ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา Horauranian.com
dot
bulletรำลึกถึง อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์
bulletเจตนารมณ์
bulletติดต่อเรา
bulletโหราพยากรณ์
dot
บทความ
dot
bulletเกร็ดโหรน่ารู้
bulletเจาะลึกโหรา
bulletโหราศาสตร์บ้านเมือง
bulletBlog อ.วิโรจน์
bulletแนะนำตำรา
bulletไพ่ยิปซี จักรราศี (Celestial Tarot)
bulletกระดานถามตอบ
bulletคลังบทความดวงเมืองเศรษฐกิจ 2550-2552
bulletคลังกระทู้โหราศาสตร์ที่น่าสนใจ
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
bulletReturn of Great Depression?
bulletChange! ผู้นำยุคใหม่ของโลก
bulletเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน
bulletโหราศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
bulletเลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง
bullet6 ขั้นตอนเพื่อการดูหมออย่างคุ้มค่า
bulletชนะใจคนรัก 12 ราศี
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเพจ โหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletCelestial Strategist Blog
bulletBlog โหราเศรษฐกิจ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ article

คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ

แนะนำโดย Pallas

พฤศจิกายน 2549

 

หากตั้งคำถามกับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทยว่า ตำราเล่มใดที่นักศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนจำเป็นต้องมี เชื่อว่าคำตอบย่อมออกมาตรงกัน นั่นคือ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ของ พล.ต.ประยูร พลอารีย์ ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ Horauranian ผมจึงขอเปิดคอลัมน์ แนะนำตำรา ด้วยคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ เป็นปฐมฤกษ์

คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ได้จัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2521 (จากคำนำของตำรา) เป็นการแปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมันชื่อ “Regelwerk für Planetenbilder” ของโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมเบอร์กโดยตรง ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 (ค.ศ. 1959) นอกจากนี้ท่านยังได้สอดแทรกปรัชญา แนวทางการออกแบบคำพยากรณ์ และความเห็นต่างๆมากมาย จนทำให้พูดได้ว่าดีกว่าซื้อต้นฉบับภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษมาอ่านเองเสียอีก

ความน่าสนใจของตำราเล่มนี้ เริ่มตั้งแต่ คำนำ จำนวน 12 หน้า ที่ท่านอาจารย์ได้เล่าความเป็นมาของหนังสือซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์โหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทย ตามด้วยการให้คำแนะนำสำหรับผู้อ่านเกี่ยวกับการผสมดาวไว้ตั้งแต่คำนำนี้เลย จากนั้นท่านยังได้บันทึกความแม่นยำในการพยากรณ์อย่างมหัศจรรย์ของนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนชาวเยอรมัน ตอนท้ายของคำนำ ท่านได้ระบุปณิธานที่จะบุกเบิกโหราศาสตร์ในประเทศไทยให้กลายเป็น “บาบิโลเนียแห่งตะวันออกไกล” ซึ่งเป็นปณิธานที่ศิษย์ทั้งหลายพึงรับและช่วยกันสนับสนุนให้ปณิธานของท่านอาจารย์เป็นจริงในเร็ววัน

สำหรับเนื้อหาของคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธินั้น ได้แบ่งออกเป็น 5 บท จำนวน 471 หน้า (ไม่รวมคำนำและสารบัญ) ดังนี้

 

บทที่ 1 ทั่วไป

ตอนที่ 1 ทั่วไป

                ในบทที่ 1 ตอนที่ 1 ท่านอาจารย์ได้เริ่มจากการเล่าประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์โดยสรุป โหราศาสตร์ยูเรเนียนคืออะไร เอกลักษณ์ของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ซึ่งหากมีคนถามว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนแตกต่างจากโหราศาสตร์อื่นอย่างไร เนื้อหาส่วนนี้จะตอบคำถามได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ในตอนท้ายของตอนที่ 1 นี้ อาจารย์ได้สรุปทรรศนะและปฏิกิริยาของนักดาราศาสตร์ที่มีต่อดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียนในขณะนั้น

ตอนที่ 2 ดวงชะตาสำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน

                ตอนที่ 2 นี้ ท่านอาจารย์ได้อธิบายลักษณะของดวงชะตาสำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียนว่าใช้จักรราศีสากล (สายนะ) และอธิบายจุดสำคัญของดวงชะตาคือ จุดทวาร และจุดจุลทวาร จากนั้นได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงค่าระหว่างค่าสมผุสและค่าองศา จานคำนวณทั้งแบบ 360 องศาและ 90 องศา ตอนท้ายของตอนท่านได้ชี้ให้เห็นพัฒนาการของจานคำนวณของโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพในขณะนั้น

ตอนที่ 3 เท็คนิคการพยากรณ์โดยทั่วไป

                ตอนที่ 3 ท่านอาจารย์ได้เข้าสู่เนื้อหาสำคัญของโหราศาสตร์ยูเรเนียนนัน่คือ ปรัชญามูลฐาน 2 ข้อ ได้แก่

ก.       ทุกส่วนของปรมาตมันย่อมอยู่ภายใต้กฎอันเดียวกัน (Macrocosm กับ Microcosm)

ข.       สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าอนาคต โดยหลักการอุปมาแล้วจะเหมือนกันสนิทกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต

                จากนั้นอาจารย์ได้อธิบายหลักของนักจิตวิทยาในการวิเคราะห์มนุษย์ 3 ระดับ คือสัญชาตญาณ จิตสังขาร และกายสังขาร เชื่อมโยงกับเมอริเดียน จันทร์ และอาทิตย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญทางโหราศาสตร์ ตามด้วยการอธิบายตรรกศาสตร์ว่าด้วยการอุปมา (Analogy) และการอนุมาน (Reference) ที่เป็นหลักสำคัญในการพยากรณ์ โดยอาจารย์ได้ให้หลัก 3 ขั้นในการวินิจฉัยนั่นคือ ตั้งเงื่อนไขหลัก ตั้งเงื่อนไขรอง และหาข้อยุติ

                หัวข้อสำคัญในตอนนี้ คือ เท็คนิคการอ่านดวงชะตา ที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายความแตกต่างของ “การอ่านดวงชะตา” ที่เป็นการแปลความหมายของโครงสร้างต่างๆที่ปรากฏในดวงชะตาให้เป็นภาษามนุษย์ และ “การพยากรณ์” ที่เป็นการปฏิบัติเพื่อสืบเสาะหาความจริงโดยอาศัยข้อมูลที่พิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งไม่เพียงแต่อธิบายหลักการเท่านั้น ท่านอาจารย์ยังได้สรุปขั้นตอนการอ่านดวงชะตาพร้อมยกตัวอย่างมาให้เห็น ทำให้เข้าใจได้อย่างแจ่มชัดมากยิ่งขึ้น ที่ถือว่าสุดยอดก็คือการแยกแยะอธิบายเท็คนิคการพยากรณ์พื้นดวงชะตา การพยากรณ์จร และการพยากรณ์ตามกฎแห่งกรรม อย่างละเอียด

 

บทที่ 2 ทฤษฎีเรือนชะตาของวิตเตอ

ตอนที่ 1 ทั่วไป

                ท่านอาจารย์ได้อธิบายปรัชญาวงจรความเป็นไปของโลกซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเรือนชะตา ได้แก่ จุดสงกรานต์ทั้ง 4 ของวัน (เช้า เที่ยงวัน เย็น เที่ยงคืน) ของปี (ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว) และได้ขยายจากจุดเปลี่ยนทั้ง 4 เป็นเรือนชะตา 12 เรือน ตอนท้ายของตอนได้สรุปแก่นแท้ของแต่ละเรือนอย่างสั้นๆแต่ลึกซึ้ง

ตอนที่ 2 โครงสร้างเรือนชะตาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน

                ท่านอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรือนชะตาแบบต่างๆ ทั้งแบบเรือนเท่า และเรือนไม่เท่า โดยได้ระบุว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนเป็นเรือนชะตาแบบ “เรือนเท่า” แต่มีวิธีตั้งเรือนถึง 6 แบบ ได้แก่ เรือนชะตาโลก เรือนชะตาเมอริเดียน เรือนชะตาลัคน เรือนชะตาอาทิตย์ เรือนชะตาจันทร์ และเรือนชะตาราหู ท่านอาจารย์ได้เน้นว่าเรือนชะตาเมอ ริเดียนเป็นเรือนชะตาที่สำคัญที่สุด และเป็นเรือนหลักของการพยากรณ์ ในโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมเบอร์กจะมีการคำนวณเส้นแบ่งเรือนสำหรับเรือนชะตาเมอริเดียนอีกด้วย (เนื่องจากเรือนชะตานี้เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และเรือนเท่าจะอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า แต่สมผุสนั้นจะวัดตามรวิมรรค จึงทำให้แตกต่างกันเล็กน้อย ไม่เกิน 3 องศา) ตอนท้าย ท่านอาจารย์ได้ระบุเพิ่มเติมว่า นอกจากเรือนชะตาที่เกิดจากจุดเจ้าชะตาทั้ง 6 แบบแล้ว ยังสามารถตั้งเรือนชะตาดาวพระเคราะห์ได้อีกด้วย แต่ไม่ได้ระบุวิธีการตั้งเรือน

ตอนที่ 3 คัมภีร์สูตรเรือนชะตาทั่วไป

                ในตอนที่ 3 ได้เล่าเกี่ยวกับการจัดเกษตรประจำราศีของท่านวิตเตอเอาไว้ แต่ระบุว่า นักโหราศาสตร์ยูเรเนียนไม่ค่อยนิยมใช้เกษตรประจำราศีในการพยากรณ์ จุดสำคัญของตอนนี้ จะเป็นการรวบรวมความหมายของจุดเจ้าชะตาและดาวเคราะห์ที่สถิตในเรือนต่างๆไว้เป็นคัมภีร์สูตรเรือนชะตาทั่วไป

 

บทที่ 3 พระเคราะห์สนธิ

ตอนที่ 1 ทั่วไป

                ตอนนี้เป็นการปูพื้นฐานของพระเคราะห์สนธิ ได้แก่การใช้ตำแหน่งมุมสัมพันธ์ 45 องศา (อาจารย์ระบุไว้ว่า ในคู่มือการพยากรณ์ดวงชะตาเอง ได้ใช้จาน 90 องศาและมุมเล็กถึง 22 องศา 30 ลิบดา เพื่อความง่ายแก่ผู้ไม่เคยศึกษาโหราศาสตร์ แต่สำหรับนักศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนจริง จะต้องใช้จานคำนวณแบบ 360 องศา และในระยะต้นๆไม่ควรที่จะใช้มุมสัมพันธ์เล็กถึง 22 องศา 30 ลิบดา), ความหมายและการหาจุดอิทธิพลและการสะท้อน (Antiscien) 6 พวก, และการแปลความหมายของจุดอิทธิพล

ตอนที่ 2 พระเคราะห์สนธิ

                ท่านอาจารย์ได้เตือนนักศึกษาให้ตรวจค้นพระเคราะห์สนธิในดวงชะตาให้ครบถ้วน โดยยกตัวอย่างพระเคราะห์สนธิแบบต่างๆตั้งแต่ง่ายที่สุด จนซับซ้อนที่สุด และได้ระบุระยะวังกะที่ใช้ว่า ไม่่เกิน 1 องศาในทุกตำแหน่งสัมพันธ์ (เว้นที่ตำแหน่งสัมพันธ์ที่เล็กกว่า 45 องศาให้ใช้ระยะวังกะลดลงตามส่วน)

ตอนที่ 3 สรุปวิธีพยากรณ์โดยทฤษฎีพระเคราะห์สนธิ

                ท่านอาจารย์ได้สรุปวิธีการพยากรณ์ออกเป็น 6 ข้อ ได้แก่ ตำแหน่งสัมพันธ์อย่างเดียว, ถือว่า ตำแหน่งสัมพันธ์สะท้อน มีความสำคัญเหมือนตำแหน่งสัมพันธ์ชนิดต่างๆ, ดาวเคราะห์หรือปัจจัยใดๆผสมกัน จะมีอิทธิพลเหมือนการผสมธาตุในวิชาเคมี, ความแตกต่างของจุดเจ้าชะตา 6 จุด, ศูนย์รังสีมีอิทธิพลผสมระหว่างดาวคู่นั้น และใช้จุดอิทธิพลพยากรณ์ในรายละเอียดที่ดาวหรือปัจจัยเดี่ยวไม่สามารถให้คำพยากรณ์ที่ชี้ชัดได้

ตอนที่ 4 การออกแบบคำแปลสำหรับระบบดาวพระเคราะห์

                ตอนนี้ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาสำคัญก็ว่าได้ เพราะท่านอาจารย์ได้ระบุความหมายของปัจจัยต่างๆโดยทั่วไป การออกแบบคำแปลสำหรับปัจจัยหน่วยเดียว สองหน่วย สามหน่วย และสี่หน่วย โดยใช้หลักปรัชญา “ฉัน” กับ “เธอ”, “ด้านใน” กับ “ด้านนอก”, วัยสำคัญทั้ง 5, เสียงที่ 3 ของชีวิต, ความหมายของดาวเคราะห์ตามระยะห่างจากดวงอาทิตย์, ธาตุทั้งสี่ และปรัชญาชีวิต, เวลา, อากาศ, กำลังงาน และวัตถุ ตอนท้ายท่านอาจารย์ได้อธิบายสูตรการพยากรณ์จันทร์อย่างละเอียดเป็นการเฉพาะ

 

บทที่ 4 คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ

ตอนที่ 1 ทั่วไป

                ตอนนี้เป็นการอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับต้นฉบับที่แปล ลักษณะการเรียงลำดับของคัมภีร์ และการใช้คัมภีร์

ตอนที่ 2 คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ

                เป็นส่วนที่หนาที่สุดของตำรา เนื่องจากเป็นการรวบรวมสูตรต่างๆทั้งหมดตั้งแต่ 1 ปัจจัย 2 ปัจจัย และ 3 ปัจจัย

ตอนที่ 3 สูตรพระเคราะห์สนธิเพิ่มเติม

                รวบรวมสูตรเพิ่มเติมที่จัดทำโดยท่านแฮร์มันน์ เลเฟลด์ท ซึ่งเป็นคำแปลเพิ่มจากคำแปลที่มีอยู่แล้วในคัมภีร์หลัก

ตอนที่ 4 สูตรอาชีพ

                ตอนนี้เป็นการรวบรวมสูตรอาชีพต่างๆจากคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ และจากประสบการณ์ของท่านผู้รู้ที่เขียนไว้ในนิตยสารของโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมเบอร์ก ซึ่งท่านอาจารย์ได้ระบุแนวทางการแปลความหมายของสูตรอาชีพไว้อีกด้วย ในตอนท้ายท่านอาจารย์ยังได้ให้ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อจำกัดในการพยากรณ์อาชีพอีก 3 ข้อ ได้แก่ ปรัชญาที่ว่า บุคคลสามารถลิขิตชีวิตตนเองได้ในขอบเขตเล็กๆอันหนึ่ง ทำให้การลิขิตชีวิตเองย่อมไม่ง่ายนัก, เจ้าชะตาบางคนมีหลายอาชีพหรืออาชีพไม่แน่นอน, และบางดวงจะสามารถพยากรณ์อาชีพได้ง่าย แต่นักพยากรณ์ควรระบุ 2-3 อาชีพแล้ววินิจฉัยคุณโทษแต่ละอาชีพ และอาชีพใดทำความรุ่งเรืองให้มากที่สุด

 

บทที่ 5 เบ็ดเตล็ด

ตอนที่ 1 ทั่วไป

                ตอนนี้เป็นการรวบรวมสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในโหราศาสตร์ และปฏิทินดาวทิพย์

ตอนที่ 2 คำแนะนำเกี่ยวกับคำแปล

                อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่า สูตรทุกสูตรจะมีคำแปลอย่างน้อย 2 ชุด โดยชุดหนึ่งเป็นคำแปลทั่วไปซึ่งมีลักษณะเป็นปรัชญาซึ่งเป็นจริงในทุกกาลและโอกาส ทำให้บางครั้งฟังดูขัดหูเพราะมีศัพท์จิตวิทยาประกอบอยู่ อีกชุดหนึ่งเป็นคำแปลเฉพาะ ซึ่งเป็นจริงเฉพาะบางโอกาสบางเรื่องราวเท่านั้น ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับกาลเวลา ยุคสมัย และสภาวะแวดล้อมอื่นๆ จึงเป็นภารกิจโดยตรงของผู้ใช้ที่จะพิจารณาเลือกคำแปลมาใช้ในการพยากรณ์

                ในเรื่องการเลือกคำแปลนั้น ท่านอาจารย์ได้ระบุว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องราวที่ต้องการพยากรณ์เสียก่อน เพื่อให้เลือกได้อย่างเหมาะสม และต้องคำนึงถึงความแรงของดวงชะตา เพื่อให้น้ำหนักถูกว่าหนักเบาอย่างไร

ตอนที่ 3 ตัวอย่างการพยากรณ์

                ตอนนี้ ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างการพยากรณ์โดยใช้พระเคราะห์สนธิอย่างเดียวอย่างละเอียด ตั้้งแต่การพยากรณ์พื้นดวง พยากรณ์จร และการกำหนดเวลาที่แน่นอนของผลการพยากรณ์

 

สรุป

                จากการอ่านและสรุปย่อในบทความนี้ ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ เป็นเพชรน้ำเอกของวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนในเมืองไทย อย่างแท้จริง ไม่ว่าผมจะหยิบ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ มาอ่านเมื่อใด ก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ จึงต้องแนะนำให้ทุกท่านที่สนใจในโหราศาสตร์ยูเรเนียนจำเป็นต้องพยายามไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้

                อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ตำราเล่มนี้ได้หมดไปจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว ท่านใดที่สนใจก็คงจะประสบความยุ่งยากอยู่พอสมควรที่จะหามาครอบครอง ถ้าเป็นไปได้ ก็หวังว่าทายาทของท่านอาจารย์จะหาโอกาสจัดพิมพ์หรือหาทางนำออกมาเผยแพร่ต่อวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง

เพิ่มเติม

คุณปานใจ พลอารีย์ ทายาทของอาจารย์ประยูร ได้แจ้งมาในเว็บบอร์ดเมื่อ 6 ส.ค. 2550 ว่า ตำราทุกเล่มของอาจารย์ประยูร สามารถสั่งซื้อได้ที่ panchaiur@yahoo.com หรือติดต่อสอบถามที่แผงหนังสือลุงมี หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู  
แนะนำตำรา

Horoscope Symbols article
Dial Detective สืบด้วยจานคำนวณ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker