ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา Horauranian.com
dot
bulletรำลึกถึง อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์
bulletเจตนารมณ์
bulletติดต่อเรา
bulletโหราพยากรณ์
dot
บทความ
dot
bulletเกร็ดโหรน่ารู้
bulletเจาะลึกโหรา
bulletโหราศาสตร์บ้านเมือง
bulletBlog อ.วิโรจน์
bulletแนะนำตำรา
bulletไพ่ยิปซี จักรราศี (Celestial Tarot)
bulletกระดานถามตอบ
bulletคลังบทความดวงเมืองเศรษฐกิจ 2550-2552
bulletคลังกระทู้โหราศาสตร์ที่น่าสนใจ
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
bulletReturn of Great Depression?
bulletChange! ผู้นำยุคใหม่ของโลก
bulletเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน
bulletโหราศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
bulletเลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง
bullet6 ขั้นตอนเพื่อการดูหมออย่างคุ้มค่า
bulletชนะใจคนรัก 12 ราศี
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเพจ โหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletCelestial Strategist Blog
bulletBlog โหราเศรษฐกิจ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คอมพิวเตอร์ในวงการโหราศาสตร์ article

โดย พลตรี ประยูร พลอารีย์
ร.ร โหราศาสตร์  กท.
บทความจาก นิตยสาร Computer Digest 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4/2529
บริษัท คอมพ์ ทาวน์ จำกัด
ได้รับความเอื้อเฟื้อต้นฉบับจากคุณ Oldman

          การใช้คอมพิวเตอร์พยากรณ์โชคชะตาราศีมีมานานแล้วในต่างประเทศ  ในปี พ.ศ. 2513 เมื่อข้าพเจ้าศึกษาอยู่ในโรงเรียนเสนาธิการประเทศเยอรมันตะวันตก  และได้ถือโอกาสในช่วงเวลาว่าง ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ในโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมเบอร์กด้วยนั้น  ท่านประธานสมาคมการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่นั่นก็เคยนำเอาคำพยากรณ์ซึ่งพิมพ์ไว้อย่างเรียบร้อยโดยคอมพิวเตอร์ให้ข้าพเจ้าชม และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อข้าพเจ้ากลับประเทศไทยและได้ตั้งโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพฯ กับสถาบันค้นคว้าและวิจัยโหราศาสตร์กรุงเทพฯ ขึ้น ก็เคยมีผู้ส่งดวงชะตาไปพยากรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ต่างประเทศและได้นำเอาคำพยากรณ์ต่างๆ มาให้ข้าพเจ้าดูบ่อยๆ แสดงให้เห็นชัดว่า  คอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหน โหราศาสตร์ก็อยู่ที่นั่น


          อย่างไรก็ดี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สมัยนั้นเป็นเครื่องขนาดใหญ่  และเคยมีนักศึกษาของโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพฯ จะนำไปติดตั้งที่สถาบันค้นคว้าและวิจัยโหราศาสตร์กรุงเทพฯเหมือนกัน  แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องการปรนนิบัติบำรุงจึงต้องระงับไว้ก่อน


          การใช้คอมพิวเตอร์ในวงการโหราศาสตร์ประเทศไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยข้าพเจ้าใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คำนวณ “จุดพยากรณ์” ราว 5000 จุดและให้ทำการ SORT เรียงองศาลิบดาตั้งแต่ 0 ถึง 360 องศา และเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณจุดพยากรณ์แบบนี้พึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก่อนประเทศอื่นใดในโลก จึงได้รับการติดต่อจากวงการโหราศาสตร์ที่ฮัมเบอร์กประเทศเยอรมันตะวันตกให้คำนวณดวงชะตาให้ 2-3 ดวง เพื่อเป็นการทดลอง ซึ่งปรากฏเป็นที่พออกพอใจนักโหราศาสตร์ที่นั่นเป็นอย่างยิ่งและได้ขอร้องไห้รับคำนวณต่อไปแต่ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง


          สำหรับในประเทศไทยเรานั้นข้าพเจ้าได้พัฒนาต่อไปโดยเอาดวงชะตาวันสงกรานต์เข้าคอมพิวเตอร์คำนวณจุดพยากรณ์ทั้ง 5000 จุดแล้วเรียงองศาเสร็จแล้วใช้จุดพยากรณ์ที่อยู่ในองศาเดียวกันประเมินเป็นคำพยากรณ์ขึ้นรวม 360 คำพยากรณ์ คำพยากรณ์มีลักษณะเป็นประโยคสั้นๆสมบูรณ์ในตัวเองและมีลักษณะพิเศษคือ เมื่อนำไปต่อกันเข้าไม่ว่าจะเป็นแบบไหน อ่านแล้วจะไม่รู้สึกเลยว่าได้นำมาต่อกัน  ดวงวันสงกรานต์นี้คำนวณขึ้นสำหรับในราววันที่ 21 ธันวาคม  ของทุกปี ใช้สำหรับบอกเหตุการณ์ในแต่ละปี  ในทำนอง  ในปีนี้จะมีอะไร? ในเดือนนี้จะมีอะไร? และในวันนี้จะมีอะไร?  ตามเทคนิคของวิชาโหราศาสตร์ คำนวณขึ้นสำหรับปีไหนก็จะบอกเหตุการณ์สำหรับปีถัดไปนั้นๆ เช่น ถ้าคำนวณ 21 ธันวาคม 2528 ก็จะบอกเหตุการณ์ในปี 2529 (ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 28 ถึง 21 ธ.ค. 29) เหตุการณ์ตามคำพยากรณ์ในองศาใดจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่า จุดที่แทนตัวบุคคลนั้นๆ อยู่ที่ใดในดวงชะตาและจะสัมพันธ์(MATCH) กับองศาที่มีคำพยากรณ์ว่าอย่างไร  สำหรับจุดที่ใช้แทนตัวบุคคลในดวงชะตาคือ ตำแหน่งดวงอาทิตย์ซึ่งมีวิธีการคำนวณแบบง่ายให้  เมื่อรู้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ (ซึ่งคำนวณได้จากวันเดือนปีเกิด) เราก็ทราบว่าสัมพันธ์ถึงองศาใดบ้าง เมื่อสัมพันธ์ถึงองศาไหน ก็ใช้คำพยากรณ์ประจำองศานั้น สำหรับคำว่า “สัมพันธ์” ในที่นี้หมายถึงการทำมุมเป็นจำนวนเท่าของ 45 องศา เช่น 140 องศา กับ 185 องศา หรือ 100 องศา กับ 190 องศา  เป็นต้น สำหรับเหตุการณ์ในเดือนต่างๆหรือในวันต่างๆ ภายในปีนั้นๆ ทราบโดยการคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์สำหรับเดือนและสำหรับวันซึ่งคำนวณได้ไม่ยาก  ส่วนในการหาคำพยากรณ์ก็คงหาแบบเดียวกับที่อธิบายมาแล้ว  โดยอาศัยแนวความคิดนี้ข้าพเจ้าได้จดทำเป็น “คู่มือ”  สำหรับดูชะตาชีวิตตัวเองในแต่ละปีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2518/19 เรียกว่า “คอมพิวเตอร์โหร” และในสมัยต่อมาศิษย์โรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพฯ  ก็ได้จัดทำสืบต่อกันไปโดยลำดับ …นั่นคือในสมัยที่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลาย  


          การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ให้ทำหน้าที่เป็นนักโหราศาสตร์อย่างแท้จริงสำหรับในประเทศไทยของเรา เริ่มต้นในราวปี 2522/23 ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้เครื่องคำนวณ ทีไอ 59 และเครื่องฮิวเล็ท แพ็คการ์ด พยากรณ์ตลาดหุ้น  โดยเริ่มค้นคว้าตั้งแต่ต้นปี 2522 แต่พอค้นคว้าเสร็จบริษัทราชาเงินทุนล้มตลาดหุ้นก็เริ่มทรุดพอดี 


          อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจาก พลตรี บุญนาค ทองเนียม ซึ่งเป็นเอกะทัคคะทางคอมพิวเตอร์สมัยนั้นช่วยบรรยายวิชาคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพฯ  ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ได้รับความรู้ระดับพื้นฐานมากจากท่าน  และได้มีการนำเอาเครื่องคำนวณที่ทำโปรแกรมได้โดยเฉพาะเครื่องคาสิโอ 702 มาใช้คำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์  และให้พยากรณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งพื้นดวงชะตาและการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นปีๆ ได้ด้วย  แต่ต้องใช้คำย่อและมีหน่วยความจำเพียง 1.8 เคไบท์เท่านั้น


          ต่อมาในปี พ.ศ. 2524/25  ท่านพระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยนำโปรแกรมสำหรับคาสิโอ  702  ไปใช้  ได้นำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เอ็มพีเอฟ 2 ไปให้ข้าพเจ้าทดลองใช้ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้นำเครื่อง SEGA 3000-  ไปให้ข้าพเจ้าช่วยสร้างโปรแกรมคำนวณดวงชะตา สร้างดวงชะตาแบบไทย และพยากรณ์ด้วยตามหัวข้อ ทั่วไป การงานและการเงิน  ครอบครัวและความรัก และ สุขภาพ ข้าพเจ้าได้สร้างถวายเสร็จ  เมื่อราวปี 2525/26  และจำได้ว่าได้มีข่าวในนิตยสารคอมพิวเตอร์หลายฉบับ (สมัยนั้นข้าพเจ้ามียศเป็นพันเอก ) 


          สำหรับในปัจจุบันการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเราก้าวหน้าไปไกลมาก ข้าพเจ้าได้สร้างโปรแกรมสำหรับการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ทั้งการพยากรณ์พื้นดวงชะตา  การพยากรณ์เหตุการณ์ประจำปี  ประจำเดือน และประจำวัน  อย่างละเอียดลออจนแทบจะกล่าวได้ว่าเหนือขีดความสามารถของมนุษย์ปุถุชน  เพียงให้วันเดือนปีเวลาและสถานที่เกิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะพยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติ แม้ไม่ทราบเวลาที่เกิดก็สามารถพยากรณ์ได้แม่นยำ ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใช้ทั้งขนาด 8 บิท และ 16 บิท IBM Compatible สำหรับโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องขนาด 16 บิท ใช้ภาษา BASIC แล้วคอมไพล์เป็นภาษาเครื่อง  ซึ่งงานนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นุภาพ ปัญญวิภาคแห่ง “คอมพ์ ทาวน์” ผู้ซึ่งได้รับเป็นธุระในการจัดหาคู่มือ BASIC Compiler ให้พร้อมให้แนะนำต่างๆ เนื่องจากโปรแกรมมีความยาวมาก (150 KB ขึ้นไป) จำเป็นต้อง BREAK ออกเป็นโปรแกรมย่อยแล้ว CHAIN  ประกอบด้วยคำสั่ง COMMON พร้อมคำสั่ง Meta Command $INCLUDE ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดมากมาย เพราะต้องผ่าน VARIABLE จำนวนเกือบ 100 ซึ่งใน Compiler ใช้ Option “ ALL “ ไม่ได้  เนื่องจากโปรแกรมมีทั้งการคำนวณตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์โดยใช้  Spherical–trigonometry ค่อนข้างสูงและเป็นโปรแกรมทางตรรกศาสตร์ที่สลับซับซ้อนมาก  จึงทำให้มีประสบการณ์การใช้  $INCLUDE File ถึง 3 File  ในบางโปรแกรมย่อย และยินดีให้คำแนะนำ หากผู้ใดมีปัญหาเรื่องบการคอมไพล์ภาษาเบสิคต่างๆ 


          กรรมวิธีการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับการพยากรณ์ทาวงโหราศาสตร์อาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนกล่าวคือ เริ่มต้นจากเมื่อได้รับข้อมูลวันเดือนปีเวลาและสถานที่เกิดแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์และปัจจัยทางโหราศาสตร์ขึ้นตามสูตรการคำนวณทางดาราศาสตร์ ซึ่งในขั้นนี้จะใช้พื้นที่ในหน่วยความจำราว 8 เคไบท์  ขั้นต่อไปคอมพิวเตอร์จะใช้ผลการคำนวณจากขั้นที่ 1 สร้างภาพดวงชะตาขึ้นดังภาพแสดง  (ซึ่งขั้นนี้อาจมีหรือไม่ก็ได้ เพราะไม่เกี่ยวกับขั้นพยากรณ์ซึ่งเป็นขั้นต่อไปเลย)  ซึ่งนักพยากรณ์อาจใช้ภาพดวงชะตานี้พยากรณ์เพิ่มเติมจากคำพยากรณ์ของคอมพิวเตอร์ก็ได้  ส่วนขั้นสุดท้ายซึ่งใช้เนื้อที่หน่วยความจำไม่จำกัด คือ ขั้นการพยากรณ์  สำหรับโปรแกรมพยากรณ์พื้นดวงชะตาที่สร้างเสร็จไปแล้วตอนนี้ใช้ราว 120 เคไบท์ และกำลังจะขยายเพิ่มเติมอีก และในการคอมไพล์ข้าพเจ้าได้แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรมย่อยรวมทั้งสิ้น 5 โปรแกรมย่อย เชื่อมต่อกันด้วนคำสั่ง CHAIN และคำสั่ง COMMON 


