ReadyPlanet.com
dot


ปรากฏการณ์ฟ้า 2559


ปรากฏการณ์ฟ้า 2559

คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2559 หรือ ค.ศ. 2016 มีอุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง (เท่ากับ ปี 2558 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้

1. สุริยุปราคาเต็มดวง 9 มี.ค. 2559 เวลา 8:57 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 18 องศา 56 ลิบดา เกิดนาน 4 นาที 10 วินาที ในประเทศไทยมองเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

2. จันทรุปราคาเงามัว 23 มี.ค. 2559 เวลา 19:00 น. ตำแหน่งคราส ราศีตุล 3 องศา 10 ลิบดา ขนาดของคราส 0.775

3. สุริยุปราคาวงแหวน 1 ก.ย. 2559 เวลา 16:07 น. ตำแหน่งคราส ราศีกันย์ 9 องศา 21 ลิบดา เกิดนาน 3 นาที 5 วินาที

4. จันทรุปราคาเงามัว 17 ก.ย. 2559 เวลา 1:54 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 24 องศา 13 ลิบดา ขนาดของคราส 0.908ผู้ตั้งกระทู้ Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-01-03 17:09:29 IP : 183.88.33.71


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3921260)

วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่

1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2559 เวลา 11:30 น. ลัคนาอยู่ 22 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 15 มีน

2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2559 เวลา 5:34 น. ลัคนาอยู่ 25 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 17 มีน

3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 22 กันยายน 2559 เวลา 21:21 น. ลัคนาอยู่ 24 พฤษภ เมอริเดียนอยู่ 15 กุมภ์

4) เหมายัน (Winter Solstice) 21 ธันวาคม 2559 เวลา 17:44 น. ลัคนาอยู่ 29 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 21 มีน

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-03 17:28:39 IP : 183.88.33.71


ความคิดเห็นที่ 2 (3921263)

เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2559 นี้มีทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งแรก เริ่ม 5 ม.ค. 2559 เวลา 20:06 น. ถึง 26 ม.ค. 2559 เวลา 4:51 น.

ครั้งที่ 2 เริ่ม 29 เม.ย. 2559 เวลา 0:21 น. ถึง 22 พ.ค. 2559 เวลา 20:21 น.

ครั้งที่ 3 เริ่ม 30 ส.ค. 2559 เวลา 20:05 น. ถึง 22 ก.ย. 2559 เวลา 12:32 น.

ครั้งที่ 4 เริ่ม 19 ธ.ค. 2559 เวลา 17:56 น. ถึง 8 ม.ค. 2560 เวลา 16:44 น.

ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-03 17:35:21 IP : 183.88.33.71


ความคิดเห็นที่ 3 (3921264)

ปี 2559

ดาวศุกร์ไม่มีการโคจรถอยหลัง

ดาวอังคารอยู่ในราศีตุลตอนเริ่มปี และ

ยกจากราศีตุลเข้าราศีพิจิก ในวันที่ 3 ม.ค. 2559 เวลา 21:32 น.

ยกจากราศีพิจิกเข้าราศีธนู ในวันที่ 6 มี.ค. 2559 เวลา 9:28 น.

เริ่มโคจรถอยหลังในราศีธนู วันที่ 17 เม.ย. 2559 เวลา 19:15 น. จนถอยกลับเข้าราศีพิจิกในวันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 20:51 น.

โคจรเดินหน้าอีกครั้ง ในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 6:39 น. จนยกเข้าราศีธนูอีกทีในวันที่ 3 ส.ค. 2559 เวลา 0:49 น.

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2016-01-03 17:46:27 IP : 183.88.33.71


ความคิดเห็นที่ 4 (3921267)

ดาวพฤหัส เริ่มต้นปีอยู่ที่ 23 องศา ราศีกันย์ เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 8 ม.ค. 2559 เวลา 11:41 น. และกลับมาโคจรเดินหน้าตลอดอีกครั้งในวันที่ 9 พ.ค. 2559 เวลา 19:16 น. จนกระทั่งยกเข้าราศีตุล ในวันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 18:18 น.

ดาวเสาร์ เริ่มต้นปีที่ราศีธนู จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 17:02 น. จากนั้น จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 13 ส.ค. 2559 โดยอยู่ในราศีธนูตลอดปี

ดาวมฤตยู เริ่มต้นปีในราศีเมษ และจะเริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 30 ก.ค. 2559 จนถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 จึงโคจรเดินหน้าอีกครั้ง

ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 13 มิ.ย. 2559 โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 20 พ.ย. 2559

ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 18 เม.ย. 2559 จนถึง 26 ก.ย. 2559

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2016-01-03 17:59:54 IP : 183.88.33.71


ความคิดเห็นที่ 5 (3921268)

ราหู (จริง) อยู่ในราศีกันย์ตลอดปี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2016-01-03 18:02:48 IP : 183.88.33.71


ความคิดเห็นที่ 6 (3921273)

มาดูการทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2559 กัน

8 ก.พ. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโครโนส
25 ก.พ. ดาวมฤตยู เล็ง ดาวเซอุส

17 มี.ค. 2559 ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวพลูโต
23 มี.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเสาร์

10 เม.ย. ดาวพลูโต ตั้งฉาก ดาวเซอุส

12 พ.ค. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโพไซดอน
26 พ.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเสาร์

15 มิ.ย. ดาวพลูโต ตั้งฉาก ดาวเซอุส
18 มิ.ย. ดาวเสาร์ ตั้งฉาก ดาวเนปจูน
26 มิ.ย. ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวพลูโต

16 ก.ค. ดาวแอดเมตอส ยกเข้าราศีมิถุน

8 ส.ค. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโพไซดอน
16 ส.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวคิวปิโด

7 ก.ย. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโครโนส
10 ก.ย. ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวแอดเมตอส
10 ก.ย. ดาวเสาร์ ตั้งฉาก ดาวเนปจูน
16 ก.ย. ดาววัลคานุส ยกเข้าราศีสิงห์

10 ต.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเฮเดส
14 ต.ค. ดาวแอดเมตอส ถอยกลับเข้าราศีมิถุน
29 ต.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวโครโนส

25 พ.ย. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวพลูโต

12 ธ.ค. ดาววัลคานุส ถอยกลับเข้าราศีกรกฎ
14 ธ.ค. ดาวพฤหัส กุม ดาวเซอุส
25 ธ.ค. ดาวเสาร์ ตรีโกณ ดาวมฤตยู
27 ธ.ค. ดาวพฤหัส เล็ง ดาวมฤตยู

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2016-01-03 18:18:06 IP : 183.88.33.71


ความคิดเห็นที่ 7 (3921274)
ข้อสังเกตคือ ปี 2559 ดาวพฤหัสในราศีกันย์ ตั้งฉากกับ ดาวเสาร์ในราศีธนู ทั้งหมด 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ พ.ค. เมื่อดาวใหญ่ทำมุมแรงต่อกัน ย่อมส่งผลต่อเหตุการณ์บนโลกเช่นกัน
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2016-01-03 18:22:47 IP : 183.88.33.71


ความคิดเห็นที่ 8 (3921276)

ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 22 ธ.ค. 2558 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2559

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2016-01-03 18:41:33 IP : 183.88.33.71[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.