ReadyPlanet.com
dot


ปรากฏการณ์ฟ้า 2561


ปรากฏการณ์ฟ้า 2561

 

โดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
26 ธันวาคม 2560

 


คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ


 ปี พ.ศ.2561 หรือ ค.ศ. 2018 มี อุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง (มากกว่า ปี 2560 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้


1.จันทรุปราคาเต็มดวง 31 ม.ค. 2561 เวลา 20:30 น. ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 11 องศา 38 ลิบดา ขนาดของคราส 1.315 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้


2.สุริยุปราคาบางส่วน 16 ก.พ. 2561 เวลา 3:51 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 27 องศา 07 ลิบดา ขนาดของคราส 0.599 


3.สุริยุปราคาบางส่วน 13 ก.ค. 2561 เวลา 10:01 น. ตำแหน่งคราส ราศีกรกฎ 20 องศา 42 ลิบดา ขนาดของคราส 0.337 


4.จันทรุปราคาเต็มดวง 28 ก.ค. 2561 เวลา 3:22 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 4 องศา 45 ลิบดา ขนาดของคราส 1.609 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้


5. สุริยุปราคาบางส่วน 11 สิงหาคม 2561 เวลา 16:46 น.ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 18 องศา 41 ลิบดา  ขนาดของคราส 0.737


วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่


1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2561 เวลา 23:17 น. ลัคนาอยู่ 9 ธนู เมอริเดียนอยู่ 11 กันย์


2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:08 น. ลัคนาอยู่ 8 ธนู เมอริเดียนอยู่ 10 กันย์


3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 23 กันยายน 2561 เวลา 8:55 น. ลัคนาอยู่ 10 พิจิก เมอริเดียนอยู่ 9 สิงห์


4) เหมายัน (Winter Solstice) 22 ธันวาคม 2561 เวลา 5:24 น. ลัคนาอยู่ 12 ธนู เมอริเดียนอยู่ 16 กันย์


ดูจากตำแหน่งลัคนาและเมอริเดียนของวันสำคัญทั้งสี่แล้ว พบว่า สำหรับผู้ที่เกิดราวๆ 2-3 กันยายน และ 1-2 ธันวาคม แล้ว ปี 2561 น่าจะเป็นปีสำคัญและท้าทายของพวกเขาเลยทีเดียว


ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ในปี 2561


เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2561 นี้มีทั้งหมด 3 ครั้ง

ครั้งแรก เริ่ม 23 มี.ค. 2561 เวลา 7:18 น. จนถึง 15 เม.ย. 2561 เวลา 16:22 น. 

ครั้งที่ 2 เริ่ม 26 ก.ค. 2561 เวลา 12:03 น. ถึง 19 ส.ค. 2561 เวลา 11:25 น. 

ครั้งที่ 3 เริ่ม 17 พ.ย. 2561 เวลา 8:33 น. ถึง 7 ธ.ค. 2561 เวลา 4:25 น. 

ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ


ดาวศุกร์ อยู่ราศีมกรตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 6 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561


ดาวอังคาร อยู่ในกลางราศีพิจิกตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 27 มิ.ย. - 27 ส.ค. 2561 ตอนสิ้นปีอยู่ราศีมีน


ดาวพฤหัส

เริ่มต้นปีอยู่ที่ตำแหน่ง 17 องศา ราศีพิจิก 

เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 11:47 น. ที่ตำแหน่ง 23 องศาราศีพิจิก โดยถอยไปจนถึง 13 องศาราศีพิจิก และกลับมาโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 00:04 น. 

จนกระทั่งยกเข้าราศีธนู ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 19:40 น. ตำแหน่งส่งท้ายปีที่ 11 องศาราศีธนู 

ชาวราศีพิจิก (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 23 ต.ค.-21 ธ.ค.) ถือว่าอยู่ในจังหวะก้าวหน้าเติบโตของชีวิต


ดาวเสาร์ 

เริ่มต้นปีอยู่ที่ตำแหน่ง 1 องศา ราศีมกร 

พอมาถึงตำแหน่ง 9 องศา 8.9 ลิบดา ราศีมกร ก็จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 8:48 น. จนถึงตำแหน่ง 2 องศา 32.5 ลิบดา ราศีมกร ก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 18:10 น. 