          สำหรับในขั้นตอนการพยากรณ์นี้กรรมวิธีที่ข้าพเจ้าใช้พิสดารกว่าของต่างประเทศ (พิจารณาจากโปรแกรมของต่างประเทศที่มีผู้ LIST จากเครื่อง Applell ไปให้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเบสิค และพิจารณาจากคำพยากรณ์ที่มีผู้ส่งไปให้ดู ซึ่งพยากรณ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ) กล่าวคือ ในต่างประเทศเขามักพิจารณาจุดเดียว อย่างมากก็ 2 จุดและก็ให้คำพยากรณ์เป็นประโยคยืดยาวเลยทีเดียว ซึ่งข้าพเจ้าไม่ชอบเพราะคำพยากรณ์อาจซ้ำกันได้หรือซ้ำกันง่ายเกินไป แต่สร้างโปรแกรมง่าย โดยเพียงลอกสูตรทางโหราศาสตร์มาใช้  ดังเช่นในวิชาโหราศาสตร์ไทยกล่าวว่า “พระจันทร์กุมลัคน์ ทำนายสนอง มีข้าวของมั่งคั่งดังประสงค์ ชอบการขายค้าปัญญายง รูปทรงสวยสมผมบาง“ เมื่อคอมพิวเตอร์ตรวจข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่คำนวณได้พบว่าพระจันทร์อยู่ราศีเดียวกันกับลัคนา ก็อาจสั่ง PRINT ว่า “ท่านเป็นคนรูปร่างสวย รวยสมบัติ สัดทัดการค้า ...“ เป็นประโยคยืดยาวเลยที่เดียว ซึ่งผิดกับกรรมวิธีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้วิธีให้คำพยากรณ์เป็นวลี หรือเป็นส่วนของประโยคและให้เรียงต่อกันโดยเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ที่ตรวจได้จากข้อมูลทางดาราศาสตร์เป็นจุดๆ จะพยากรณ์เป็นประโยคเต็มเลยทีเดียวก็ต่อเมื่อเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏชัดเจนและแสดงผลรุนแรง อันเป็นวิธีการถอดกระแสความคิดจำลองลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยแท้จริง  การสร้างโปรแกรมแบบนี้สร้างยากเพราะจะต้องมีความรู้ทั้งวิชาโหราศาสตร์และวิชาสร้างโปรแกรม ข้าพเจ้าเข้าใจว่าโปรแกรมการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์คงใช้วิธีเดียวกันกับวิธีของข้าพเจ้า  ต้องขออภัยที่ ไม่สามารถเปิดเผยโปรแกรมได้ เพราะนอกจากปัญหาในเชิงการค้าแล้วยังมีความยาวมาก (ราว 100 กว่าหน้า) แต่พอเปิดเผยได้เป็นบางส่วนพอให้เห็นแนวความคิด โดยเฉพาะทางตรรกศาสตร์  ส่วนภาคคำนวณนั้นมีอยู่ใน Software ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์อยู่แล้ว  ข้างล่างนี้คือโปรแกรมบรรทัดที่ 3278 ซึ่งเป็นโปรแกรมทางตรรกศาสตร์ วลีที่ได้จากเงื่อนไขนี้คือ “ตำแหน่งหน้าที่สูงยิ่ง“ ส่วนข้อความที่ตามมาจะเป็นอะไรนั้นบรรทัดที่ 3288 จะเป็นผู้วินิจฉัย (ขอให้สังเกต เครื่องหมาย Semi colon ซึ่งหมายถึงการพิมพ์ต่อ) 


          3278 IF GRP = 1AND VK>-20 AND ( C 1 OR JUW = 1 OR JMN = 1 OR JRH = 2) THEN LPRINT TAB (11) “ตำแหน่งหน้าที่สูงส่งยิ่ง“;: GOTO 3288

          อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ามีโปรแกรมพยากรณ์ดวงชะตาแบบสั้นๆ ที่เขียนแจกผู้รับการอบรบการใช้ dBASEll และภาษา BASIC ในกิจการทางทหารที่มณฑลทหารบกที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี ใช้สำหรับอ่านดวงชะตาแบบไทยซึ่งสมัยนี้มักนิยมพกติดกระเป๋า ท่านผู้อ่านอาจนำไปใช้หรือดัดแปลงได้ตามอัธยาศัย


          วิธีการใช้ไม่มีอะไรยุ่งยาก  แต่ท่านต้องมีดวงชะตาแบบดวงไทยดังภาพแสดงเมื่อ LOAD โปรแกรมแล้ว RUN เครื่องก็จะถาม ล ? (คือ ลัคนาอยู่ช่องไหน?) ลัคนานี้บางดวงชะตาก็เขียน ลั บางดวงเขียน ส บางดวงเขียน ณ (สงสัยถามคนเขียน) ในดวงชะตาแบบไทยนี้ให้นับช่องบนสุดเป็นช่องที่ 1  แล้วเวียนซ้ายเป็นช่องที่  2,3……12 (มีอยู่ 12 ช่อง)  สำหรับดวงชะตาตามภาพแสดงนี้ ล = 6 (ช่องที่ 6)  1 = 3 , 2 = 5 , 3 = 6 , 4 = 3 , 5 = 7 , 6 = 5 , 7 = 11 , 8 = 9 , 9 = 9 , 0 = 1  ส่วนค่า J, S และ R นั้น เปลี่ยนแปลงไปตามปี พ.ศ. สำหรับในปี พ.ศ. 2529 (ตามโปรแกรมกำหนด) J มีค่าเท่ากับ 11 และใน ปี พ.ศ. 2530 J มีค่าเท่ากับ 12 ส่วนค่าของ S สำหรับในปี พ.ศ. 2529/30 มีค่าเท่ากับ 8 และ R มีค่าเท่ากับ 1 ทั้งในปี พ.ศ. 2529/30 เพราะฉะนั้นสำหรับในปี พ.ศ. 2529 ที่กำลังมาถึงนี้ให้ใส่  J = 11 , S = 8 และ R = 1 เหมือนกันทุกคน ซึ่งสำหรับดวงชะตาตามภาพแสดงนี้ เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์ ก็จะให้คำพยากรณ์ โดยที่จอมอนิเตอร์เป็นภาษาอังกฤษว่า

 

          GENERAL BEING : INCLINE TO BE UNSTABLE.
          VERY HARD TO GET SUCCESS IN LIFE.
          VERY ACTIVE, SOLDIER OR COMMANDSOOTHERS.
          CONCERNING WITH  EDUCATION, COMMUNICATION OR DOCUMENTS.
          HARD PERSON.
          UNCOMPACT FAMILY.
          YEAR 1986…
          SEPARATION PERIOD OR BAD FORTUNE.
          THANK YOU !

ในขณะเดียวกันก็จะพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทย ดังนี้

          เหตุการณ์ชีวิตโดยทั่วๆไป  มีแนวโน้มมีลำหักลำโค่นพอสมควร
          การไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่ง
          มีความกระตือรือร้นสูง อาจเป็นทหาร หรือบังคับบัญชาเขา
          เกี่ยวข้องกับการศึกษา  การคมนาคม  หรือเอกสาร
          หาญกล้า  หัวแข็ง ไม่อ่อนน้อมยอมใคร
          ครอบครัวไม่เป็นปึกแผ่น  มักเร่ร่อน
          *
          ชีวิตโดยทั่วไปสำหรับในปี  2529… 
          เป็นห้วงเวลาแห่งการพลัดพราก  หรือกำลังมีเคราะห์
          *
          สวัสดี !


