ReadyPlanet.com
dot


กรุงเทพ 2553 โดย อ.อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์


เมื่อ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา เวลา 20:24 น. ผมได้รับ e-mail จาก อ.อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ ในหัวข้อว่า Greatest Return ใน e-mail เป็นสมการดาวที่อ.อดิเทพคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจจากดวงทินวรรษ กรุงเทพ 21/4/2553, ดวงวันที่ 10/4/2553 และดวงจันทรวรรษ กรุงเทพ 22/4/2553 ผมจึงสอบถามกลับไปว่า อาจารย์อยากให้ลงในเว็บ horauranian.com หรือไม่? อ.อดิเทพก็ตอบมาว่า ถ้าผมเห็นว่าเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อๆไป ก็ไม่มีอะไรขัดข้องและยินดี แต่อยากให้ต่อท้ายว่า

"ที่แสดงมาเป็นโครงสร้างเพียงบางส่วนที่ผมคิดว่า จะแสดงผลในไม่ช้านี้
และการที่ผมไม่ลงคำแปลเพราะประสงค์ให้แต่ละท่านได้มีโอกาสฝึกฝน เพื่อเป็นบ่อเกิดของจินตนาการและแนวความคิดใหม่ๆให้กับตนเอง"

แต่ในขณะนั้น ผมไม่อยู่ในสถานะที่จะลงบทความในเว็บไซต์ได้เนื่องจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์สื่อสารและยุ่งอยู่กับธุระสำคัญของครอบครัว จึงไม่ได้ลงในเว็บไซต์

ต่อมาในวันที่ 17 เม.ย. 2553 เวลา 9:23 น. อ.อดิเทพ ก็ได้ส่ง e-mail มาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ KR+VU-NE ในดวงทินวรรษ กรุงเทพ 2553

และล่าสุดเมื่อ 23 เม.ย. 2553 เวลา 3:18 น. อ.อดิเทพได้ส่ง e-mail มาอีกครั้ง รวบรวมประเด็นที่ส่งมาครั้งก่อนและเพิ่มเติมบางส่วน มาเป็นไฟล์เดียวกัน

ผมเองเพิ่งสะดวกที่จะลงในเว็บไซต์วันนี้ ซึ่งก็ล่าช้าไปกว่าที่ได้รับเกือบ 2 สัปดาห์ ก็ขออภัย อ.อดิเทพ มา ณ โอกาสนี้ด้วย


ทินวรรษ กรุงเทพ 21/4/2553
1) SUt+SAt-NOt = SUr+SAr-NOr = 0
    SUt+NOt-SAt = SUr+NOr-SAr = 0
    NOt+SAt-SUt = [NO+SA-SU]v1 = 45
    SUt+SAt-ADt = NOv2 = 0 = SUr+SAr-ADr = 135

2) SAt+URt-SUt  = [SA+UR-SU]v1 = 45

3) SUt+URt-ADt  = [SU+UR-AD]v2 = 0 = NOv2 = 180
                         = ASt = 135
                         = MAt/SAt = 180
                         = ZEt/VUt = 180
                         = MCt/MOt = 90
                         = ARt/MAt = 90
                         = MAt/URt = 90
 
4) MCt = SUt/SAt = 90
           = SUt/URt = 0
           = SUr/URr = 45
           = NOr
= 0
           = NOt = 90
 
5) MCt+MOt-ASt = [MC+MO-AS]v1 = 135 (= HAt)

6) SAt/ZEt = SAr/ZEr = 135

7) MEt/NEt = MEr/NEr = 90

8) NOt/ZEt = NOr/ZEr = 135

9) MAt/VUt = MAr/VUr = 90

10) NEt+PLt-ASt = NEr+PLr-ASr = 45

11) MAt+SAt-APt = [MA+SA-AP]v2 = 45
      เมื่อวันที่ 10/4/2553
      MAt+SAt-APt = MAr+SAr-APr = 180

12) ASt = MAt+KRt-VUt = 0
              = [MA+KR-VU]v2 = 45
 
จันทรวรรษ กรุงเทพ  22/4/2553

13) NEt+PLt-ASt = NEr+PLr-ASr = 180
      แปลว่า "การพรางตัว กำบังกาย การซ่อนเร้น"

14) MAt+URt-PLt = MAr+URr-PLr = 0
                               = SUt/MOt = SUr/MOr

15) MAt/VUt = MAr/VUr = 90
                     = SUt/MOt = SUr/MOr
                     = ASt/HAt = 0
      หรือเปลี่ยนรูปสมการใหม่ได้ว่า
      ASt/HAt = MAt+VUt-SUt = MAr+VUr-SUr
                      = MAt+VUt-MOt = MAr+VUr-MOr

16) SUr/MOr = SUt/MOt = MAt+NEt-ASt = MAr+NEr-ASr = 90
                                      = MAt+ZEt-ASt = [MA+ZE-AS]v1 = 90

17) ASt = MAt/SAt = 180
            = ZEt/VUt = 180
            = HAt/POt = 180
            = MAt/URt = 90
            = SUt/KRt = 90
            = ARt/MAt = 90
     ซึ่งพบว่า
      SUr/MOr = SUt/MOt = HAt+POt-KRt = [HA+PO-KR]v2
      แปลว่า "ประสบความหยาบช้าและเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะจากผู้มีอำนาจในตำแหน่งพิเศษ"

18) MCt+MAt-ZEt = MCr+MAr-ZEr = 180

19) MAt+HAt-ASt = MCr+MAr-ASr = 0 =ASt
                           = NOv2 = 90
                           = สมการ 1) และ 3)


หมายเหตุ 1
ในดวงอมาวสี 14/4/2553 โครงสร้าง NE+PL-AS และ NE+PL-PO แสดงผลมาแล้ว และยังแสดงผลอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ 2 เป็นวิธีการสร้างสมการใหม่ ตัวอย่างเช่น
ดูความสัมพันธ์ของสมการที่ 8) NO/ZE และ 9) MA/VU พบว่า
MAt+VUt-ZEt = MAr+VUr-ZEr = 0
MAt+VUt-NOt = [MA+VU-NO]v2 = 135
NOt+ZEt-MAt = SUv2 = 180

บันทึกเหตุการณ์ตามสถานการณ์จริง
วันที่ 22/4/2553 เวลา 20:45 มีการยิง M79 บริเวณแยกศาลาแดง จำนวน 5 ลูก มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 75 ราย
ข้อมูลที่พบ
MOt = SAt/URt = SAr/URr
ASt = MAt/URt = 180
MAt+URt-ASt = APr = 180; MAr+URr-ASr = APt = 90
SAt+URt-NOt = SUv1 = 0 = [SA+UR-NO] v2 = 45
[SA+UR-NO] v1 = MOr = 0
MAt+HAt-ASt = MAr+HAr-ASr = 90 = ASt

Fullmoon 28/4/2553 พบว่า

15) Fullmoon/MEt = SAt+HAt-ASt = 0
                          = [SA+HA-AS]v1 = 90
                          = ASr/SUr = 0
                          = HAr = 180
                          = MCr = 90

16) MEt+POt-PLt = MEr+POr-PLr = 180

17) MEt+POt-HAt = SUv2 = 0 = MCr/MOr = 135
                          = [ME+PO-HA]v2 = 135 (error 1:13)
สมการที่ 17) แสดงผลเรื่อยไปจนถึงทินวรรษ 2554

KR+VU-NE
ทินวรรษ กรุงเทพ 2553
ภาพที่แสดงความหมายที่เกี่ยวข้องกับ “อุปสรรคหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือการแก้ไขข้อกฏหมายหรือพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพและปริมณฑล” หรืออาจกินความหมายรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ADv1 = NOr/POr = 0
           = SUr/URr = 0
           = ARr/MOr = 0
           = MCt/ASt = 0
           = KRt+VUt-NEt = 180
           = [KR+VU-NE]v2 = 180

SUr = SUt
        = NEt/KRt

NEr/KRr = KRt+VUt-NEt = [KR+VU-NE]v2 = 0ผู้ตั้งกระทู้ Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-04-28 11:53:55 IP : 61.90.143.87


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2059268)
ขอบคุณครับ (ไม่รู้เรื่องเลย)
ผู้แสดงความคิดเห็น อืมม์ วันที่ตอบ 2010-04-28 13:06:17 IP : 222.123.161.96


ความคิดเห็นที่ 2 (2059361)

ช่วยแปลความให้หน่อยได้ไหมคะ

สำหรับผู้ชอบอ่าน ชอบดู แต่ไม่ได้เรียนโดยตรง

เดือนพฤษภาคมนี้ อยากรู้ว่าจะจบอย่างไร กรุงเทพจะถูกเผาเมืองหรือไม่(ทราบมาว่าเสื้อแดงเตรียมถังน้ำมันไว้เยอะมาก)

หรือจะมีรัฐประหารไหม   ไม่เห็นมีทางออก อื่นๆ เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น แก้ว วันที่ตอบ 2010-04-28 17:21:11 IP : 58.11.34.121


ความคิดเห็นที่ 3 (2059541)

ขอสนับสนุน ความเห็นที่โพสต์มาทั้งสองท่านครับ

ผู้เข้ามาเยี่ยม ประสงค์จะศึกษา ถึงแนวทางที่ศาสตร์ด้านนี้สามารถ ชี้แนะได้

ขอให้ท่านผู้รู้อย่าจำกัด ความหมายที่รู้กันเองในหมู่ชนที่ท่านศึกษามีความรู้ โปรดกรุณาช่วยจุนเจือ

ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ ได้รับส่วนแบ่งปันบ้าง ก็จะเป็นที่น่ายินดี

สำหรับท่านที่เข้ามาโพสต์ก่อกวน ย่อมมีในสังคมทุกแห่ง อย่ามีนิสัยเยี่ยงนั้น คนไทยไม่มีชนประเภทนี้

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น 14 ต.ค. รักในหลวง วันที่ตอบ 2010-04-29 10:57:18 IP : 124.120.97.72


ความคิดเห็นที่ 4 (2059634)
ถามง่ายตอบยากยิ่ง เกลอเอ๋ย สภาวะฉุกเฉินเวย ย่อมรู้ ถูกใจถูกต้องเคย ไม่จบ น้ำท่วมปากยากอู้ หนักนัก โหรา
ผู้แสดงความคิดเห็น ต้อยตะริดติ๊ดตี่เจ้าพี่เอ๋ย วันที่ตอบ 2010-04-29 15:20:24 IP : 118.172.98.231


ความคิดเห็นที่ 5 (2060103)

ขอให้ท่านที่โพสต์มาว่า ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง ลองพิจารณาอ่านประโยคสั้นๆ ในช่องสี่เหลี่ยม มุมด้านซ้าย ล่าง ในกรอบใหญ่ ของตารางคำนวนดวง ราศี (รูปวงกลม มีเลขอัขระอยู่ภายใน) คือประโยคที่สรุปได้ชัดเจน

แต่จะให้อธิบายเขียนยาวๆให้เข้าใจแบบ นวนิยายคงเป็นไปไม่ได้

เพราะสิ่งที่บอกออกมา ให้รู้เป็นแนว ว่า เพียงแค่ "ในลักษณะ เช่นนั้น"

แต่อย่างไรก็ตาม น่าจะแสดงการทำนายล่วงหน้าสัก หนึ่งสัปดาห์ ดีกว่าให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ค่อยมาลง

คือเป็นหัวข้อว่า ราศี(เหตุการณ์)บ้านเมืองในสัปดาห์หน้า อะไรอย่างนี้เป็นต้น

ผู้แสดงความคิดเห็น pisit วันที่ตอบ 2010-05-01 10:18:48 IP : 124.120.92.127


ความคิดเห็นที่ 6 (2060130)
ประกอบเป็นเรื่อง แต่อ่านไมรู้เรื่องอ่ะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนงงงง วันที่ตอบ 2010-05-01 12:22:32 IP : 58.9.150.38


ความคิดเห็นที่ 7 (2060204)

เนื่องจากกระทู้นี้เป็นการนำบทความของ อ.อดิเทพ มาลง ผมจึงลงตามเจตนารมย์ของ อ.อดิเทพ ที่ลงเฉพาะสมการดาว และให้นักโหราศาสตร์ไปค้นต่อเอง ดังนั้น หากจะอธิบายขยายความบทความนี้เพิ่มเติมอย่างไร คงต้องรอ อ.อดิเทพครับ

ส่วนเรื่องการทำนายดวงเมืองล่วงหน้า หากติดตามกระทู้หรือบทความในเว็บไซต์นี้ ก็มีเป็นระยะอยู่แล้วครับ ตัวอย่างเช่น

ต้อนรับวันวสันตวิษุวัต (Spring Equinox) และวันปีใหม่โหราศาสตร์สากล 21 มี.ค. 2553 (http://www.horauranian.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=horauraniancom&thispage=2&No=1267673)

ในนั้น ผมพยากรณ์ภาพรวมดวงเมืองไตรมาสสองเอาไว้ จะผิดจะถูกอย่างไร ก็คงเห็นผลไม่นานนัก

หรือในกระทู้ ทางแยกประเทศไทย (http://www.horauranian.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=horauraniancom&thispage=1&No=1271588) ก็มีหลายท่านมาแจมพยากรณ์ดวงเมือง

จริงๆหากได้นั่งคุยกัน คงบอกกันได้มากกว่านี้ครับ แต่การสื่อสารผ่านเว็บไซต์นั้น เราไม่ทราบว่าใครเป็นใคร จึงเขียนบอกลำบากครับ เท่าที่ผ่านมา ในเว็บบอร์ดนี้ก็มีคนมาโจมตีอย่างไม่มีเหตุมีผลอยู่หลายครั้ง บรรยายถกเถียงอย่างสร้างสรรค์จึงเกิดไม่ง่ายครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-01 19:44:48 IP : 118.174.111.36


ความคิดเห็นที่ 8 (2060225)

สำหรับท่านที่พยามทำความเข้าใจกับสมการที่แสดง

ถ้าท่านที่มิได้ศึกษา "ศาสตร์ยูเรเนียน" หรือเริ่มศึกษาใหม่ คงเป็นปัญหาที่จะทำความเข้าใจกับสมการที่แสดงไว้ และก็มีความยุ่งยากที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ในเว็บบอร์ต

สมการทั้งหมดนั้น คือสมการที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในกทม.ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงที่สื่อต่างๆนำมาเผยแพร่ ประมาณนั้นแหละครับ

ส่วนท่านที่ศึกษามาระดับหนึ่ง คิดว่าสมการที่แสดง น่าจะมีประโยชน์ในการนำไปศึกษาขยายความต่อได้ไม่ยากนัก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ วันที่ตอบ 2010-05-01 21:37:45 IP : 58.10.90.49


ความคิดเห็นที่ 9 (2060845)

Greatest Return ในสมการที่1) เคยเกิดมาแล้วในปีพ.ศ. 2382

[NO+SA-SU]t = NOr+SAr-SUr = 45

[SU+SA-NO]t = SUr+SAr-NOr = 0

[SU+NO-SA]t = SUr+NOr-SAr = 0

[SU+SA-AD]t = [SU+SA-AD]v2 = 0

คงพอเป็นแนวทางในการหาคำตอบได้บ้างนะครับว่าจะมีความหมายไปในทิศทางใด

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ วันที่ตอบ 2010-05-04 12:21:19 IP : 58.10.90.148


