ReadyPlanet.com
dot


"คุยกันสบายๆใต้ร่มดาวพลูโต" โดยเปลว สีเงิน


คุณเปลว สีเงิน นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ได้กรุณาให้เกียรติอ้างอิงถึงบทความ "พลูโตในยุคสมัยต่างๆ" ที่ผมเขียนเมื่อปี 2551 อีกครั้ง ดังนี้

http://www.thaipost.net/news/060513/73135 

คุยกันสบายๆใต้ร่มดาว "พลูโต"

โดย เปลว สีเงิน

วันนี้ (จันทร์ที่ ๖ พ.ค.) เขาหยุดชดเชยกัน ผมก็ขี้เกียจชดเชยมั่ง เลยไปค้นหนังสืออ่าน เจอสูจิบัตรงาน "วันโหรจรัญ" เมื่อปี ๒๕๑๑ ซึ่งมีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ปรากฏการณ์ฟ้าบ่งชี้ภัยพิบัติธรรมชาติ" ในเล่ม คุณ Pallas ได้เขียน "พลูโตยุคสมัยต่างๆ" ในลักษณะค้นคว้า-รวบรวม-เรียบเรียง ด้วยยูเรเนียนศาสตร์ ตามแนวท่านอาจารย์ "จรัญ พิกุล" ไว้น่าพิเคราะห์
    ระยะนี้มีคนเพ่งเล็งความเป็นไปของโลก-ของไทยผ่านการ "ถอดรหัสดาว" กันมาก แต่มีดาวหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึง หรือนำมาถอดรหัสเลย คือดาวพลูโต อาจเป็นเพราะถูกปลดจากทำเนียบดาวเคราะห์ไปแล้วก็เป็นได้ แต่นั่น...เรื่องของมนุษย์
    ถึงถอด อิทธิพล "ดาวตุลาการ" ก็ยังเหนือมนุษย์อยู่ดี!
    "พลูโต" มีความยุติธรรมในการตัดสินคดีความเฉียบขาด เป็นดาวบ่งบอก "ผลัดยุค-สู่ยุค" ของโลกและมนุษย์ ส่วนประเทศไทยเรา นับจาก พ.ศ.๒๕๕๑ ยาวนานไปจนถึง ๒๕๖๖ เมื่อพลูโตเข้าราศีมังกร ความหมายก็คือ ประเทศไทยเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
    กฎหมาย "ภายใต้กระบวนการยุติธรรม" จะเป็นไฟร้อนแรง "หลอมสิ่งชั่วร้าย"!
    คุณ Pallas ค้นคว้าและเรียบเรียงไว้ในเรื่อง "พลูโตในยุคสมัยต่างๆ" เมื่อ ๖ ปีก่อน ผมกลับมาอ่านวันนี้อีกครั้ง ถ้าเป็นการตรวจหวย หวยคุณ Pallas รางวัลที่ ๑...โอกาสสูงมาก!
    ความจริง เมื่อ ๖ ปีก่อน ผมเคยนำบางตอนมาพูดคุยตรงนี้ แต่เมื่อพลูโต "หรือยมทูตใต้พิภพกระชับพื้นที่" รัดติ้วขึ้น ก็อยากยก "ประเด็นสำคัญๆ" มาให้อ่านอีกที พวกที่รู้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องอ่าน และไม่ต้องเหยียบย่ำ ด้วยอวดรู้ อวดตัวเหนือ
    ต่อไปนี้ "บางตอน" จากงานค้นคว้าของคุณ Pallas ในเรื่อง "พลูโตในยุคสมัยต่างๆ" นะครับ.....
    ในปี ๒๕๕๑ นี้ มีปรากฏการณ์บนฟ้าที่สำคัญคือ การย้ายราศีจากราศีธนูมาสู่ราศีมกรของดาวพลูโต โดยดาวพลูโตได้เริ่มโคจรเข้าสู่ราศีมกรในวันที่ ๒๖ มกราคม จากนั้นโคจรถอยกลับมายังราศีธนูในวันที่ ๑๔ มิถุนายน และจะยกเข้าสู่ราศีมกรเต็มตัวในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
    ที่บอกเป็นปรากฏการณ์สำคัญ นั่นเป็นเพราะ ดาวพลูโตมีความหมายทางโหราศาสตร์ ว่าด้วยการปฏิรูป การปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการ ดังนั้น เมื่อโคจรเข้าราศีใด ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในราศีนั้นอย่างแน่นอน
    เนื่องจากดาวพลูโตมีคาบการโคจรที่นาน ทำให้ใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีมากกว่า ๑๐ ปี ในบางครั้งอาจอยู่ในราศีนั้นนานถึง ๓๐ ปี ซึ่งส่งผลให้เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยได้ชัดเจน
    บทความนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับดาวพลูโตในหลายๆ มิติ ทั้งดาราศาสตร์ เทพปกรณัม โหราศาสตร์ และเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต เมื่อพลูโตเข้าไปอยู่ในแต่ละราศี นำไปสู่การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคที่พลูโตเข้าสู่ราศีมกร ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๖ และจะเป็นสารสนเทศสำคัญ สำหรับผู้สนใจที่จะนำไปวางแผนชีวิตในยุค ๑๕ ปีที่ดาวพลูโตโคจรในราศีมกรรอบนี้
    ในทางโหราศาสตร์ ดาวพลูโตเป็นดาวที่มีอิทธิพลในด้านการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตจากภายใน การแตกแขนง การสถาปนาใหม่ การปฏิวัติ นอกจากนี้ ดาวพลูโตยังอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์ทั้ง ๔ แห่งเวลา โดยให้ความหมาย "เป็นพลังงานการสร้างของอดีต" ต่างจากฮาเดส ที่เป็น "พลังงานการทำลายของอดีต"
    ดาวพลูโตได้รับจัดเป็นดาวเกษตร (Rulership) ของราศีพิจิก และอุจ (Exaltation) ในราศีเมษ เนื่องจากดาวพลูโตเป็นดาวมีขนาดเล็ก โคจรช้า ทำให้อิทธิพลของพลูโตมีลักษณะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแทบไม่รู้ตัว แต่ส่งผลลึกซึ้งถึงระดับโครงสร้าง ต่างจากดาวยูเรนัส (มฤตยู) ที่แสดงผลรุนแรงรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ดาวพลูโตจึงเหมาะที่จะนำมาอธิบายยุคสมัยต่างๆ ได้อย่างดี
    ดาวพลูโตมีวงรอบที่ประหลาดไม่เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ เพราะมีวงโคจรที่บางช่วงจะมาทับซ้อนกับดาวเนปจูน อย่างไรก็ตาม เราสามารถประมาณคาบการโคจรของดาวพลูโตได้ว่า จะใช้เวลาประมาณ ๒๔๘ ปีต่อหนึ่งรอบจักรราศี หรือโคจรผ่านแต่ละราศี ประมาณราศีละ ๒๐ ปี แต่เนื่องจากวงโคจรที่ประหลาดทำให้บางช่วงใช้เวลาผ่านหนึ่งราศีมากกว่า ๓๐ ปี บางช่วงกลับใช้เวลาเพียง ๑๒ ปี
    เนื่องจากความหมายหลักของพลูโต คือการปฏิรูป (Transformation) ทำให้เราสามารถพยากรณ์ยุคสมัยแต่ละยุคได้ โดยยึดหลักว่า เมื่อพลูโตโคจรผ่านราศีอะไร ก็จะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นในความหมายของราศีนั้น
    อิทธิพลของดาวพลูโตในราศีมกร ระหว่าง ค.ศ.๒๐๐๘-๒๐๒๓
    ในทางโหราศาสตร์ เราไม่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำหากพิจารณาปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว การที่พลูโตโคจรเข้าราศีมกรเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น หรือพูดได้ว่าเป็นเข็มสั้นที่ชี้เรื่องใหญ่ไว้แล้ว รอแต่เข็มยาวและเข็มวินาทีมาเคาะจึงจะเกิดเหตุการณ์ชัดเจนออกมา
    ดังนั้น เราต้องพิจารณาปัจจัยและโครงสร้างอื่นๆ บนท้องฟ้าประกอบด้วยจึงจะพยากรณ์ได้แม่นยำ แต่การพิจารณาอิทธิพลของพลูโตซึ่งเป็นดาวยุค ย่อมเป็นสารสนเทศสำคัญที่นักโหราศาสตร์จะได้นำประกอบการพยากรณ์ในเรื่องต่างๆ
    จากวงรอบพลูโตราศีมกรที่ผ่านมาในอดีตทั้ง ๓ รอบ เราพบว่า เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองอย่างถอนรากถอนโคน และส่งผลไปยังทุกๆ ประเทศในโลก ดังนั้น เมื่อเรามาพิจารณาวงรอบในปัจจุบันก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า จะมีการปฏิรูปโครงสร้างของสังคม โครงสร้างอำนาจ และโครงสร้างการบริหารของโลก
     เชื่อได้เลยจะมีมหาอำนาจที่เสื่อมอำนาจลง และจะเกิด "มหาอำนาจใหม่" ขึ้นมาแทน!
    หากตั้งคำถามต่อไปว่า แล้วใครจะเป็นผู้แพ้ หรือใครจะเป็นผู้ชนะในยุคนี้ คำตอบก็คือ “ผู้ที่สามารถปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตนเองได้เท่านั้นจึงจะเป็นผู้ชนะ” แต่ใช่ว่าผู้ชนะในตอนแรกของยุคนี้ จะเป็นผู้ชนะในตอนสุดท้าย
    ดังที่เห็นในศตวรรษที่ ๑๘ อังกฤษเป็นผู้ชนะฝรั่งเศสตอนแรก แต่กลับต้องสูญเสียโลกใหม่อย่างอเมริกาไปในตอนท้ายของยุค ดังนั้นหากต้องการเป็นผู้ชนะ การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นการทำอย่างจริงจังและเห็นผล ไม่ใช่ทำๆ หยุดๆ
    เท่าที่เห็นในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้สูงว่า "ประเทศสหรัฐอเมริกา" มหาอำนาจโลก กำลังอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง จากพฤติกรรมโอหังในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา และกำลังจะได้รับผลตอบแทนจากการกระทำของตนเอง การที่ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างนายบารัก โอบามา ประกาศนโยบาย “Change” นั้น ถือว่าตรงกับปรากฏการณ์ดาวพลูโตในราศีมกรอย่างยิ่ง
    หากสหรัฐได้นายโอบามาเป็นประธานาธิบดีจริง และมีการปฏิรูปประเทศตนเองอย่างจริงจัง ก็ยังมีโอกาสที่จะรักษาอำนาจของตนในระดับโลกไว้ได้!
    ในยุคพลูโตราศีมกร ระหว่างปี ๒๐๐๘-๒๐๒๓ นี้ คาดว่าเราจะเห็นการปฏิรูปการปกครองเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย ระบบการปกครองและบริหารราชการแผ่นดินกำลังอยู่ในภาวะถูกท้าทายอย่างวิกฤติ
    คนไทยจะต้องร่วมกันคิดอ่านหาทางปฏิรูปการเมืองการปกครองของเรา ให้ทันต่อยุคสมัย และเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด มิฉะนั้น ความเป็นผู้นำของไทยในภูมิภาคก็จะเสื่อมถอยลงไป จนถูกประเทศอื่นแซงขึ้นไปอย่างน่าเสียใจ     อย่างไรก็ดี คนไทยมีแนวทางการปฏิรูปสำคัญที่ได้รับพระราชทานจาก "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนทั้งหลาย นั่นคือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
    เพราะความพอเพียงคือราศีมกร พลูโตคือการปฏิรูป รวมความกันคือ การปฏิรูปไปสู่ความพอเพียง หากเรารวมใจทำเช่นนั้นจริง ประเทศไทยของเราย่อมก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน
    หากเรามาคิดเรื่องใกล้ตัวเข้ามา เราย่อมมองเห็นว่าในยุคพลูโตราศีมกรนี้ บริษัท องค์กร ห้างร้านต่างๆ จะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารอย่างแน่นอน พวกไดโนเสาร์-เต่าล้านปี ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ก็จะตกยุคหายไปจากเวที หากเราต้องการอยู่รอดในยุคนี้ จำเป็นต้องปรับตัว ปฏิรูปตัวเองให้เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ล้าสมัยหรือล้าหลัง
    คำว่า "รุ่นใหม่" ไม่ได้หมายถึง ความฟุ่มเฟือย ความฟุ้งเฟ้อ เพราะนั่นคือยุคราศีธนู ซึ่งผ่านไปแล้ว แต่หมายถึงความพอเพียง ในแบบฉบับของราศีมกรนั่นเอง!
    จำไว้นะครับ ถ้าจะอยู่รอดในยุคพลูโตราศีมกร อย่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปไปสู่ความพอเพียง ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ "พระเจ้าอยู่หัว" ของเรา พระราชทานแก่คนไทยทุกคน.ผู้ตั้งกระทู้ Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-06 21:39:11 IP : 101.108.242.246


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.