ตำแหน่งวันสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 11 องศา 22.6 ลิบดา ราศีมกร 

ชาวราศีมกร (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 22 ธ.ค.-20 ม.ค.) ต้องอดทนกับข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต จนถึงปี 2020 ปัญหาจึงจะคลี่คลายไป


ดาวมฤตยู  

เริ่มต้นปีที่ตำแหน่ง 24 องศา 34.3 ลิบดา ราศีเมษ โดยกำลังโคจรถอยหลังอยู่ และจะเริ่มโคจรเดินหน้าในวันที่ 2 ม.ค. 2561 

จากนั้น จะยกเข้าราศีพฤษภ ในวันที่ 15 พ.ค. 2561

และเริ่มโคจรถอยหลังอีกครั้งในวันที่ 7 ส.ค. 2561 ที่ตำแหน่ง 2 องศา 33.6 ลิบดา ราศีพฤษภ โดยถอยหลังจนกลับเข้าไปในราศีเมษในวันที่ 7 พ.ย. 2561

ตำแหน่งสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 28 องศา 36.9 ลิบดา ราศีเมษ โดยยังโคจรถอยหลังอยู่


ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี 

เริ่มต้นปีที่ตำแหน่ง 11 องศาราศีมีน 

เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 19 มิ.ย. 2561 ที่ตำแหน่ง 16 องศาราศีมีน โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย. 2561

ตำแหน่งสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 14 องศา ราศีมีน 


ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 22 เม.ย. 2561 จนถึง 1 ต.ค. 2561


ราหู (จริง) เริ่มปีในราศีสิงห์ ย้ายเข้าราศีกรกฎในวันที่ 6 พ.ย. 2561


การทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2561

1 ก.พ. วัลคานุส ถอยเข้า ราศีกรกฎ

2 ก.พ. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส

13 ก.พ. เสาร์ เล็ง ฮาเดส

18 ก.พ. เนปจูน ตรีโกณ โพไซดอน

20 เม.ย. แอดเมตอส ยกเข้าราศีมิถุน 

8 พ.ค. มฤตยู ตั้งฉาก วัลคานุส

8 พ.ค. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด

25 พ.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน

13 มิ.ย. เสาร์ เล็ง ฮาเดส

14 มิ.ย. มฤตยู เล็ง อพอลลอน

23 มิ.ย. วัลคานุส ยกเข้า ราศีสิงห์

19 ส.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน

7 ก.ย. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส

22 ก.ย. มฤตยู เล็ง อพอลลอน

7 ต.ค. มฤตยู ตั้งฉาก วัลคานุส

12 พ.ย. พฤหัส เล็ง แอดเมตอส

14 พ.ย. พฤหัส ตรีโกณ วัลคานุส

4 ธ.ค. เสาร์ เล็ง ฮาเดส

4 ธ.ค. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด

31 ธ.ค. เสาร์ เล็ง โครโนส


ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 21 ธ.ค. 2561 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2561ผู้ตั้งกระทู้ Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-12-26 13:49:50 IP : 183.88.187.33


[1] 2 3 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (4369809)

มีปี63มั้ยคะ

หวยฮานอย

ผู้แสดงความคิดเห็น baifern99 วันที่ตอบ 2020-04-05 13:07:52 IP : 1.46.13.60


ความคิดเห็นที่ 2 (4423928)

 impressed with your website. ฝากถอนslotxo

ผู้แสดงความคิดเห็น min วันที่ตอบ 2021-04-22 13:20:25 IP : 184.82.41.87


ความคิดเห็นที่ 3 (4423930)

 impressed with your website.สมัครslotxo

ผู้แสดงความคิดเห็น minizo วันที่ตอบ 2021-04-22 13:21:45 IP : 184.82.41.87


ความคิดเห็นที่ 4 (4423931)

 impressed with your website.ดาวน์โหลดslotxo

ผู้แสดงความคิดเห็น minizo วันที่ตอบ 2021-04-22 13:22:18 IP : 184.82.41.87


ความคิดเห็นที่ 5 (4432631)