ความคิดเห็นที่ 10 (2065827)

กลายเป็นว่า ข้อความนี้เฉพาะผู้มีภูมิด้านยูเรเนี่ยนเท่านั้น ผู้ด้อยภูมิแต่มีความอยากรู้คำทำนายของ อ.อดิเทพ ก็ต้องทำใจสะกดความอยากรู้เอาไว้... ถึงตอนนี้ ( ๑๘ พค. ๒๕๕๓ ) อนาคตที่เคยอยากรู้ ก็ค่อยๆแสดงให้ดูเป็นฉากๆ  ...สุดท้ายแล้ว ไม่ทันสิ้นเดือน พค. วงจรอุบาทว์ ก็วกกลับมาอีก คือการฉวยโอกาสทำการยึดอำนาจรัฐฯของกลุ่มทหาร แต่ไม่สำเร็จ ... ในที่สุดก็กลายเป็นกบฏ ถูกจับติดคุกเป็นแถว รวมถึงแกนนำเสื้อแดง ... พรรคประชาธิปัตย์ ถูกยุบพรรค นายกรูปหล่อต้องลาออก เปิดทางให้มีดโกนกลับมาอีกครั้ง แต่อยู่ไม่นาน ก็ต้องเลือกตั้งกันอีก ...ใครหนอจะเป็นนายกฯ คนนอกคนใหม่ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม เป็นนายกฯที่คนไทยรอคอย ...อาจจะเป็นผู้หญิง

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2010-05-19 00:58:46 IP : 58.8.231.131


ความคิดเห็นที่ 11 (2065830)

กลายเป็นว่า ข้อความนี้เฉพาะผู้มีภูมิด้านยูเรเนี่ยนเท่านั้น ผู้ด้อยภูมิแต่มีความอยากรู้คำทำนายของ อ.อดิเทพ ก็ต้องทำใจสะกดความอยากรู้เอาไว้... ถึงตอนนี้ ( ๑๘ พค. ๒๕๕๓ ) อนาคตที่เคยอยากรู้ ก็ค่อยๆแสดงให้ดูเป็นฉากๆ  .

สุดท้ายแล้ว ไม่ทันสิ้นเดือน พค. วงจรอุบาทว์ ก็วกกลับมาอีก คือการฉวยโอกาสทำการยึดอำนาจรัฐฯของกลุ่มทหาร แต่ไม่สำเร็จ ... ในที่สุดก็กลายเป็นกบฏ ถูกจับติดคุกเป็นแถว รวมถึงแกนนำเสื้อแดง ... พรรคประชาธิปัตย์ ถูกยุบพรรค นายกรูปหล่อต้องลาออก เปิดทางให้มีดโกนกลับมาอีกครั้ง แต่อยู่ไม่นาน ก็ต้องเลือกตั้งกันอีก ...ใครหนอจะเป็นนายกฯ คนนอกคนใหม่ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม เป็นนายกฯที่คนไทยรอคอย ...อาจจะเป็นผู้หญิง

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2010-05-19 01:07:15 IP : 58.8.231.131


ความคิดเห็นที่ 12 (2067108)

อ้างถึงปี 2382 เหตุการณืที่เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่ผมคิดไว้ละเปล่า  รอผู้รู้เคียร์ให้หน่อย

ครับ ที่ไม่เขียนบอกว่าคืออะไรเพราะไม่แน่ใจครับ รบกวน รบกวน

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิศักดิ์ วันที่ตอบ 2010-05-22 22:43:42 IP : 58.9.179.160


ความคิดเห็นที่ 13 (2067148)
ลองค้นจากวิกิพีเดียภาษาไทย ปี 2382 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 มีการประกาศห้ามสูบฝิ่น เผาฝิ่น และการปราบปรามอั้งยี่ซึ่งค้าฝิ่นครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์ (webmaster-at-rojn-info-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-23 07:53:56 IP : 124.120.164.114


ความคิดเห็นที่ 14 (2067994)

ขอขอบคูณครับที่ช่วยตอบแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าอั้งยี่ค้าฝิ่นมาเกี่ยวได้ยังไง แล้ว 2382 หาได้ยังไงครับ อยากทราบจริง จริง

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิศักดิ์ วันที่ตอบ 2010-05-25 16:05:05 IP : 58.9.151.14


ความคิดเห็นที่ 15 (2068036)
http://atcloud.com/stories/40704
ผู้แสดงความคิดเห็น จั้บโป้ยเฮี๊ยบ วันที่ตอบ 2010-05-25 18:32:45 IP : 118.172.5.71


ความคิดเห็นที่ 16 (2068089)
ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอะไร เพียงแต่เห็นคำถามก็ลองเอาตัวเลขปีพ.ศ.ไปเสิร์ชในวิกิจนกระทั่งเจอนั่นแหละครับ  เป็นแค่ความเคยชินในการค้นคว้า ในหนังกำลังภายในเรื่องหนึ่งเขามีคำพูดประมาณว่า "แค่ความสามารถเล็กน้อย ไม่สมควรเอ่ยอ้าง" ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์ (webmaster-at-rojn-info-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-25 21:29:45 IP : 124.122.184.223