          อนึ่ง ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง ในกิจการถึง  2 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการทหารและในกิจกรรมทางโหราศาสตร์ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่า ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความ “ล้ำยุค” จริงๆ เข้าแล้วเพราะขีดความสามารถหรือความเจริญทางปัญญาของสังคมทั่วไปตามความเจริญทางวัตถุไม่ทัน  โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เราต้องยอมรับว่า อยู่เหนือระดับปัญญาสามัญเกินพิกัด  ทำให้การใช้งานเป็นไปในลักษณะไม่ประหยัดและไม่สมกับสมรรถนะอันสูงส่งยิ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์  ดังจะเห็นจากการที่เคยมีผู้รำพันว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ราคานับแสน ใช้จริงๆไม่ถึงหมื่น (หรืออะไรทำนองนี้) เป็นอย่างนี้แทบทุกหน่วยงาน ในบางหน่วยข้าพเจ้าเคยได้ยินเจ้าหน้าที่พูดบ่นว่า  แทนที่คอมพิวเตอร์จะมาช่วยงานของเขาแต่กลับมาเพิ่มงานให้แก่เขา ... อย่างนี้ก็มี  การที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมักมองภาพพจน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ผิด  เขามองคอมพิวเตอร์เสมือนเป็นจักรกลชนิดหนึ่ง  เขาคิดว่าโปรแกรมเมอร์ก็คงไม่ผิดอะไรกับคนขับรถ  รถเมื่อมีคนขับรถใช้งานได้ฉันใด เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีโปรแกรมเมอร์ก็ต้องใช้งานได้ฉันนั้น  เขายังเคยชินอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ซึ่งไม่ “ล้ำยุค“ สังคมไทยเราคงจะเป็นอยู่เช่นนี้อีกนาน เพราะในสภาวะเช่นนี้มีอยู่หนทางเดียวที่จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้เต็มขีดความสามารถหรือสมกับราคาได้คือ ต้องเข้าใจทั้งการใช้คอมพิวเตอร์และต้องเข้าใจทั้งงาน  ผู้ที่รู้แต่คอมพิวเตอร์ไม่รู้งานจริง  หรือผู้รู้งานจริงแต่ไม่รู้คอมพิวเตอร์ล้วน “ไม่ได้เรื่อง“ พอๆกัน ..... สำหรับคนสมัยนี้


          หนทางเดียวที่จะสามารถขจัดปัญหาสภาวะการ “ล้ำยุค“ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้ก็คือ  การเริ่มระดมความคิดปรับปรุงระบบการศึกษาเสียใหม่ ด้วยการประกอบหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าไปในสามัญศึกษา ซึ่งในบางประเทศเขาเริ่มต้นกันแล้ว ทั้งนี้เพื่อยกระดับปัญญาของสังคมให้ทันยุคหรือทันกับขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำลังเจริญก้าวหน้าไปอย่างเร่งรุดนี้ ตามความเหมาะสม และควรจะริเริ่มได้แล้วตั้งแต่บัดนี้  ดีกว่าไปคิดสร้างงานมหกรรมที่ไม่เคยเกี่ยวกับปากท้องของประชาชน เช่น เดินการกุศล วิ่งการกุศล วิ่งการกุศล เปลี่ยนชื่อเก่า ตั้งชื่อใหม่ ฯลฯ ซึ่งหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เลย

