ReadyPlanet.com
dot


ผลกรรมไม่ใช่สินค้า การใช้ผลกรรมไม่ใช่สมการทางคณิตศาสตร์


ผลกรรมไม่ใช่สินค้า

การใช้ผลกรรมไม่ใช่สมการทางคณิตศาสตร์

 

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธก็จริง แต่จะมีสักเท่าไรที่ “รู้”  “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” แก่นธรรม หรือแก่นแท้ของพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง ตราบที่คนไทยยังแยกเรื่องของ “ความเชื่อในไสยศาสตร์ และความเชื่อในพิธีกรรม” ออกจากแก่นของ “ศาสนา” ไม่ได้ ก็ย่อมที่จะตกเป็นเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อ ที่นำเอาเรื่องของ “กรรม” และ “ผลกรรม” มาเป็นสินค้า อย่างที่รู้เห็นกันอยู่ดาษดื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า สินค้า “กรรม” นั้นทำให้ผู้จำหน่ายสินค้ามีฐานะทางการเงินดีขึ้น ในขณะที่ ผู้บริโภคสินค้าก็ยังแสวงหาสินค้าตัวใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยไม่รู้เลยว่า “สินค้า” ที่บริโภคมานั้นมีผลสัมฤทธิ์ตามที่อวดอ้างกันได้จริงหรือไม่

 กรรม คือ การกระทำ ผลกรรมในทางพุทธศาสนา เกิดจากการกระทำของบุคคลที่กระทำกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตาม ผู้ที่ก่อกรรมต้องได้รับผลกรรมที่ก่อ

ผู้ที่ก่อกรรมต่อบุคคล ก็ย่อมต้องได้รับผลกรรมที่ก่อกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ที่ก่อกรรมต่อธรรมชาติ ก็ย่อมต้องได้รับผลกรรมจากธรรมชาติที่ได้กระทำลงไป

ในทางสังคมนั้นมีกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย เช่น

กรณี ทำผิดกฎจราจร ก็จะถูกจับและถูกปรับ ก็สามารถกลับไปขับรถได้อย่างเดิม เพราะใช้กรรมไปแล้ว

กรณี การฆ่าคนตาย ก็ผิดกฎหมาย หากถูกจับ และถูกตัดสินความผิด ต้องจำคุก จนพ้นโทษ หลังการพ้นโทษในทางกฎหมายก็ถือว่า ใช้ความผิดตามกฎหมายไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ถือว่าทำผิดอะไรก็ใช้กรรมนั้น ตามเหตุแห่งกรรม และผลของกรรม

กรณี เป็นหนี้ ยืมเงินมา 10 บาท แต่ยังไม่เคยใช้หนี้กันเลย ต่อให้ไปทำบุญสร้างวัด กี่ร้อย กี่พันล้านก็ตาม หนี้ 10 บาท ก็ยังอยู่ บุญที่สร้างก็รับไป หนี้ที่ก่อไว้หากยังไม่ได้ใช้หนี้ ผลบุญแม้จะมากเพียงใดก็ไม่อาจลบล้างหนี้แม้เพียงน้อยนิดไปได้ เพราะผลกรรมไม่ใช่สมการทางคณิตศาสตร์ที่ ว่า เป็นหนี้ 10 บาท แล้วไปทำบุญ 100 บาท จะทำให้หนี้ 10 บาทนั้นหมดไป แล้วเหลือผลบุญ 90 บาทผู้ตั้งกระทู้ อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-24 23:31:56 IP : 125.25.135.185


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1968235)
มีบางคนจะไปทำพิธีแก้กรรมให้บางคน ส่วนตัวเห็นแล้วตลกทั้งคู่ คนพวกนี้ไร้ปัญญา จนไม่รู้ว่า ผลกรรมเป็นของใครของมัน ก่อนจะทำพิธีแก้กรรมให้คนอื่น เชิญแก้กรรมตัวเองให้ได้ซะก่อนเถอะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เฮอะ วันที่ตอบ 2009-07-26 19:29:27 IP : 58.8.126.169


ความคิดเห็นที่ 2 (1968329)

ที่ไหนได้คับท่านอาจารย์   บางสำนักนั้นน่ะ ( แต่ไม่ทั้งหมด  ดีๆก็มี เยอะ )  เดี๋ยวนี้นั้น เขาตีบุญเป็นสมการทางคณิตศาสตร์กันแล้ว  โดยผมเองได้อ่านโบชัวร์มากับตาได้ยินมากับหู.....  โดยตั้งสมมติฐานกันเป็นเลขฐานสิบยกกำลังแนว Exponential ให้ติ๊งต่างว่า  ถ้าโยมทำบุญบริจาคทานกับฆราวาส ด้วยกัน  บุญก็ได้จะได้แค่เท่าเดียว  ทำหนึ่ง บาท ก็สนองกลับได้หนึ่งบาทนะโยม  แต่ถ้าทำบุญกับอุบาสิกาแม่ชี อานิสงค์จะเพิ่มขึ้นอีก 10 เท่า ทำหนึ่งบาทได้ คืน10  บาท และถ้าทำกับสามเณร  หนึ่งบาทของโยม จะได้ คืนถึง 100  บาทเชียวนะคุณโยม แล้วถ้าคุณโยมบริจาคทานกับพระสงฆ์ธรรมดา หนึ่งบาทของโยมจะได้คืนกลับถึง 1000 บาทเชียว  นี่ขนาดพระธรรมดานะโยมนะ  ถ้าอริยบุคคลขึ้นไป เป็น โสดาบัน คุณโยมจะได้เพิ่มอีก 10 เท่า เป็น 10000 บาท พระสกิทาคา โยมจะได้ แสน บาท พระอนาคามีจะได้ล้านบาทเชียว  และยิ่งพระอริยเจ้านะคุณโยมนะ  คุณโยมจะได้แจ๊คพอต  ถึง 10  ล้านบาท...จากนั้นก็ทำเป็นโบ้ยใบ้ไปว่า เจ้าสำนักของตนนั้นบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้...  ทำบุญนักๆนะโยม  ทำแล้วเย็นจิต  ทำแล้วสบายใจ  ฯลฯ  ??????

ฟังแล้วอเน็จอนาถใจในการพระศาสนายุคนี้นัก  ไปเอาพระสูตรที่ไหนมาอ้างกันวะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธศาสนายุกาลล่วงแล้ว 2553 พรรษา วันที่ตอบ 2009-07-27 07:23:22 IP : 118.172.34.195


ความคิดเห็นที่ 3 (1968422)

ขอเสริมความเห็นที่ 2 จำได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากกว่าทำบุญกับพระภิกษุที่ยังไม่บรรลุธรรม ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้บุญมากกว่าพระอรหันต์ แต่ ทำบุญกับพระสงฆ์ (สังฆทาน) ได้บุญมากกว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้า

สังฆทาน คือ การให้ต่อคณะสงฆ์ (คือพระภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป) โดยไม่เจาะจงว่าให้ท่านใด ดังนั้น การตักบาตร ก็คือ การถวายสังฆทานประเภทหนึ่ง หมายความว่า การตักบาตร ย่อมได้บุญกว่าการทำบุญกับพระพุทธเจ้า ซึ่งแปลว่า ได้บุญกว่าคำโฆษณาที่ความเห็นที่ 2 ว่ามาเสียอีก

อ้อ ผลของการทำบุญ คือ การได้ลดความตระหนี่ ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบ ออกไป แต่บางคนทำบุญไป กลับได้กิเลสคือความโลภกลับมา 

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-27 11:33:18 IP : 61.90.143.87


ความคิดเห็นที่ 4 (1968489)

http://www.84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html

คนละเรื่องเดียวกัน  สัทธรรมปฏิรูป  ข้อ1  กับ ที่มีมาในพระไตรปิฏก

ผู้แสดงความคิดเห็น ภารต...อยู่ที่เจตนา วันที่ตอบ 2009-07-27 14:32:51 IP : 118.172.95.61


ความคิดเห็นที่ 5 (1968541)
ถ้าทำสังฆทานกับพระธรรมดากับเหล่าพระอรหันต์ทีีมีพระพุทธเจ้าเป็นประทานผลจะเหมือนกันไหมครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น กวนหน่อย วันที่ตอบ 2009-07-27 16:48:22 IP : 114.128.168.203


ความคิดเห็นที่ 6 (1968581)

สำหรับความเห็นที่ 5 พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานนานแล้ว ดังนั้น อย่าไปสนใจเลยครับ เดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อของบางสำนักที่บอกว่าสามารถพาไปตักบาตรกับพระพุทธเจ้าในดินแดนนิพพานได้ ซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-27 18:18:16 IP : 61.90.143.87


ความคิดเห็นที่ 7 (1968786)
บุคคลผู้เจริญแล้วย่อมไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่เสื่อม หากความเจริญในตนนั้นยังไม่ถึงขีดสุดคือบรรลุ.....ตามคำสอน พึงเจริญกาย วาจา และใจของตน ดีกว่าจ้องจับผิดคิดร้ายกล่าวโทษผู้อื่นหากคิดว่าเราเจริญดีแล้วกว่าเขาทั้งหลาย  ความคิดของมนุษย์ที่ยังไม่บรรลุย่อมกล่าวโทษจับผิดผู้อื่นเสมอ และมักคิดว่าความรู้ที่ตนรู้นั้นถูกต้องนั่นเองจนปิดตา ปิดใจ มองไม่เห็นคุณงามความดีของผู้อื่นที่เขามีอยู่  บางทีอาจมีมากกว่าตนเป็นร้อยเป็นล้านเท่าด้วยไม่ซ้ำ 
ผู้แสดงความคิดเห็น นาทีต่อไปก็ตายแล้ว วันที่ตอบ 2009-07-28 11:04:07 IP : 125.25.56.115


ความคิดเห็นที่ 8 (1968917)

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความเห็นที่ 7 ขอบคุณที่แสดงความเห็นแบบว่าโดน....อ่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ติ๊ต่างว่าดวงตาเห็นธรรม... วันที่ตอบ 2009-07-28 16:29:53 IP : 118.172.26.102


ความคิดเห็นที่ 9 (1968968)

นิคคัณเห  นิคคหาระหัง  ปัคคัณเห  ปัคคัณหาระหัง   พุทธภาษิต แปลว่า พึงชมคนที่ควรชม และพึงข่มคนที่ควรข่ม

http://74.125.153.132/search?q=cache:SVd4qAsT7iUJ:www.palungjit.com/tripitaka/default.php%3Fcat%3D4600059+%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%2B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

ผู้แสดงความคิดเห็น สวรรค์มาล่อนรกมาขู่ เชยแล้วยุคนี้ วันที่ตอบ 2009-07-28 18:30:42 IP : 118.172.53.103


ความคิดเห็นที่ 10 (1969056)

ถ้าคิดอย่างความเห็นที่ 7 ประชาธิปไตยคงไม่เกิดครับ เพราะเวลาจะแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อะไร ก็ต้องรอจนเจริญถึงขีดสุด ซึ่งดูท่าทางจะมีคนน้อยยิ่งกว่าน้อยที่ทำได้

ส่วนตัวผมเองคิดว่า จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรใคร ก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้น ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ และวิพากษ์วิจารณ์ไปตามหลักเหตุและผล อย่าไปใส่อารมณ์จนทำให้การถกเถียงนั้นไม่ได้สาระอะไรกลับมา ทำเท่านี้ก็น่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์แล้วนะครับ

ส่วนพุทธภาษิตที่ความเห็นที่ 9 ยกมา เป็นภาษิตที่น่าศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัตินะครับ ว่าแต่ว่า หนังสือพิมพ์ที่อ้างอิงพุทธภาษิตนี้ ไม่รู้ว่ายังทำหน้าที่ได้ตามภาษิตหรือเปล่า?

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-29 00:01:44 IP : 125.24.143.106


ความคิดเห็นที่ 11 (1970960)

ปัจจุบันนี้ อะไรก็เป็น ธุระกิจไปหมดแล้ว

ผู้หญิงที่บ้าน หลงในคำสอนของผู้ทรงศีล ไม่ใส่ใจต่อครอบครัว ไม่อยากว่าเขาเดี๋ยวบาป

แต่พฤติกรรมคือ ตามรถตู้ของเขาไปทำบุญวัดต่างๆ แม้แต่ ต่างจังหวัด บ่อยมาก (ก็ต้องเสียค่าเวลา ค่าน้ำมันให้เขาเหมือนการเช่ารถตู้ทั่วไปนั่นแหละ)

มีการเชิญมาเทศน์ ทุกอาทิตย์ที่ทำงาน

บริจาคบ่อยๆ ฯ ทำเหมือนวัดที่แถว ปทุม

พอแล้ว ไม่ได้อิจฉา แต่ผิดปรกติวิสัย

แค่นี้ก็บาปมากแล้วน่ะ ที่เขียนมานี้

วัดแถว รามอินรา 71

ผู้แสดงความคิดเห็น ชีวิตเส็งเคร็ง วันที่ตอบ 2009-08-04 10:26:21 IP : 124.120.92.92


ความคิดเห็นที่ 12 (3998187)
I think Cutt's new algorithms are reasonable and accepted in principle. In reality, it doesn't work as it is. For instance, some sites don't have good quality contents, but they are ranked the top on Goo&;eg#39ls search engine while my site with similar contents is rank the bottom, even not indexed. The matter is Google's team should check its new algorithms to get good results in theory and in real life.
ผู้แสดงความคิดเห็น L1GSIzstz (lzp6fcjaxw-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-05-10 00:21:43 IP : 188.143.232.32


ความคิดเห็นที่ 13 (3999008)
Oh my! Thank you! I’ll email you now.What a beautiful list of gifts. Grace is absolutely one of my favorite and most beautiful gifts, too. (And my fa8;ly&#m217is high on that list, as well!)
ผู้แสดงความคิดเห็น XmZp9l72tobU (agj5p53pb5y-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2016-05-10 15:25:57 IP : 188.143.232.32


ความคิดเห็นที่ 14 (3999694)
cheap car insurance Hanover PA low income auto insurance dmv East Greenwich RI free auto insurance quotes Fairmont WV
ผู้แสดงความคิดเห็น gJAplGd1KGp (c77vozjt5t-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-05-11 21:17:51 IP : 188.143.232.32


ความคิดเห็นที่ 15 (4020631)
motor accident insurance auto quote insomnia health than online car insurance insurance people property insurance car insurance companies
ผู้แสดงความคิดเห็น lea7ZMNnnfW (73lb936x-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-07 12:01:45 IP : 188.143.232.27


ความคิดเห็นที่ 16 (4031236)
http://torgeirensrud.com/insure-for-the-day-on-a-car.html http://adamandpete.com/iaa-insurance-auto-auction-seattle.html
ผู้แสดงความคิดเห็น T5Bbp0jN (i36nkyyib82-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-16 16:16:37 IP : 188.143.234.155[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.