ความคิดเห็นที่ 17 (2068109)
ดาวยูเรนัสเนี่ย เซอร์วิลเลี่ยม เฮอร์เชล ค้นพบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พศ.2324 ก่อนขึ้นตั้งกรุงเทพฯแค่ 1 ปี ครบวงรอบ 84 ปี ตกอยู่ในรัชสมัย ร.4 พระองค์นำมาใช้เป็น ดาวมฤตยู เข้าในปฎิทินโหรไทย จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในประเทศสยาม และ ช่วงที่พบนั้น มฤตยูเล็งดาวเสาร์อยู่ เช่นกัน กับช่วงเวลานี้ หลักโหรานั้น ในเชิงวิชาการ ภาพใหญ่ของดวงดาว จะต้องแสดงผลก่อน
ผู้แสดงความคิดเห็น Straightforwardly วันที่ตอบ 2010-05-25 22:40:40 IP : 180.180.218.147


ความคิดเห็นที่ 18 (2068160)

ตอบกระทู้ กทม 2553

จากค.ห.17  "หลักโหรานั้น ในเชิงวิชาการ ภาพใหญ่ของดวงดาว จะต้องแสดงผลก่อน" ต้องบอกว่าจริงครับ

หลักการเรื่องของพระเคราะห์สนธิที่ท่านอัลเฟรต วิทเตอ ได้ค้นพบไว้นั้น พระเคราะห์สนธิต่างๆที่ท่านได้บัญญัติไว้ ล้วนเกิดจากการที่ท่านได้นำปัจจัยเดี่ยวต่างๆ มาเขียนใหม่ในรูปแบบที่เราใช้คำเรียกว่าสมการ และผมเองก็มีความมั่นใจว่า ท่านอัลเฟรต วิทเตอ ก็มิได้มองข้ามหรือมิได้ ไม่ให้ความสำคัญกับปัจจัยเดี่ยวแต่ประการใด เพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านอัลเฟรต วิทเตอ ได้แสดงหรือค้นคว้าไว้นั้น ก็คงจะเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่จะนำผลมาใช้หรือนำผลของสมการที่ได้มาใช้ เพื่อเข้าถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆได้กระชับหรือมีความชัดเจนมากขึ้น(โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์และฟิสิคส์)

กรณีเรื่องของดาวเสาร์และดาวมฤตยูที่ท่านได้กรุณาอธิบายไว้นั้น ที่จริงแล้วผมได้เขียนไว้แล้วในสมการที่2) แต่เป็นการเขียนในรูปแบบของสมการA+B-C ผมเขียนว่า SAt+URt-SUt=[SA+UR-SU]v2=45 ในหนังสือพระเคราะห์สนธิแปลไว้ว่า "วันแห่งความตื่นเต้น วันที่มีอุปสรรค วันแห่งการพลัดพราก วันแห่งความตึงเครียด การพลัดพรากทางกายโดยฉับพลัน" (ในกรณีนี้ ต้องเปลี่ยนคำแปลจากคำว่า "วัน" เป็น "ปี" แทน ซึ่งเขียนคำแปลใหม่ได้ว่า "ปีแห่ง..........." เพราะ SU ในที่นี้คือวันครบรอบปีของประเทศไทย)

การที่ผมไม่ได้เขียนเป็นปัจจัยเดี่ยว ก็เพราะว่า "ทุกท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์อยู่ ต่างต้องมองเห็นได้โดยชัดเจนอยู่แล้วว่า เสาร์จรทับจุดตุลย์ มฤตยูจรทับจุดเมษ เสาร์กำเนิดทับมกร มฤตยูกำเนิดทับกรกฏ"

ผมขอยกตัวอย่าง โดยการเลือกใช้คำแปลว่า "เป็นปีแห่งความพลัดพรากหรือเสียหายของประเทศปีหนึ่ง"     

ซึ่งหากท่านทั้งหลายเปิดดูด้วย โปรแกรมที่มีดาวทิพย์ ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า "โครงสร้างของ[SA+UR-SU]v2 มีดาวเซอุสจรทำมุมทับอยู่คลาดเคลื่อน28ลิปดา และยังทำมุมเล็งกับเซอุสกำเนิดด้วย แต่มีความคลาดเคลื่อน 1องศา55ลิปดา" (ถ้าความคลาดเคลื่อนของเซอุสกำเนิดมีค่าน้อยกว่า1องศา บ้านเมืองคงยุ่งยากมากกว่าที่เห็น)

เป็นที่ทราบกันดีว่า เซอุส แปลว่า "อาวุธ(ประเภทที่มีหัวแหลม) ไฟ หรือความร้อนอันรุนแรง การระเบิดของไฟดวงใหญ่(เช่นภูเขาไฟ)"

เมื่อนำคำแปลมารวมกัน (ซึ่งจะเป็นพระเคราะห์สนธิ4ปัจจัย) "เป็นปีแห่งการพลัดพรากหรือเสียหายของประเทศ อันเนื่องมาจากไฟ"

โดยนัยยะของความหมายของปัจจัยเดี่ยว บางทีไม่เพียงพอที่จะสื่อเรื่องราวให้ชัดเจนได้

ท่านอัลเฟรต วิทเตอ และคณะในช่วงอายุของท่าน จึงได้ค้นคว้าหาทางที่จะเข้าถึงรายละเอียดต่างๆให้มากขึ้น หากจะเขียนเพื่อที่จะสื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น ในทัศนะของผม ขออภัยที่ต้องเขียนว่า "ดาวเดี่ยวเปรียบเสมือนกายหยาบ หลายๆปัจจัยเปรียบเสมือนกายละเอียด"

หากท่านไปดูที่เว็ปคุณโรจน์ ในหัวข้อ AS+HA-ZE นั่นก็คือการวิเคราะห์ในเชิงลึกลงไปอีก ซึ่งสามารถนำมาอธิบายขยายความของ SA+UR-SU ได้ชัดเจนมากขึ้น

ท่านอัลเฟรต วิทเตอ ผู้ค้นพบพระเคราะห์สนธิ อันมีค่า ว่าแต่ว่า พวกเราเข้าใจและนำมาใช้กันเป็นแค่ไหน

เท่าที่เขียนมา เพื่อทุกท่านจะได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับแนวทางของพระเคราะห์สนธิที่ท่านอัลเฟรต วิทเตอ และคณะค้นคว้าไว้ให้ มิได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ผู้ใดหรือศาสตร์ใดๆ หากทำให้บางท่านไม่สบายใจก็ขออภัยครับ

สำหรับปี 2382 ทีแสดงไว้ เป็นหลักการคำนวณขั้นพื้นฐาน ที่นักศึกษายูเรเนียนต้องทำเป็น ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า ในปี 2492หรือ93 ก็มีการทำมุมแบบนี้ แต่ไม่ครบทุกสมการ จึงไม่ได้เขียนไว้

ถ้าจะมองไปข้างหน้า ก็นี่ครับ

กรุงเทพ 2555

1) NOt /ADt = NOr/ADr = 0

               = [NO/AD]v2 = 135

 

2) MAt/URt = MAr/URr = 0

                    = MCv1= 90

 [MA/UR]v1= MCr = 0

 

3) MAt/ZEt = [MA/ZE]v1 = 90

 

4) MAt/HAt = MAr/HAr = [MA/HA]v2 = 22 :30

                    = MOr= 0

                    = SUr = 90

 

5) MAt+HAt-SUt = [MA+HA-SU]v1 = 90

                            = MAr+HAr-SUr = 135

                            = MOr = SUr

 

6) URt+ADt = SUr = 0

     URt+ADt – ASt = URr+ADr-ASr = 180 = [UR+AD-AD]v2 = 45

 

7) ARt+MAt-MOt = [AR+MA-MO]v2 = 45

                              = ARr+MAr-MOr = 180

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ วันที่ตอบ 2010-05-26 03:34:55 IP : 58.10.90.221


ความคิดเห็นที่ 19 (2068216)
เอาใกล้ๆแค่ 23 กรกฎาคม 2010 นี้ก็ได้คับ อาทิตย์เข้าในมุม 60 !! พออังคารโคจรไล่เสาร์ทัน วันที่ 31 กรกฎาคม 2010...
ผู้แสดงความคิดเห็น Straightforwardly วันที่ตอบ 2010-05-26 10:29:05 IP : 118.172.2.194


ความคิดเห็นที่ 20 (2068229)

อ.อดิเทพ  เยี่ยมนะครับ  อธิบายได้ดี   ผมเองก็สนใจในศาสตร์ยูเรเนี่ยน ก็รำเรียนบ้างแต่หยุดไปช่วงหนึ่ง อ่านบทความแล้ว แล้วก็ชื่นชม ผมเข้ามาประจำ  ไม่ค่อยเห็นอ.อดิเทพในเวปเลย  นานๆ จะเข้าสังที่ ก็จะมีอะไรมาฝากเลยๆ  อ.เข้ามาบ่อยๆ ซิครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งใจเข้ามา วันที่ตอบ 2010-05-26 11:10:57 IP : 58.137.108.194


ความคิดเห็นที่ 21 (2068255)

อ.อดิเทพ ได้ส่งข้อสังเกตเกี่ยวกับดวงเมืองกรุงเทพ 2555 ทางอีเมล์มาให้ผมตั้งแต่เมื่อ 1 พ.ค. 53 แล้ว แต่ผมก็ไม่ได้ลงในเว็บไซต์ให้อาจารย์เสียที พอเห็นอาจารย์ลงบทความดังกล่าวในกระทู้นี้ ผมเลยขออนุญาตลงภาพดวงประกอบที่อาจารย์ส่งมาให้ด้วย เพื่อความชัดเจนสำหรับผู้สนใจนะครับ

กรุงเทพ 2555
โดย อ.อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์

1) NOt /ADt = NOr/ADr = 0 
               = [NO/AD]v2 = 135

2) MAt/URt = MAr/URr = 0

                    = MCv1= 90

 [MA/UR]v1= MCr = 0

3) MAt/ZEt = [MA/ZE]v1 = 90

 

4) MAt/HAt = MAr/HAr = [MA/HA]v2 = 22 :30

                    = MOr= 0

                    = SUr = 90

 

5) MAt+HAt-SUt = [MA+HA-SU]v1 = 90

                            = MAr+HAr-SUr = 135

                            = MOr = SUr

 

6) URt+ADt = SUr = 0

     URt+ADt – ASt = URr+ADr-ASr = 180 = [UR+AD-AD]v2 = 45

 

7) ARt+MAt-MOt = [AR+MA-MO]v2 = 45

                              = ARr+MAr-MOr = 180

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-26 11:56:40 IP : 61.90.143.87


ความคิดเห็นที่ 22 (2068259)

และอีกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2382 ครับ จากเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/main.php?filename=History_earthquake

บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวในประวัติศาสตร์ไทย รวบรวมโดย คุณสุทธิพันธ์ ขุทรานนท์, นักประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ

พ.ศ. 2382 (จุลศักราช 1201 ปีกุน) วันที่ 23 มีนาคม

กรุงเทพฯ ..แผ่นดินไหว 3 ครั้ง ถึงน้ำในแม่น้ำคลองกระฉ่อน ต้นเดิมไหวในเมืองพม่า 

เอกสารอ้างอิง “จดหมายเหตุของหมอบรัดเล” ประชุมองค์การค้าของคุรุสภา, “พงศาวดารเมืองน่าน” ประชุมพงศาวดารเล่ม 10 พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2507 หน้า 296

อย่างไรก็ตาม วันเกิดเหตุการณ์คือ 23 มี.ค. 2382 ซึ่งในสมัยก่อน นับวันขึ้นปีใหม่ที่ 1 เมษายน ผมจึงสันนิษฐานว่า ถ้าจะคำนวณดวงเหตุการณ์ในโปรแกรมฝรั่งคงต้องใส่เป็น 23 มี.ค. 1840 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-26 12:08:59 IP : 61.90.143.87


ความคิดเห็นที่ 23 (2068389)
เสาร์เล็งมฤตยูหลายครั้งให้ผลรุนแรง โดยเฉพาะเล็งในจังหวะที่ถึงแกนโลก เช่น ปี 2462 (1919) ในราศีมีนต้นราศีก็ถือว่าถึงแกนโลก อยากรู้มีอะไรจิ้มหาลงไปในวิกิฯ เหตุการณ์เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วแต่ลัคนาพื้นที่ไหนไปรองรับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Straightforwardly วันที่ตอบ 2010-05-26 19:34:44 IP : 125.25.164.145


ความคิดเห็นที่ 24 (2068509)

ขอถามว่า 1 เสาร์เล็งมฤตยูถึงแกนโลกซึ่งแปลว่า การทะเลาะวิวาท การพลัดพลาดโดยทันที แล้วจะไปทะเลาะกับสิ่งใดจะมีอะไรบอกไหมครับ

ข้อ2 ถ้าทำมุมกันจะเป็นมุมอะไรก็ตามก็จะเกิดเหตุเดียวกันใช่หรือไม่ ขอความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิศักดิ์ วันที่ตอบ 2010-05-27 08:37:49 IP : 58.9.153.38


ความคิดเห็นที่ 25 (2068569)

เสาร์เล็งมฤตยูรอบนี้เกิดทั้งหมด 5 ครั้งนะครับ

ครั้งแรก 4 พ.ย. 2008 วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โอบามาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรก ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ครั้งที่ 2 เกิด 4 ก.พ. 2009

ครั้งที่ 3 เกิด 15 ก.ย. 2009

ครั้งที่ 4 เกิด 27 เม.ย. 2010

และครั้งสุดท้ายในรอบนี้ คือ 27 ก.ค. 2010 ซึ่งครั้งนี้ถือว่าแรงเพราะเกิดที่ 0 เมษ และ 0 ตุล แกนโลกพอดี ตรงกับเหตุการณ์ Cardinal Climax ที่เกิดโครงสร้าง Grand Cross ของ Ju, Ur, Ha, Kr, Sa, Ma, Pl ณ ราศีทวารคือ เมษ กรกฎ ตุล มกร โครงสร้างนี้ส่งผลกับทุกด้านของโลกครับ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด

เคยมีโหรท่านหนึ่งมาบรรยายในงานวันระลึกถึงอาจารย์ประยูร เมื่อปีก่อน พูดถึงวงรอบเสาร์เล็งมฤตยู แล้วอ้างอิงเหตุการณ์ช่วง 1918-1920 ทั้งเรื่องโรคระบาดและการเมืองระดับโลก ตอนนั้น อ.อารี ถามว่า แล้ววงรอบที่เกิดตอน 1965-1967 เป็นอย่างไร โหรท่านนั้นไม่ได้ตอบ ผมสันนิษฐานว่าคงไม่พบเหตุการณ์ที่น่าสนใจหรือตื่นเต้นเท่าตอนรอบ 1918-1920 เลยไม่ได้เจาะลึกลงไป

ขอแสดงความเห็นต่างคุณ Straigthforwardly เรื่อง แกนโลก คือผมคิดว่า ตำแหน่ง 0 มีนและ 0 กันย์นั้น ไม่น่าจะใช่แกนโลก เพราะแกนโลกน่าจะหมายถึงจุดทวารทั้งสี่ คือ 0 เมษ, 0 กรกฎ, 0 ตุล และ 0 มกร ถ้าจุดรองลงมาคือ จุดจุลทวาร คือ 15 พฤษภ, 15 สิงห์, 15 พิจิก และ 15 กุมภ์