5     CLS: KEY OFF
6     PRINT CHR$ (133) 
7     PRINT CHR$ (128)
8     LPRINT CHR$ (27); “A”; CHR$ (6);
9     INPUT “ นาม...... ”; O$
10   PRINT 
15   INPUT “ล =  ”; A
20   INPUT “1 =  ”; B
25   INPUT “2 =  ”; C
30   INPUT “3 =  ”; D
35   INPUT “4 =  ”; E
40   INPUT “5 =  ”; F
45   INPUT “6 =  ”; G
50   INPUT “7 =  ”; H
55   INPUT “8 =  ”; I
60   INPUT “9 =  ”; J
65   INPUT “O =  ”; K
70   INPUT “J =  ”; L
75   INPUT “S =  ”; M
80   INPUT “R =  ”; N
81   CLS : BEEP
82   LPRINT : LPRINT O$
83   LPRINT “ **************************************************************************** ”
85   IF (B-C) /3-(B-C) \ 3 = 0 THEN 90
86   GOTO 110
90   IF (B-I) /3-(B-I) \ 3 = 0 THEN 100
95   GOTO 110
100  IF (A-B) /3-(A-B) \ 3 = 0 THEN 205
105   GOTO 200
110   IF (A-B) /3-(A-B) \ 3 = 0 THEN 200
115   IF (A-C) /3-(A-C) \ 3 = 0 THEN 200
120   IF (A-I) /3-(A-I) \ 3 = 0 THEN
125   LPRINT “เหตุการณ์ชีวิตโดยทั่วๆไป มีแนวโน้มเป็นปกติ“
126   PRINT “GENERAL BEING : INCLINE TO BE NORMAL“ GOTO 250
130   IF (B-K) /3-(B-K) \ 3 = 0 THEN 132
131   GOTO 250
132   LPRINT “ มักเผชิญเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวปุปปับฉับพลัน; อุบัติเหตุ“
133   PRINT “ SUDDEN CHANGE IN THE FAMILY; ACCIDENT “ : GOTO 250
200   LPRINT “เหตุการณ์ชีวิตโดยทั่วๆไป มีแนวโน้มมีลำหักลำโค่นพอสมควร“
201   PRINT “GENERAL BEING : INCLINE TO BE UNSTABLE“ : GOTO 130
205   LPRINT “เหตุการณ์ชีวิตโดยทั่วๆไป มีแนวโน้มมีลำหักลำโค่นรุนแรง“
206   PRINT  “GENERAL BEING : SEVERE UNSTABLE!“ : GOTO 130
250   IF ABS(A – F) = 6 THEN LPRINT “ได้คู่ครองดี....” : PRINT “GOOD PARTNER!” : GOTO 255
251   IF (F-A)/3-(F-A) \ 3 = 0 THEN 301
255   IF (F-B)/3-(F-B) \ 3 = 0 THEN 300
260   IF (F-C)/3-(F-C) \ 3 = 0 THEN 300
265   IF (F-I)/3-(F-I)  \ 3  = 0 THEN 300
270   IF (F-J)/3 -(F-J) \ 3  = 0 THEN 300
275   IF (F-H)/3-(F-H) \ 3  = 0 THEN 290
276   IF (F-D)/3-(F-D) \ 3  = 0 THEN 290
277   IF (F-E)/3-(F-E) \ 3  = 0 THEN 290
278   IF (F-G)/3-(F-G) \ 3 = 0 THEN 290
280   LPRINT “การไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่ง“
281   PRINT “VERY HARD TO GET SUCCESS IN LIFE.“ : GOTO 350
290   IF (A-B)/3-(A-B) \ 3 = 0 THEN 297
295   IF (A-B)/3-(A-B) \ 3 = 0 THEN 297
296   LPRINT “พอมีแนวทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้“ : PRINT “SHOULD GET SUCCESS IN LIFE.“ : GOTO 350
297   LPRINT “จะประสบความสำเร็จในชีวิตภายใต้เงื่อนไขบางประการ“ 
298   PRINT “SUCCESS UNDER SOME CONDITIONS.“ : GOTO 350
300   LPRINT “จะประสบความสำเร็จในชีวิต อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง“ : PRINT “SUCCESS!“ :
GOTO 302
301   LPRINT “จะประสบความสำเร็จในชีวิตที่สำคัญ เข้าเกณฑ์บุคคลสำคัญ“ : PRINT “ GREAT SUCCESS! VIP.“ : GOTO 350
302   IF (F-D)/3 - (F-D)\ 3 = 0 THEN 304
303   GOTO 350
304   LPRINT “จะประสบความสำเร็จในชีวิตที่สำคัญยิ่ง อยู่ในระดับผู้บังคับบัญชา“ : PRINT “GREAT SUCCESS IN LIFE ; WOULD COMMAND OTHERS“
350   IF D = A OR D + 3 = A OR D - 9 = A THEN 450
356   IF (A-E)/3 -(A-E) 3 = 0 THEN 451
358   IF G = A OR G + 3 = A OR G - 9 = A THEN 452
362   IF C = A OR C + 3 =  A OR C - 9 = A THEN 453
366   IF K = A OR K + 3  = A OR  K - 9 = A THEN 454
370   IF (D-B)/3 -(D-B) 3 = 0 THEN 455
371   IF (D-C)/3 -(D-C) 3 = 0 THEN 455
372   IF C = H THEN 456
373   IF (H-A)/3 -(H-A) 3 = 0 THEN 457
374   IF (H-B)/3 -(H-B) 3 = 0 THEN 457
375   IF (H-C)/3 -(H-C) 3 = 0 THEN 457
408   LPRINT “*“ : LPRINT “ชีวิตโดยทั่วไปสำหรับในปี 2529…“ : PRINT : PRINT “YEAR 1986…”
409   IF (L-A)/3-(L-A) 3 = 0 THEN 515
410   IF (L-B)/3-(L-B) 3 = 0 THEN 520
411   IF (L-C)/3-(L-C) 3 = 0 THEN 525
412   IF (L-I)/3- (L-I)  3 = 0 THEN 420
416   IF (F-H)/3-(F-H) 3 = 0 THEN 580
418   LPRINT “เรื่อย ๆ.....” : PRINT “SO – SO…”
420   IF (M-B)/3-(M-B) 3 = 0 THEN 585
421   IF (M-C)/3-(M-C) 3 = 0 THEN 585
422   IF (M-I)/3- (M-I)  3 = 0 THEN 585
423   IF (N-H)/3-(N-H)  3 = 0 THEN 585
424   IF (M-A)/3-(M-A) 3 = 0 THEN 570
426   GOTO 575
450   LPRINT “มีความกระตือรือร้นสูง อาจเป็นทหาร หรือผู้บังคับบัญชาเขา“ : PRINT “VERY ACTIVE, SOLDIER OR COMMAND OTHERS.“ : GOTO 356
451   LPRINT “เกี่ยวข้องกับการศึกษา การคมนาคม หรือเอกสาร“ : PRINT “CONCERNING WITH EDUCATION, COMMUNICATION OR DOCUMENTS“ : GOTO 358
452   LPRINT “มีหัวในศิลป หรืองานด้านบริการ“ : PRINT “ART OR SERVICE” : GOTO 362
453   LPRINT “เป็นที่รู้จักของบุคคลทั้งหลาย  จินตนาการสูง อาจเกี่ยวข้องกับการเมือง“ : PRINT “FAVOURITE, IMAGINATIVENESS, POLITICAL TENDENCY.” : GOTO 366
454   LPRINT “มักมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในลักษณะปุบปับฉับพลัน สมัยนิยมจัด“ : PRINT “SUDDEN CHANGES IN CAREER, MODERNIST.” : GOTO 370
455   LPRINT “หาญกล้า หัวแข็ง ไม่อ่อนน้อมยอมใคร“ : PRINT “HARD PERSON.” : GOTO 372
456   LPRINT “ขี้วิตกกังวล จริงจัง พลัดพรากมากในชีวิต“ : PRINT “MODY, REALIST, SEPARATIONS.” : GOTO 373
457   LPRINT “ครอบครัวไม่เป็นปึกแผ่น มักเร่ร่อน“ : PRINT “UNCOMPACT FAMILY.” : GOTO 408
515   LPRINT “เป็นปีแห่งโชคลาภปีหนึ่งของท่าน!“ : PRINT “LUCKY YEAR!”
520   IF (F-B)/3-(F-B) 3 = 0 THEN 560
525   IF (F-C)/3-(F-C) 3 = 0 THEN 560
540   GOTO 420
560   LPRINT “จะประสบความสำเร็จในชีวิตครั้งใหญ่“ : PRINT “GREAT SUCCESS!” : GOTO 420
570   LPRINT “มีเคราะห์ อาจมีเหตุการณ์พลัดพรากในครอบครัว, หมู่คณะ!“ : PRINT “SEPARATION IN THE FAMITY OF PARTY!”
575   LPRINT “*“ : LPRINT “สวัสดี!“  : PRINT : PRINT “THANK YOU!”
576   END
580   LPRINT “เป็นห้วงเวลาโชคลาภของท่าน!“ : PRINT “YOUR LUCKY  PERIOD!” : GOTO 420
585   LPRINT “เป็นห้วงเวลาแห่งการพลัดพราก หรือกำลังมีเคราะห์“ : PRINT “SEPARATION PERIOD OR BAD FORTUNE.” : GOTO 424
Ok
เจาะลึกโหรา