 รวมสล็อตทุกค่ายในเว็บเดียว สมัครสมาชิกวันนี้ รับโบนัส100% เล่นเกมสล็อตได้เงินจริง เกมสล็อตรวมทุกค่าย ฝาก-ถอน ระบบออโต้ เว็บสล็อตที่ดีที่สุด2021 สล็อตแตกง่าย แตกบอย ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ แนะนำสล็อตยอดฮิต อัพเดทเกมใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้แสดงความคิดเห็น เกมสล็อตรวมทุกค่าย วันที่ตอบ 2021-06-24 14:09:07 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 6 (4432632)

 เล่นเกมสล็อตได้เงินจริง เว็บรวมสล็อตทุกค่ายฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา slotรวมทุกค่าย จบในเว็บเดียว ambbet wallet ค่ายสล็อตที่มาแรงที่สุดในปี 2021 แหล่งรวมเกมสล็อตออนไลน์ พบกับเกมสล็อตมากกว่า 500 เกม เว็บเดียว ครบทุกค่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น slotรวมทุกค่าย วันที่ตอบ 2021-06-24 14:09:21 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 7 (4432633)

 ที่เดียวครบทุกค่าย ในเว็บเดียว รับโปร 100% พร้อมเครดิตฟรี สมัครสมาชิก ทดลองเล่นpg รับเงินทันที ไม่ต้องฝาก สามารถเล่นได้ทันที มีเกมให้เลือกเล่นมากมายหลากหลาย เว็บสล็อตออนไลน์ Ambbet wallet แจกโบนัสทันที เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก พร้อมรับโปรโมชั่นทันที ไม่อั้น !!!

ผู้แสดงความคิดเห็น รับเงินทันที วันที่ตอบ 2021-06-24 14:09:44 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 8 (4432634)

 
 สูตรสล็อตทุกค่าย  อัพเดทเกมใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย พร้อมให้นักเดิมพันพนันออนไลน์ ได้สัมผัสกับเกมสล็อต จากค่าย ambbet wallet

ผู้แสดงความคิดเห็น สูตรสล็อตทุกค่าย วันที่ตอบ 2021-06-24 14:10:27 IP : 49.228.178.1


ความคิดเห็นที่ 9 (4433285)

 

Is a very good post.gracegardenschools 

 

I agree with you.gracegardenschools.org 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น gracegardenschools (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:34:07 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 10 (4433286)

 

The content is very useful, thank you.epcsoft 

 

Very great content.epcsoft.net 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น epcsoft (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:34:51 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 11 (4433287)

 

Thanks for sharing this information.เว็บซุปเปอร์สล็อต

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บซุปเปอร์สล็อต (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:35:47 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 12 (4433288)

 

I agree with you.เว็บ ซุปเปอร์ สล็อต ทั้งหมด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ ซุปเปอร์ สล็อต ทั้งหมด (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:36:29 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 13 (4433289)

 

I agree with you.super auto bet

 

ผู้แสดงความคิดเห็น super auto bet (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:37:47 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 14 (4433290)

 

Thanks for sharing this information.superslot เว็บใหม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น superslot เว็บใหม่ (dsgdfj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-07-01 15:38:03 IP : 180.183.10.27