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง 0 กันย์ และ 0 มีน ก็เป็นตำแหน่งสำคัญเพราะอยู่ตรงเส้นแบ่งราศี แต่อิทธิพลน่าจะออกไปสอดคล้องกับปรัชญาของอุภยราศี (Mutable Signs) คือแสดงผลอ่อน หรือไม่แน่นอน หรือเดี๋ยวแรง เดี๋ยวอ่อน หรือค่อยๆกระจายไป

แต่รอบกลางปีนี้ เกิดที่ แกนโลกจริงๆ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งราศีของจรราศี (Cardinal Signs) อิทธิพลก็น่าจะเป็นแบบจรราศีคือ แรง ทันที

ตอบคุณ อดิศักดิ์

1) ผลของโครงสร้างนี้เกิดเยอะมากครับ ขึ้นกับว่าเราสนใจเรื่องอะไร เช่นสนใจเรื่องการเมืองโลก ก็ดูระดับโลก, สนใจการเมืองระดับประเทศก็ดูโครงสร้างดวงชะตาของแต่ละประเทศ, สนใจเรื่องเศรษฐกิจก็ดูแบบเศรษฐกิจ ฯลฯ สนใจเรื่องอะไรก็มุ่งไปที่เรื่องนั้นจะเห็นภาพชัดกว่าครับ 

2) ถ้าทำมุมเดียวกัน ก็ให้อิทธิพลเชิงปรัชญาตามความหมายของมุมนั้น มุมเล็งก็ให้ความหมายการเผชิญหน้า แต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดเหตุการณ์เดียวกัน เพราะต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-27 11:26:39 IP : 61.90.143.87


ความคิดเห็นที่ 26 (2068627)
จังหวะถึงแกนโลก ไม่ใช่แกนโลกแน่นอน แต่เจตนาหมายทำมุมสัมพันธ์แรงถึงแกนโลก และเป็นแปลงปรับธาตุตามราศี เหตุการณ์ก็จะปรับไปตามสภาพเช่นนั้น ส่วน 1965-67 นั้น สงครามเย็นเต็มรูปแบบทั่วโลก อันนี้ชัดเจน
ผู้แสดงความคิดเห็น Straightforwardly วันที่ตอบ 2010-05-27 14:12:48 IP : 118.172.5.102


ความคิดเห็นที่ 27 (2068725)
คงตอบความเห็นที่ 23 ช้าไปนิด  ถ้าดูแค่ปี 1919 ปีเดียวอาจจะไม่ครบชุด  ในช่วงนั้นมีเสาร์เล็งมฤตยู รวม 5 ครั้ง คือ 2 ต.ค.1918 ที่ 24 สิงห์/24 กุมภ์  25 ม.ค.1919 ที่ 26 สิงห์/26 กุมภ์  13 ส.ค. 1919 ที่ 0 กันย์/0 มีน   27 เม.ย.1920 ที่ 4 กันย์/ 4 มีน และ 7 มิ.ย. 1920 ที่ 5 กันย์/5 มีน (คำนวณจากโปรแกรม Solarfire ตามเวลาประเทศไทย  ถ้าใช้ Timezone อื่น วันที่อาจบวกลบไป 1วัน) ในมุมมองผมหวยมันไปออกที่เยอรมันครับ คือ เยอรมันต้องแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 ในเดือนพ.ย.1918 ต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ซึ่งเสียเปรียบประเทศผู้ชนะหลายอย่างหลายประการ  ภายในประเทศก็มีแต่ความวุ่นวายทางการเมือง และผจญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องไปหลายปี รายละเอียดคงต้องหาอ่านจากตำราประวัติศาสตร์  ถ้าจำไม่ผิดตอนไข้หวัดใหญ่ 2009 เริ่มระบาดเมื่อปีที่แล้ว ได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโรคระบาดที่สเปนในช่วงราวๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์ (webmaster-at-rojn-info-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-27 20:44:45 IP : 124.120.169.163


ความคิดเห็นที่ 28 (2070882)

แก้คำผิดครับในค.ห.18

ซึ่งหากท่านทั้งหลายเปิดดูด้วย โปรแกรมที่มีดาวทิพย์ ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า "โครงสร้างของ[SA+UR-SU]v2 ......

แก้เป็น [SA+UR-SU]v1

ขอขอบคุณ คุณPallas

และคุณ ค.ห.20

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ วันที่ตอบ 2010-06-03 20:46:49 IP : 58.10.85.221


ความคิดเห็นที่ 29 (3789027)
Always a good job right here. Keep rolling on thguroh.
ผู้แสดงความคิดเห็น UMpP8tgkd (reqoj91d8ws-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-26 01:44:47 IP : 79.160.52.223


ความคิดเห็นที่ 30 (3790309)
I read your pointsg and was jealous
ผู้แสดงความคิดเห็น 8gK9S7Y8Qr (c41l7zos3j-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-27 18:53:49 IP : 192.168.51.1, 10.51.0.2


ความคิดเห็นที่ 31 (3897373)
pay online car insurance finally buy lower rate Ohio car insurance cheap insurance insurance PA cheap auto insurance cover only four car insurance coverage
ผู้แสดงความคิดเห็น gsevvry0 (finnwljd465-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-11 09:18:32 IP : 188.143.234.155[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.