลคานุส

4 ธ.ค. เสาร์ เล็ง ฮาเดส

4 ธ.ค. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด

31 ธ.ค. เสาร์ เล็ง โครโนส


ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 21 ธ.ค. 2561 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2561ผู้ตั้งกระทู้ Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-12-26 13:49:50 IP : 183.88.187.33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4369809)

มีปี63มั้ยคะ

หวยฮานอย

ผู้แสดงความคิดเห็น baifern99 วันที่ตอบ 2020-04-05 13:07:52 IP : 1.46.13.60


ความคิดเห็นที่ 2 (4423928)

 impressed with your website. ฝากถอนslotxo

ผู้แสดงความคิดเห็น min วันที่ตอบ 2021-04-22 13:20:25 IP : 184.82.41.87


ความคิดเห็นที่ 3 (4423930)

 impressed with your website.สมัครslotxo

ผู้แสดงความคิดเห็น minizo วันที่ตอบ 2021-04-22 13:21:45 IP : 184.82.41.87


ความคิดเห็นที่ 4 (4423931)

 impressed with your website.ดาวน์โหลดslotxo

ผู้แสดงความคิดเห็น minizo วันที่ตอบ 2021-04-22 13:22:18 IP : 184.82.41.87


ความคิดเห็นที่ 5 (4432631)

 รวมสล็อตทุกค่ายในเว็บเดียว สมัครสมาชิกวันนี้ รับโบนัส100% เล่นเกมสล็อตได้เงินจริง เกมสล็อตรวมทุกค่าย ฝาก-ถอน ระบบออโต้ เว็บสล็อตที่ดีที่สุด2021 สล็อตแตกง่าย แตกบอย ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ แนะนำสล็อตยอดฮิต อัพเดทเกมใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้แสดงความคิดเห็น เกมสล็อตรวมทุกค่าย วันที่ตอบ 2021-06-24 14:09:07 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 6 (4432632)

 เล่นเกมสล็อตได้เงินจริง เว็บรวมสล็อตทุกค่ายฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา slotรวมทุกค่าย จบในเว็บเดียว ambbet wallet ค่ายสล็อตที่มาแรงที่สุดในปี 2021 แหล่งรวมเกมสล็อตออนไลน์ พบกับเกมสล็อตมากกว่า 500 เกม เว็บเดียว ครบทุกค่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น slotรวมทุกค่าย วันที่ตอบ 2021-06-24 14:09:21 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 7 (4432633)

 ที่เดียวครบทุกค่าย ในเว็บเดียว รับโปร 100% พร้อมเครดิตฟรี สมัครสมาชิก ทดลองเล่นpg รับเงินทันที ไม่ต้องฝาก สามารถเล่นได้ทันที มีเกมให้เลือกเล่นมากมายหลากหลาย เว็บสล็อตออนไลน์ Ambbet wallet แจกโบนัสทันที เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก พร้อมรับโปรโมชั่นทันที ไม่อั้น !!!

ผู้แสดงความคิดเห็น รับเงินทันที วันที่ตอบ 2021-06-24 14:09:44 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 8 (4432634)

 
 สูตรสล็อตทุกค่าย  อัพเดทเกมใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย พร้อมให้นักเดิมพันพนันออนไลน์ ได้สัมผัสกับเกมสล็อต จากค่าย ambbet wallet

ผู้แสดงความคิดเห็น สูตรสล็อตทุกค่าย วันที่ตอบ 2021-06-24 14:10:27 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 9 (4433285)

 

Is a very good post.gracegardenschools 

 

I agree with you.gracegardenschools.org 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น gracegardenschools (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:34:07 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 10 (4433286)

 

The content is very useful, thank you.epcsoft 

 

Very great content.epcsoft.net 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น epcsoft (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:34:51 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 11 (4433287)

 

Thanks for sharing this information.เว็บซุปเปอร์สล็อต

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บซุปเปอร์สล็อต (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:35:47 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 12 (4433288)

 

I agree with you.เว็บ ซุปเปอร์ สล็อต ทั้งหมด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ ซุปเปอร์ สล็อต ทั้งหมด (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:36:29 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 13 (4433289)

 

I agree with you.super auto bet

 

ผู้แสดงความคิดเห็น super auto bet (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:37:47 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 14 (4433290)

 

Thanks for sharing this information.superslot เว็บใหม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น superslot เว็บใหม่ (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:38:03 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 15 (4440650)

 towsoccerclub.com สล็อตออนไลน์ คืออะไร สล็อตเป็นเกม พนันออนไลน์ อีกรูปแบบที่ได้รับ ความนิยมมากๆในขณะนี้ ทั้งในไทย และต่างประเทศ แต่ก่อนนั้นเกมสล็อต มีในรูปแบบ ตู้เกมสล็อตแมชชีน (Slot machine) เป็นเครื่องเล่นเสี่ยงโชค วิธีเล่นจะต้องหยอดเหรียญเงิน วางเดิมพัน ต่างเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักพนันอย่างมาก ตู้เกมสล็อต ถูกนำมาทำในรูปแบบเกม ที่สามารถเล่นบนเว็บไซต์ได้ ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:23 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 16 (4440651)

 ลองเกมสล็อตฟรี 2020 ไม่ต้องฝากก่อน เล่นก่อนด้วยเครดิตฟรีในเกม มีให้เลือกมากกว่า 50 เกม ทดลองเล่นสล็อต pg ซื้อฟรีสปิน เลือกได้ตามใจคุณ พร้อมโบนัสและแจ็คพอตมากมาย ฝากขั้นต่ำเพียง 100 บาท อย่าพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ ลองเกมสล็อต PG GAME

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:31 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 17 (4440652)

 เพียงแค่สมัครสมาชิก เครดิตฟรีpg ผ่านระบบออโต้ ฝาก ถอน รับโบนัส100% มั่นใจ ปลอดภัยเรื่องบริการ การเงินมั่นคง แตกเท่าไหร่ ได้กำไรมหาศาล เราก็จ่ายให้ไม่ต้องรอนาน เล่นง่าย ได้เงินชัวร์ ไม่รับโบนัส ถอนได้ไม่อั้น pg slot เกมมือถือ เล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:37 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 18 (4440653)

 ทดลองเล่นเกม PG SLOT ได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซค์ได้รวบรวมเกมสล็อตที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ทดลองเล่นฟรีมากกว่า 100 เกม เกมสล็อตออนไลน์ที่มาแรงที่สุด รับรองความสนุก ไม่มีเบื่อ และความตื่นตาตื่นใจไปกับการเล่นเกมของค่าย สล็อตทดลองเล่น

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:45 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 19 (4440654)

 pgslot-game เว็ป pg คุณภาพสล็อตออนไลน์ยอดนิยม มีผู้เล่นมากกว่า 5,000,000 ล้านคนผ่านหน้าเว็ปไซต์ของเรา การันตีคุณภาพเกมส์ภาพสวย

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:52 IP : 194.5.49.23[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.