ความคิดเห็นที่ 15 (4440650)

 towsoccerclub.com สล็อตออนไลน์ คืออะไร สล็อตเป็นเกม พนันออนไลน์ อีกรูปแบบที่ได้รับ ความนิยมมากๆในขณะนี้ ทั้งในไทย และต่างประเทศ แต่ก่อนนั้นเกมสล็อต มีในรูปแบบ ตู้เกมสล็อตแมชชีน (Slot machine) เป็นเครื่องเล่นเสี่ยงโชค วิธีเล่นจะต้องหยอดเหรียญเงิน วางเดิมพัน ต่างเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักพนันอย่างมาก ตู้เกมสล็อต ถูกนำมาทำในรูปแบบเกม ที่สามารถเล่นบนเว็บไซต์ได้ ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:23 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 16 (4440651)

 ลองเกมสล็อตฟรี 2020 ไม่ต้องฝากก่อน เล่นก่อนด้วยเครดิตฟรีในเกม มีให้เลือกมากกว่า 50 เกม ทดลองเล่นสล็อต pg ซื้อฟรีสปิน เลือกได้ตามใจคุณ พร้อมโบนัสและแจ็คพอตมากมาย ฝากขั้นต่ำเพียง 100 บาท อย่าพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ ลองเกมสล็อต PG GAME

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:31 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 17 (4440652)

 เพียงแค่สมัครสมาชิก เครดิตฟรีpg ผ่านระบบออโต้ ฝาก ถอน รับโบนัส100% มั่นใจ ปลอดภัยเรื่องบริการ การเงินมั่นคง แตกเท่าไหร่ ได้กำไรมหาศาล เราก็จ่ายให้ไม่ต้องรอนาน เล่นง่าย ได้เงินชัวร์ ไม่รับโบนัส ถอนได้ไม่อั้น pg slot เกมมือถือ เล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:37 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 18 (4440653)

 ทดลองเล่นเกม PG SLOT ได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซค์ได้รวบรวมเกมสล็อตที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ทดลองเล่นฟรีมากกว่า 100 เกม เกมสล็อตออนไลน์ที่มาแรงที่สุด รับรองความสนุก ไม่มีเบื่อ และความตื่นตาตื่นใจไปกับการเล่นเกมของค่าย สล็อตทดลองเล่น

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:45 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 19 (4440654)

 pgslot-game เว็ป pg คุณภาพสล็อตออนไลน์ยอดนิยม มีผู้เล่นมากกว่า 5,000,000 ล้านคนผ่านหน้าเว็ปไซต์ของเรา การันตีคุณภาพเกมส์ภาพสวย

ผู้แสดงความคิดเห็น PG SLOT (jhjdhfuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-08-15 22:36:52 IP : 194.5.49.23


ความคิดเห็นที่ 20 (4450770)

 Is a very good post. pg slot ทดลองเล่น

ผู้แสดงความคิดเห็น pg slot ทดลองเล่น (dfgfk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-17 13:21:59 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 21 (4450771)

 I like the valuable information you provide in your articles. ทดลอง เล่น สล็อต ค่าย pp

ผู้แสดงความคิดเห็น ทดลอง เล่น สล็อต ค่าย pp (faranggggg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-17 13:22:16 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 22 (4450772)

 Great blog content. candy bonanza

ผู้แสดงความคิดเห็น candy bonanza (fjhjv-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-17 13:22:31 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 23 (4450773)

 This article is very good. โชคลาภแห่งคเณศ

ผู้แสดงความคิดเห็น โชคลาภแห่งคเณศ (stitch-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-17 13:22:46 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 24 (4450858)

 It is very good to be admired.สูตรสล็อต pg

ผู้แสดงความคิดเห็น สูตรสล็อต pg วันที่ตอบ 2021-12-19 13:56:14 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 25 (4450859)

 Great article. pg slot demo

ผู้แสดงความคิดเห็น pg slot demo (backk-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-19 13:56:33 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 26 (4450860)

 This message is really good. ทดลองพีจี

ผู้แสดงความคิดเห็น ทดลองพีจี วันที่ตอบ 2021-12-19 13:56:45 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 27 (4450861)

 Wonderful article. สล็อตpgมาใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น สล็อตpgมาใหม่ วันที่ตอบ 2021-12-19 13:56:55 IP : 184.22.124.169


ความคิดเห็นที่ 28 (4450936)

 This message is really good game mega

ผู้แสดงความคิดเห็น game mega (FAS25qwengAC-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-21 22:10:28 IP : 84.17.39.225


ความคิดเห็นที่ 29 (4450937)

 This message is really good เมก้าเกม

ผู้แสดงความคิดเห็น เมก้าเกม (FAS25qw1qACBV-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-21 22:10:42 IP : 84.17.39.225


ความคิดเห็นที่ 30 (4450938)

 This message is really good megaslot

ผู้แสดงความคิดเห็น megaslot (megaslotas25qACBV-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-21 22:10:51 IP : 84.17.39.225


ความคิดเห็นที่ 31 (4450939)

 This is information เกมสล็อต ค่าย pg ทดลองเล่น

ผู้แสดงความคิดเห็น เกมสล็อต ค่าย pg ทดลองเล่น (FAS25qwAXcA-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-21 22:11:01 IP : 84.17.39.225


ความคิดเห็นที่ 32 (4451181)

 ระบบเกมสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดพร้อมเปิดให้บริการสล็อตทุกค่ายเกม ให้คุณได้เล่นอย่างจุใจเต็มไปด้วยเกมสล็อตแมชชีนค่ายเกมดัง ๆ อย่างมากมาย มีระบบ ฝาก-ถอน อัติโนมัติ (Auto) ที่ทันสมัยเปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ที่นี่เลย www.megagame-auto.com

ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (srgrfg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-26 13:16:32 IP : 122.155.168.216


ความคิดเห็นที่ 33 (4451182)

 

เปิดให้บริการเล่น ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร ได้ทันที ซึ่งเรามีเกมสล็อตให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกมส์ ผ่านทางเว็บไซต์ เมก้าเกม ที่เต็มไปด้วยเกมสล็อตค่ายดัง ๆ เกมสล็อตใหม่ ๆ หรือไม่เว้นแม้แต่เกมสล็อตแตกง่ายก็ถูกรวมไว้ที่นี้แล้ว เล่นสล็อตฟรีไม่ต้องฝาก มีค่ายเกมอีกมากมาย กว่า 13 ค่ายเกมดังทั่วโลก


ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (cxcg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-26 13:16:53 IP : 122.155.168.216


ความคิดเห็นที่ 34 (4451183)

 

mega game slot  เว็บของเราเป็น สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ําแตกง่าย ที่มีโปรโมชั่นมากมาย เช่น โปรสมัครสมาชิกใหม่ 100%, แจกเครดิตฟรี , แนะนำเพื่อน ,โบนัสบิลฝากแรก,โบนัสทุกยอดฝาก,โบนัสคืนยอดเสีย เป็นต้น  และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายที่อัพเดตทุกวัน 


ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (cdscg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-26 13:17:13 IP : 122.155.168.216


ความคิดเห็นที่ 35 (4451184)

 

Mega Slot เป็นเว็บเกมสล็อต Pocket Games Soft ที่ดีที่สุด 2022 ที่เต็มไปด้วยเกม สล็อต ที่หลากหลายรูปแบบเกมมาให้คุณอย่างเต็มแม็กแบบไม่กั้ก ไม่ว่าจะเป็น เกม Slot , เกมยิงปลา , เกมไพ่ หรือเกมรูปแบบอื่น ๆ มีระบบการฝากถอนเงินออโต้รองรับ ฝากถอนไม่มีขั่นต่ำ รับฝากผ่านมทรูมันนี่วอเลท อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (fsdfg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-12-26 13:18:12 IP : 122.155.168.216


ความคิดเห็นที่ 36 (4451824)

thank you for this Blog

slotxo


   สล็อต


ผู้แสดงความคิดเห็น slotxo วันที่ตอบ 2022-01-14 13:20:33 IP : 223.205.245.79


ความคิดเห็นที่ 37 (4453320)

  เว็บของเราเป็น สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ําแตกง่าย ที่มีโปรโมชั่นมากมาย เช่น โปรสมัครสมาชิกใหม่ 100%, แจกเครดิตฟรี , แนะนำเพื่อน ,โบนัสบิลฝากแรก,โบนัสทุกยอดฝาก,โบนัสคืนยอดเสีย เป็นต้น  และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายที่อัพเดตทุกวัน superslot

ผู้แสดงความคิดเห็น superslot (0801640114ais-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-02-18 14:56:38 IP : 84.17.39.204


ความคิดเห็นที่ 38 (4453876)

 

megagame slot เป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่เล่นแล้วได้เงินจริง พร้อมเกมรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการพัฒนาเกมจึงทำให้ผู้คนในปัจจุบันหันมาสนใจกันเป็นจำนวนมาก เพราะเกมสล็อตนั้นมีรางวัลแจ็กพ็อตที่มีการจ่ายเงินรางวัลที่สูงมาก ๆ และลงทุนในการเล่นต่ำจึงทำให้คนหันมาคนใจกันมากยิ่งขึ้น แถมยังปลอดภัย 100% มีทุนน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ฝากขั้นต่ำสุดเพียง 1 บาท หรือฝากได้ไม่มีขั้นต่ำนั้นเอง


  


ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (yhh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-02-27 16:50:47 IP : 223.206.217.58


ความคิดเห็นที่ 39 (4453877)

 

ทดลองเล่นpg  มีจุดเด่นของตัวเกมที่หลากหลาย อย่างเช่น แนวเกมที่มีความเป็นมิติเฉพาะ เพลินตา รูปแบบง่ายต่อการใช้งาน หรือว่าจะเป็นเกมภายในแอปพลิเคชันที่อัพเดทเกมใหม่ เกมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง ให้ได้เลือกเล่นได้ตามความต้องการ สนุก เพลิดเพลินไปกับ pgสล็อต สุดยอดเกมน่าเล่น เนื้อเรื่องดีน่าค้นหา พร้อมจะสร้างความบันเทิง อย่างเต็มรูปแบบให้คุณ พร้อมให้คุณสร้างรายได้สมัครแล้ววันนี้ รับโบนัส 100% และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย


ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (yhh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-02-27 16:51:53 IP : 223.206.217.58


ความคิดเห็นที่ 40 (4453878)

 

สล็อต pg ฝาก 50 รับ 100 ถอนไม่อั้น พร้อมเครดิตฟรีในเกมทดลอง ทดลองเล่นสล็อตฟรีทุกค่าย มีเกมให้เลือกเล่น มากกว่า 1,000 เกมส์ สล็อต pg ฟรี ทดลองเล่น เกมสล็อตรูปแบบใหม่ ภาพ 3 มิติ เสียงที่น่าตื่นเต้น พร้อมด้วยรางวัลโบนัส แจ็คพอตมากมาย ที่จะทำให้ผู้เล่น สนุก เพลิดเพลิน ไปกับการ ทดลองเล่น pg เต็มรูปแบบ เล่นได้ทุกฟีเจอร์ เกมสล็อตที่มาแรกที่ในปี 2022 ทดลองเล่นสล็อตฟรีสปิน


ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (cdscg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-02-27 16:52:14 IP : 223.206.217.58


ความคิดเห็นที่ 41 (4453879)

 

ค่ายเกม Garuda Gems ผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ และ เกมคาสิโน ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2014 และได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่ยังไม่มีจากที่ไหนมาก่อน เพื่อสร้างความประหลาดใจ และมอบความสุข ความเพลิดเพลิน ให้กับผู้เล่นที่ชื่นชอบกับ เกมคาสิโนทุกรูปแบบ 


ผู้แสดงความคิดเห็น megagame-auto (yhh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-02-27 16:52:23 IP : 223.206.217.58


ความคิดเห็นที่ 42 (4456319)

 Thanks for the great article. เมก้าเกมส์

ผู้แสดงความคิดเห็น เมก้าเกมส์ (seg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-04-01 01:10:54 IP : 184.82.46.13


ความคิดเห็นที่ 43 (4456320)

 Thanks for the great post. ทดลองเล่น pg ไม่ สะดุด

ผู้แสดงความคิดเห็น ทดลองเล่น pg ไม่ สะดุด (seg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-04-01 01:11:04 IP : 184.82.46.13


ความคิดเห็นที่ 44 (4456321)

 I love this article. สล็อตโปร100%

ผู้แสดงความคิดเห็น สล็อตโปร100% (seg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-04-01 01:11:13 IP : 184.82.46.13


ความคิดเห็นที่ 45 (4456322)

 Wonderful article. ระบบฝากถอนอัตโนมัติ

ผู้แสดงความคิดเห็น ระบบฝากถอนอัตโนมัติ (seg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-04-01 01:11:21 IP : 184.82.46.13


ความคิดเห็นที่ 46 (4458059)

 

thank you. 

pg slot


สล็อต PG

ผู้แสดงความคิดเห็น slotxo วันที่ตอบ 2022-04-29 09:06:42 IP : 171.5.143.95


ความคิดเห็นที่ 47 (4458086)

 

thank you สล็อตออนไลน์

 สล็อต XO 


ผู้แสดงความคิดเห็น slotxo วันที่ตอบ 2022-04-30 07:53:34 IP : 171.5.143.95


ความคิดเห็นที่ 48 (4462100)

 

thank you for this web site. สล็อตออนไลน์

 สล็อต PG

 สล็อต

 สล็อต เว็บตรง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น slotxo วันที่ตอบ 2022-07-06 22:59:36 IP : 223.204.16.199


ความคิดเห็นที่ 49 (4462309)

 

เกมสล็อตออนไลน์ยุคใหม่เล่นง่าย จ่ายจริง แจกจริง สนุกกับสล็อตค่ายดังที่เรายกทัพมาให้คุณได้​เล่นถึงที่ ที่นี่ที่เดียว  

https://www.megaslot.to 

เว็ปสล็อตออนไลน์ที่ทันสมัยสุด เป็นสมาชิกกับเรา ยูสเดียวเล่นได้ทุกค่ายชั้นนำ ไม่ต้องโยกเงินให้เสียเวลา สมัครวันนี้รับโบนัสฟรีทันที 100%กับ เมก้าสล็อตขอแนะนำเว็บ ดูหนังออนไลน์ ครบทุกเรื่องไม่ว่าสนใจเข้ามารับชมความบันเทิงในค่ายไหน เรื่องใด ที่เว็บ Movie44 ของเราพร้อมบริการอย่างยิ่ง เพื่อที่ท่านนั้นจะสามารถเข้ามารับชมได้อย่างไม่มีค่าบริการ เข้ามาร่วมสนุกไปกับหนังดัง หนังดีที่ท่านทุกคนเข้าถึงได้อย่างสะดวก  https://anime-online.video  โดยที่ท่านใช้งานได้ทางมือถือทุกระบบ ไม่ว่าสนใจเข้ามา ดูหนัง เรื่องไหนกดค้นหาได้เลย ง่ายที่สุด ใครก็สามารถที่จะเข้าเลือก หนังออนไลน์ ที่ต้องการรับชมได้จริง ไม่มีค่าใช้จ่าย


ผู้แสดงความคิดเห็น เมก้า (jfhy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-07-13 19:02:53 IP : 219.100.37.244


ความคิดเห็นที่ 50 (4462362)

 https://batslot369.com/pg-slot/

ผู้แสดงความคิดเห็น สหาย02 (suthinmasi-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-07-15 03:47:40 IP : 27.145.137.233[1] 2 3 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.