ReadyPlanet.com
dot


กติกาสำหรับการดูดวงฟรี โปรดอ่านก่อนตั้งกระทู้


ปิดรับดูดวงฟรีนะครับ เนื่องจากไม่มีเวลามาดูเลยครับ

กติกาสำหรับการดูดวงฟรี

     จากการที่ได้ตอบกระทู้คุณโรจน์ว่าเว็บไซต์แห่งนี้รับดูดวงด้วยนั้น พบว่า มีผู้เข้ามา post แสดงความจำนงที่จะให้ดูดวงฟรีมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่า ควรที่จะอธิบายแนวคิดและกำหนดกติกาการดูดวงฟรีขึ้นมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

     เนื่องจากเว็บไซต์ horauranian.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มลูกศิษย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนของอาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย ดังนั้น การดูดวงฟรีในกระดานถามตอบแห่งนี้ จึงมีความตั้งใจหลักเพื่อเป็นสนามฝึกฝนการพยากรณ์ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ (เน้นโหราศาสตร์ยูเรเนียน แต่ไม่ปิดกั้นโหราศาสตร์แขนงอื่น) ดังนั้น การตอบคำถามจะมีการอธิบายด้วยภาษาดวงดาวค่อนข้างมาก อาจทำให้ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้โหราศาสตร์ไม่เข้าใจบ้าง แต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนโหราศาสตร์ที่เข้ามาในเว็บไซต์แห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับผู้พยากรณ์เองอีกด้วย ทั้งนี้ บุญกุศลใดที่พึงบังเกิดขึ้นจากการดูดวงฟรีนี้ ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาครูโหรทุกท่านที่ได้พัฒนาและสืบทอดวิชาโหราศาสตร์มาตั้งแต่โบราณ รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาโหราศาสตร์แก่พวกเรามาโดยตลอด

กติกาสำหรับผู้ที่ต้ัองการรับคำพยากรณ์ฟรี

1. ผู้ที่ต้องการให้พยากรณ์ดวงชะตา ให้ตั้งเป็นกระทู้ใหม่ โดยกรุณาแจ้ง วัน เดือน ปี เวลาเกิด (ตามปฏิทินสุริยคติ) สถานที่เกิด (รายการใดไม่ทราบ กรุณาแจ้งว่า “ไม่ทราบ”) บอก เพศ หรือ มีคำแสดงเพศด้วย

2. ระบุคำถามที่ต้องการทราบ  เล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับคำถามให้ทราบพอคร่าวๆ เช่น ถามเรื่องงาน บอกด้วยว่าทำงานอะไรอยู่ ถามเรื่องคู่ ให้บอกคุณสมบัติในข้อ 1. ของผู้ที่เกี่ยวข้องมาด้วย เป็นต้น

3. เนื่องจากมีผู้เข้ามา ดูดวงฟรี ในเว็บบอร์ดค่อนข้างมาก จึงขอให้ตั้งคำถาม 1 คำถาม ต่อ 1 กระทู้ หากมีมากกว่า 1 คำถาม ทางผู้พยากรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกตอบเพียงคำถามเดียว

4. ผู้พยากรณ์เป็นปุถุชนย่อมมีข้อผิดพลาดได้ ดังนั้น ขอให้ใช้วิจารณญาณในการนำคำพยากรณ์ไปใช้ในทุกกรณี

5. เมื่อตั้งคำถามไว้แล้ว กรุณารอคำตอบราวหนึ่งสัปดาห์ (บางครั้งอาจนานกว่านั้น เพราะอาจยุ่งจากงานประจำจนไม่สามารถตอบได้) ท่านผู้ใดเข้ามารับการพยากรณ์ซ้ำ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยว่าพยากรณ์ไปเมื่อใด ถ้าจำไม่ได้ก็บอกข้อมูลในข้อ 1. ซ้ำอีกครั้ง 

6. โปรดใช้วิจารณญาณในการนำดวงผู้อื่นมาถาม หรือประกอบคำถามของท่าน

7. สงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาที่อาจมีปัญหาด้านกฎหมาย ศีลธรรม หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น

8. ไม่รับดูฤกษ์ ยกเว้นผู้ถามมีความรู้โหราศาสตร์และถามในเชิงวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

9. เนื่องจากการพยากรณ์ผ่านเว็บบอร์ด จะบอกภาษาโหรเพื่อประกอบการศึกษาด้วย ดังนั้น ผู้ที่ไม่ใช่นักโหราศาสตร์ไม่จำเป็นต้องอ่านข้อความส่วนนั้น จะได้ไม่สับสนในคำพยากรณ์ แต่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศัพท์ทางโหราศาสตร์ที่ใช้ สามารถสอบถามในกระทู้เพิ่มเติมได้

10. ขอความกรุณาช่วยแจ้งผลการทำนายที่เกิดขึ้นจริงด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากครับ

11. ไม่ตอบคำถาม เรื่อง เมื่อไหร่จะพบเนื้อคู่ เนื้อคู่หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะว่าการเลือกคู่นั้น เราคิดว่าเป็นเรื่องคนสองคนที่จะศึกษาเรียนรู้กันไปมากกว่าจะให้นักพยากรณ์ที่คุณไม่รู้จักมาตัดสินชีวิตของคุณ แต่หากถามแนวโน้มเกี่ยวกับความรัก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

กติกาสำหรับผู้รู้ที่จะร่วมพยากรณ์ดวงชะตา

1. ให้เจ้าของดวงชะตาเป็นผู้ตั้งกระทู้คำถามก่อนเท่านั้น ยังไม่อนุญาตให้มีการตั้งกระทู้ของตนเองขึ้นเพื่อรับดูดวงผู้อื่น

2. ไม่จำกัดว่าจะต้องพยากรณ์ด้วยระบบยูเรเนียนหรือหลักวิชาใดๆ ทั้งนี้ โปรดคำนึงถึงจรรยาบรรณของนักพยากรณ์ กฎ กติกา มารยาท อื่นๆ รวมถึงการเคารพในความแตกต่างทางความคิดและหลักวิชาของนักพยากรณ์ท่านอื่นด้วย หากเป็นไปได้ ควรอธิบายที่มาของคำพยากรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโหราศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปผู้ตั้งกระทู้ Pallas :: วันที่ลงประกาศ 2007-01-30 11:18:19 IP : 125.25.194.154กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.