ธาตุทั้งสี่ และการนำไปใช้เชิงจิตวิทยา
ไฟ ดิน ลม น้ำ ปฐมบทของโหราศาสตร์
ดวงจีโอเดติก ดาวพลูโต และวงรอบเสียกรุง 2310
โหราศาสตร์กับเงินตราสกุลหลักของโลก article
คัมภีร์เตตราบิโบลส ต้นธารของโหราศาสตร์ไทยและยูเรเนียน? article
บ้านเหนือ บ้านใต้ ตอนจบ article
บ้านเหนือ บ้านใต้ ตอน 1 article
เรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน article
การกลับมาของเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Return of Great Depression?) article
พลูโตในยุคสมัยต่างๆ article
เรือนชะตา 24 ระบบ article
โหราศาสตร์ธุรกิจ: กรณีศึกษาอัตราเงินเฟ้อและตลาดหลักทรัพย์ไทย article
ข่าวล่า เกี่ยวกับการประชุมโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๘ article
การประชุมทางวิชาการโหราศาสตร์ระหว่างชาติประจำปี ๒๕๑๘ article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 4: เซอุส article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 3: ฮาเดส article
เลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 2: คิวปิโด article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 1: ที่มาของดาวทิพย์ article
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอนจบ article
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 1 article
Daylight Saving Time หรือ Summer Time ปัญหากวนใจของนักพยากรณ์ article
วิวัฒนาการ ของ โหราศาสตร์ article
โหราศาสตร์ กับที่มาของวันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์ article
จารึกมรกต : ที่มาของ ปรัชญามูลฐาน แห่ง โหราศาสตร์ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker