ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา Horauranian.com
dot
bulletรำลึกถึง อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์
bulletเจตนารมณ์
bulletติดต่อเรา
bulletโหราพยากรณ์
dot
บทความ
dot
bulletเกร็ดโหรน่ารู้
bulletเจาะลึกโหรา
bulletโหราศาสตร์บ้านเมือง
bulletBlog อ.วิโรจน์
bulletแนะนำตำรา
bulletไพ่ยิปซี จักรราศี (Celestial Tarot)
bulletกระดานถามตอบ
bulletคลังบทความดวงเมืองเศรษฐกิจ 2550-2552
bulletคลังกระทู้โหราศาสตร์ที่น่าสนใจ
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
bulletReturn of Great Depression?
bulletChange! ผู้นำยุคใหม่ของโลก
bulletเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน
bulletโหราศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
bulletเลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง
bullet6 ขั้นตอนเพื่อการดูหมออย่างคุ้มค่า
bulletชนะใจคนรัก 12 ราศี
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเพจ โหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletCelestial Strategist Blog
bulletBlog โหราเศรษฐกิจ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เรือนชะตาในโหราศาสตร์บ้านเมือง (House in Mundane Astrology) article

โดย Pallas
พฤศจิกายน 2549

          โหราศาสตร์บ้านเมือง (Mundane Astrology) เป็นโหราศาสตร์แขนงแรกๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่โบราณ เพราะโหราจารย์ในยุคโบราณจะทำงานให้กับกษัตริย์ในการพยากรณ์โชคชะตาของบ้านเมืองเพื่อเป็นแนวทางการปกครองของกษัตริย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับโหราศาสตร์สาขาอื่นๆแล้ว ตำราโหราศาสตร์บ้านเมืองมีอยู่ไม่มากนัก เมื่อครั้งที่เรียนวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนชั้นสูงกับอาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย อาจารย์ได้สอนเรื่องดังกล่าวโดยมีเอกสารประกอบเรื่องเรือนชะตาในดวงชะตาโลกมาให้เป็นแนวในการพยากรณ์เกี่ยวกับโหราศาสตร์บ้านเมือง โดยอาจารย์บอกว่าเนื้อหาในเอกสารนี้ได้แนวทางมาจากการสอนของอาจารย์ประยูร พลอารีย์ ซึ่งถอดความมาจากตำราของท่าน Raphael

          จากจุดเริ่มต้นในห้องเรียน ผมจึงได้ค้นคว้าเพิ่มเติมและพบว่า ตำราโหราศาสตร์บ้านเมืองที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลมีอยู่ 3 เล่มหลัก ได้แก่ Raphael’s Mundane Astrology ซึ่งท่าน Raphael ได้แต่งขึ้นประมาณปี ค.ศ.1900, Mundane or National Astrology แต่งโดยท่าน H.S. Green ในช่วงใกล้กับของท่าน Raphael และ An Introduction to Political Astrology แต่งโดยท่าน Charles E.O. Carter เมื่อปี 1951 จึงได้เสาะหาตำราดังกล่าวมาเป็นสมบัติของตัวเอง และได้นำมาเทียบเคียงกับสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์สอนไว้ จากนั้นผมคิดว่าน่าจะถอดความจากตำราทั้ง 3 เล่มมาเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ โดยจะขอเริ่มต้นจากเรื่องเรือนชะตาก่อน จึงได้ถือฉบับของท่าน Raphael เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเล่มที่เน้นเรื่องเรือนชะตามากกว่าอีก 2 เล่ม

          ข้อสังเกตสำคัญในการอ่านงานของท่าน Raphael คือ ท่านเขียนประมาณปี ค.ศ. 1900 และท่านเป็นชาวสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นมหาอำนาจผู้ครองอาณานิคมในยุคนั้น เพราะฉะนั้นความหมายต่างๆที่ให้ไว้จะอยู่ในบริบทของสหราชอาณาจักรในยุคนั้น เช่น การรถไฟเป็นการขนส่งที่สำคัญ (ไม่ใช่การบิน) กิจการอาณานิคมเป็นกิจการสำคัญของบ้านเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ผมขออนุญาตแทรกตัวเอียงในวงเล็บเพื่อแสดงความเห็นที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่มูลนิธิสมาคมโหรฯและความเห็นจากตำราของท่าน H.S. Green และ Charles E.O. Carter อีกด้วย

เรือนที่ 1 ประชาชนทั่วไป การสาธารณสุข บรรยากาศทั่วไปของประเทศ สถานการณ์ด้านมหาดไทยโดยทั่วไป
เรือนที่ 2 การคลัง การจัดเก็บภาษี ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร การค้า และการพาณิชย์
(ตลาดหลักทรัพย์ในเรือนนี้ จะหมายถึงการระดมทุนของบริษัทเป็นสำคัญ แต่หากจะดูเรื่องการเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ต้องดูเรือนที่ 5)
เรือนที่ 3 การรถไฟและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง สถิติการขนส่ง หุ้นส่วน โทรเลข กิจการไปรษณีย์และโทรศัพท์ ยวดยานและการขนส่ง รถยนต์ รถโดยสาร และสิ่งที่คล้ายคลึง
(ในยุคท่าน Raphael ยังไม่ได้ระบุถึงการบิน แต่ความหมายโดยปรัชญาของเรือนนี้ หมายถึงการคมนาคมและโทรคมนาคมทั้งหมดที่เป็นการเดินทาง/สื่อสารระยะใกล้หรือภายในประเทศ จึงน่าจะครอบคลุมการบินในประเทศ ส่วนการเดินทางสื่อสารระยะไกลให้ดูเรือนที่ 9)
กิจการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และวรรณกรรม
(เรือนนี้หมายถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่หากดูการเรียนในโรงเรียนให้ดูเรือนที่ 5 และการศึกษาระดับสูงต้องดูเรือนที่ 9 นอกจากนี้ ในตำราของท่าน Carter ได้เสนอให้เรือนนี้ครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย)
เรือนที่ 4 สภาวะอากาศ การเกษตร การเพาะปลูกและที่ดิน เหมืองแร่ อาคารสาธารณะ
พรรคการเมืองฝ่ายค้าน
เรือนที่ 5 โรงมหรสพ โรงละคร และสถานบันเทิง เด็กและเยาวชน การศึกษา อัตราการเกิด โรงเรียน ศีลธรรม และการพนัน
(หมายถึงตลาดหลักทรัพย์ในแง่การเก็งกำไรอีกด้วย)
เรือนที่ 6 โรคภัยไข้เจ็บ การสาธารณสุข กองทัพบกและกองทัพเรือ เรือรบ ชนชั้นผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไป
เรือนที่ 7 การต่างประเทศ และความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆ สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ การสมรส การหย่าร้าง การค้าขายระหว่างประเทศ
(ในตำราท่าน Carter ระบุว่า การต่างประเทศในเรือนนี้หมายถึงการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศ ส่วนมิตรประเทศต้องดูเรือนที่ 11 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องพิจารณาเรือนที่ 9)
เรือนที่ 8 ความหายนะ อัตราการตาย อัตวินิบาตกรรม สภาองคมนตรี
(ท่าน Carter ระบุว่าเรือนนี้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางการเงินกับต่างประเทศด้วย)
เรือนที่ 9 ศาลยุติธรรม ตุลาการ พระ ศาสนา การค้าและกิจการเกี่ยวกับอาณานิคม อำนาจทางการค้า วิทยาการ การเดินเรือ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
(เนื่องจากคำกุญแจของเรือนนี้คือ ไกล ดังนั้น จึงครอบคลุมการต่างประเทศ การคมนาคม และโทรคมนาคมระยะไกลด้วย)
เรือนที่ 10 กษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล อำนาจปกครอง ชนชั้นนำ ขุนนาง และสังคมชั้นสูง
(ท่าน Green ระบุว่าหมายถึง ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของประเทศด้วย)
เรือนที่ 11 รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร การนิติบัญญัติ
(หมายถึงประเทศพันธมิตรทั้งหลายด้วย)
เรือนที่ 12 เรือนจำ สถานฝึกอาชีพ โรงพยาบาล สถานที่ลี้ภัย โรงเรียนดัดสันดาน สถาบันการกุศล
อาชญากรรม ฆาตกรรม อาชญากร การจารกรรมและศัตรูที่ไม่เปิดเผย
(ครอบคลุมถึงวัดวาอารามและสถานปฏิบัติธรรมด้วย แต่เป็นในแง่ของสายปฏิบัติ มากกว่าสายปริยัติซึ่งหมายถึงเรือนที่ 9 นอกจากนี้ศัตรูที่ไม่เปิดเผยควรหมายถึงการก่อการร้ายอีกด้วย)

 
โหราศาสตร์บ้านเมือง

ดาวศุกร์โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เหนือฟ้าประเทศไทย 2555 article
จันทรุปราคาเต็มดวง 10 ธันวาคม 2554 : ราหูอมรัฐธรรมนูญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ดาวพระเคราะห์กำลังโคจรเข้าจุดทวารในระยะ +/-5 องศา
ราชประสงค์- Time Square กับมงคลฤกษ์
ประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
อิสรภาพ หรือบาปบริสุทธิ์ article
ฮุนเซน : พระยาละแวกยุค ดิจิตอล article
หมากตัวสุดท้าย และคำปฏิญาณตนของนักเรียนเตรียมทหาร article
กงกรรม กงเกวียน article
ความเหมือนและความต่าง ตอน 2: กบฏวังหลวง 26 ก.พ. 2492 ถึง กบฏวังหลวง 17 ส.ค. 2552 article
ตามกรรม article
สุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2009 การกลับมาของซารอสที่ 136 article
ความเหมือนและความต่าง 1: กบฏวังหลวง 2492 ถึง สงกรานต์เดือด 2552 article
Change! ผู้นำยุคใหม่ของโลก article
รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถึง Goodbye Santika article
งานเลี้ยงที่มีวันเลิกลา article
การเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 และอนาคตประเทศไทยปี 2551 (ตอนที่ 1) article
ปี 2551 ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ในทรรศนะของนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน article
บทความเนื่องในวันไหว้ครู 2550: เมืองไทยก่อนการเลือกตั้ง 2550 ? article
“ปีวอกนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น” 4 เมษายน 2535 article
เหตุการณ์ทั่วโลกในรอบเดือน มกราคม ๒๕๑๔ : บทความแรกของอ.ประยูร ในพยากรณสาร article
สุริยุปราคาบางส่วนผ่านฟ้าเมืองไทย 19 มีนาคม 2550 กับ เหตุการณ์ของประเทศไทย article
จันทรุปราคา เต็มดวงในเพ็ญ มาฆบูชา article
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ วิโรจน์ กรดนิยมชัย ว่าด้วยโหราศาสตร์บ้านเมือง ในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ article
สถานการณ์ของโลก ประเทศไทย และดวงชะตาของคุณในปี 2550 article
พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคไทยรักไทย ความเหมือนบนความต่าง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker