ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา Horauranian.com
dot
bulletรำลึกถึง อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์
bulletเจตนารมณ์
bulletติดต่อเรา
bulletโหราพยากรณ์
dot
บทความ
dot
bulletเกร็ดโหรน่ารู้
bulletเจาะลึกโหรา
bulletโหราศาสตร์บ้านเมือง
bulletBlog อ.วิโรจน์
bulletแนะนำตำรา
bulletไพ่ยิปซี จักรราศี (Celestial Tarot)
bulletกระดานถามตอบ
bulletคลังบทความดวงเมืองเศรษฐกิจ 2550-2552
bulletคลังกระทู้โหราศาสตร์ที่น่าสนใจ
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
bulletReturn of Great Depression?
bulletChange! ผู้นำยุคใหม่ของโลก
bulletเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน
bulletโหราศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
bulletเลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง
bullet6 ขั้นตอนเพื่อการดูหมออย่างคุ้มค่า
bulletชนะใจคนรัก 12 ราศี
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเพจ โหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletCelestial Strategist Blog
bulletBlog โหราเศรษฐกิจ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
“ปีวอกนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น” 4 เมษายน 2535 article

“ปีวอกนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น”
การอภิปราย 4 เมษายน 2535 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

โดย พลตรี ประยูร พลอารีย์
โรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ

ก. ทั่วไป

          การอภิปรายนี้เป็นทัศนะของผู้อภิปรายแต่ผู้เดียว และตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นเรื่องของหลักวิชาการโดยเฉพาะ ไม่มีการนำเอาคติอื่น ๆ มาแทรกซ้อนแต่ประการใด กับไม่ถือว่าจะเป็นแนวความคิดที่ถูกต้องที่สุด ท่านผู้อื่นอาจมีความคิดที่ดีกว่า หรือถูกต้องกว่า ก็ได้

ข. ปีวอกนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น

          ในที่นี้ใคร่ขอกล่าวแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยเรา (สำหรับเหตุการณ์บ้านเมือง) เพราะที่เกี่ยวกับประเทศสำคัญอื่น ๆ ได้กล่าวไว้ในนิตยสารบางฉบับแล้ว
 

          สำหรับความแรงของโครงสร้างในดวงสงกรานต์ปีนี้ ที่น่าสนใจมี 3 ชุด คือ
ชุดที่ 1 จุดแสดง “ฌาปนกิจ เหตุการณ์ร้ายรุนแรง” คือ ราหู อังคาร เสาร์ มีกำลังแรงมาก และสถิตที่ประมาณ 10มก30 ปีนี้จึงมีบุคคลสำคัญถึงแก่กรรมมากเป็นพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ
ชุดที่ 2 จุดแสดง “ประสบความสำเร็จจากความงาม หรือจากศิลปะทั้งหลาย ฯลฯ” คือ ศุกร พฤหัส มีกำลังแรงมากสำหรับประเทศไทย ซึ่งอาจหมายถึงการประกวดนางสาวจักรวาลในประเทศไทยปี 2535 นี้ก็ได้ แต่เนื่องจากสัมพันธ์ลัคนาประเทศไทยสนิท นางงามจักรวาลอาจเป็นชาวเอเซียก็ได้
ชุดที่ 3 จันทร์สถิตเล็งมฤตยูสนิทในศูนย์รังสี ราหู/เนปจูน แปลว่า “พ้นจากอำนาจ จากโลกนี้ ฯลฯ” (ในลีลาไม่คาดฝัน) สถิตราว 13 องศาราศีมังกร บุคคลที่เกิดในราว 3 ม.ค.- หรือ 3 เม.ย.- หรือ 5 ก.ค.- หรือ 6 ต.ค.- จะประสบเหตุการณ์ดังกล่าวในปี 2535 นี้ และชีวิตอาจไม่ปลอดภัยได้

ค. ปีวอกนี้ การเมืองไทยจะมีอะไร

          ผู้อภิปรายมีข้อพิจารณา 3 ประการ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

          ประการที่ 1 จากการพิจารณาพื้นดวงชะตากรุงเทพฯ ดาวเสาร์จรกำลังจรมาสถิตในเรือน “กัมมะ” (ทับเมอริเดียน) ซึ่งทุกรอบ 30 ปี จะมีมา 1 ครั้ง หากคิดจากอดีตไม่ไกลนักจะพบว่า เมื่อ พ.ศ. 2475 ก็ครั้งหนึ่ง (เปลี่ยนแปลงการปกครอง) และเมื่อ พ.ศ.2506 ก็อีกครั้งหนึ่ง (จอมพลสฤษดิ์ ฯ ถึงแก่อสัญกรรม) “วิญญาณ” (เมอริเดียน) กรุงเทพฯ จึงถูกทับด้วย “ความทุกข์ พลัดพรากจากกัน จำกัด ...” จึงมองเห็นอย่างกว้าง ๆ แล้วว่า ปี 2535/36 นี้ บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะ “เสียศูนย์” แน่นอน

          ประการที่ 2 ปี พ.ศ.2535 เกิดสุริยุปราคา 3 ครั้ง ทั้ง 3 ครั้งลัคนาคราสประเทศไทยล้วนสถิตประมาณจุดเดียวกันที่ราศีมังกรสายนะ (ราว 16มก30) ทับ มฤตยู เนปจูน “สิ้นสติสมประดี” แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมากกว่า 1 ครั้ง (ปรากฏการณ์แบบนี้ปรากฏยาก นาน ๆ จะได้เห็นสักครั้ง)

          ประการที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยใช้วงรอบของ “เมโทน” (Metonic Cycle) พบว่า สถานการณ์ในปี 2535 นี้มีแนวโน้มพ้องกันกับเมื่อปี 2516 (ปี “ตุลาอาถรรพ”) ที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาร่วมกันกับ 2 ข้อข้างบน การเมืองไทยปีนี้จึงไม่ปกติอย่างยิ่ง

ง. ข้อยุติ (ทางด้านการเมือง)

          ข้อยุตินี้ได้เปิดเผยไว้ในนิตยสารบางฉบับตั้งแต่ราว ส.ค. 2534 มาแล้ว กล่าวคือ

  • ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลอาจยืดเยื้อจนถึง มิ.ย.35 ก็ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาจากต่างประเทศ (เสาร์ในเรือนที่ 9) และปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ (อังคารเล็งลัคนาจร) ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับนโยบาย หรือนโยบายใช้ไม่ได้ ก็อาจเป็นได้
  • ในปี 2535 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมากกว่า 1 ครั้ง
  • บุคคลสำคัญ ๆ ปีนี้ไม่ปลอดภัย อาจสูญเสียบุคคลเพศหญิงที่สังคมรู้จักหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะก็ได้ในราวกลาง ก.ค.35
  • เศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็ดีกว่าปี 2534 ที่ผ่านมาเล็กน้อย มีลักษณะวูบวาบไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าที่ควร (จันทร์ในเรือนที่ 2 เล็งมฤตยูในเรือนที่ 8 ของดวงสงกรานต์)
  • วิกฤตกาลทางการเมืองจะปรากฏเป็นระยะ ๆ และยาวลึกเข้าไปในปี พ.ศ. 2536 อันน่ากลัว

จ. สรุป

          สถานะทางการเมืองมีลักษณะเปราะบางที่สุดปีหนึ่งของประเทศไทย รัฐบาลที่จัดตั้งใหม่ที่คงจะอยู่ได้ ไม่ถึงปี ผู้นำพรรคฝ่ายค้านจึงควรตั้งรัฐบาลเงารอไว้ได้เลย

-----------------------------------------------------------

หมายเหตุ (โดย Pallas 19 พ.ค. 2550)

          ในวาระที่ครบรอบ 15 ปี (ครึ่งรอบของวงรอบดาวเสาร์) เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (17-20 พฤษภาคม 2535) ทางเว็บไซต์ www.horauranian.com ขอนำบทความ “ปีวอกนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น” ซึ่งเป็นบทความประกอบการบรรยายของอาจารย์ประยูร พลอารีย์ เมื่อ 4 เมษายน 2535 มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นบทความชั้นครูอีกบทความหนึ่ง ที่มีผลการพยากรณ์แม่นยำเฉียบขาด และมีการใช้หลักการโหราศาสตร์บ้านเมืองอย่างครบครัน ทั้งการใช้ดวงสงกรานต์ ดวงเมืองกรุงเทพ วงรอบดาวเสาร์ วงรอบเมโทน และคราส ทางคณะผู้จัดทำเว็บไซต์จึงเห็นสมควรที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับนักโหราศาสตร์และผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป

          บทความนี้บรรยายเมื่อ 4 เมษายน 2535 ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2535 เพียง 13 วัน และก่อนที่พลเอกสุจินดา คราประยูรจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 7 เมษายน เพียง 3 วัน เมื่อเรามาตรวจสอบผลการพยากรณ์กับเหตุการณ์จริง พบว่ามีความแม่นยำสูงมาก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำพยากรณ์ 

ผลลัพธ์

มีบุคคลสำคัญถึงแก่กรรมมากเป็นพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ

 ประเมินยากเพราะไม่มีข้อมูลชัดเจน
ประสบความสำเร็จจากความงาม หรือจากศิลปะทั้งหลาย .. อาจหมายถึงการประกวดนางสาวจักรวาลในประเทศไทยปี 2535 นี้ก็ได้ .. นางงามจักรวาลอาจเป็นชาวเอเซียก็ได้  มีการประกวดนางงามจักรวาลในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะจัดท่ามกลางการประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม นางงามจักรวาลคือ มิเชล แม็คลีน(Michelle McLean) จากประเทศนามิเบีย
บุคคลที่เกิดในราว 3 ม.ค.- หรือ 3 เม.ย.- หรือ 5 ก.ค.- หรือ 6 ต.ค.- จะประสบเหตุการณ์ดังกล่าวในปี 2535 นี้ และชีวิตอาจไม่ปลอดภัยได้  ประเมินยากเพราะไม่มีสถิติของผู้เกิดวันที่อาจารย์ระบุ อย่างไรก็ตาม พลตรีจำลอง ศรีเมือง ผู้นำการประท้วงในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เกิดเมื่อ 5 ก.ค. 2478 ถูกจับกุมระหว่างการนำการชุมนุมประท้วงที่ถนนราชดำเนินเมื่อ 18 พ.ค. 2535 ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวภายหลังเหตุการณ์สงบลง เมื่อถึงการเลือกตั้ง 2535/2 ในวันที่ 13 กันยายน 2535 พรรคพลังธรรมได้รับเลือกตั้งมีจำนวน ส.ส.  ที่นั่ง เข้าร่วมรัฐบาลนายชวน หลีกภัย แต่พล.ต.จำลองกลับหมดบทบาททางการเมืองไป จนกระทั่งกลับมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชวน หลีกภัยอีก 2 ปีถัดมา (24 ต.ค. 2537)1
ปี 2535/36 นี้ บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะ “เสียศูนย์” แน่นอน เกิดเหตุการณ์เสียศูนย์จริงๆ คือพฤษภาทมิฬ (17-20 พ.ค.)
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมากกว่า 1 ครั้ง มีรัฐบาล 4 ชุด คือ รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ครั้งที่ 1, รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร, รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ครั้งที่ 2 และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
สถานการณ์ในปี 2535 นี้มีแนวโน้มพ้องกันกับเมื่อปี 2516 (ปี “ตุลาอาถรรพ”) ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่มีการประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนที่ถนนราชดำเนินจนเกิดการปราบปรามอย่างรุนแรงจากอำนาจรัฐและมีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก เหมือนกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลอาจยืดเยื้อจนถึง มิ.ย.35 ก็ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาจากต่างประเทศ และปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับนโยบาย หรือนโยบายใช้ไม่ได้  หลังเลือกตั้ง 22 มี.ค. 35 มีการเตรียมเสนอนาย ณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีผู้แทนมากที่สุด ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่า ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นางมาร์กาเร็ต แท็ตไวเลอร์ ได้ออกมาประกาศว่า นายณรงค์ นั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนักค้ายาเสพติด พลเอกสุจินดา คราประยูรจึงได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ในวันที่ 7 เมษายน แต่รัฐบาลก็อยู่ได้เพียงเดือนเศษ เพราะพลเอกสุจินดาต้องลาออกจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต่างชาติไม่ยอมรับรัฐบาลไทยที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาการประท้วง ต่อมา มีความพยายามผลักดันพล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรกลับไปเสนอชื่อแต่งตั้งนายอานันท์ ปันยารชุนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนในวันที่ 10 มิ.ย. บ้านเมืองจึงเริ่มกลับเข้าสู่ความสงบ ต่อมามีการเลือกตั้งในวันที่ 13 กันยายน นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งและได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน
บุคคลสำคัญ ๆ ปีนี้ไม่ปลอดภัย อาจสูญเสียบุคคลเพศหญิงที่สังคมรู้จักหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะก็ได้ในราวกลาง ก.ค.35  พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เจ้าของฉายา ราชินีลูกทุ่ง เสียชีวิตเมื่อ 13 มิ.ย. 2535 ด้วยโรคเอสแอลอีหรือโรคภูมิแพ้ตัวเอง
เศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็ดีกว่าปี 2534 ที่ผ่านมาเล็กน้อย มีลักษณะวูบวาบไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าที่ควร  เศรษฐกิจของประเทศเริ่มดีขึ้นจากปี 2534 อย่างไรก็ตาม เกิดคดีจับเสี่ยสองกับพวก 11 คนปั่นหุ้นธนาคาร BBC
วิกฤตกาลทางการเมืองจะปรากฏเป็นระยะ ๆ และยาวลึกเข้าไปในปี พ.ศ. 2536 อันน่ากลัว  หลังพฤษภาทมิฬ บ้านเมืองเข้าสู่ความสงบมากขึ้น แต่ยังเกิดความกังวลในเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลผสมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงวิกฤติตุลาการภาคสองตลอดปี 2535 ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังคดีจ้างวานฆ่าประธานศาลฎีกาในปี 2536 (ผลจากเสาร์ในเรือนที่ 9 ของดวงสงกรานต์)

เชิงอรรถ

1. แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะจากอ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
โหราศาสตร์บ้านเมือง

ดาวศุกร์โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เหนือฟ้าประเทศไทย 2555 article
จันทรุปราคาเต็มดวง 10 ธันวาคม 2554 : ราหูอมรัฐธรรมนูญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ดาวพระเคราะห์กำลังโคจรเข้าจุดทวารในระยะ +/-5 องศา
ราชประสงค์- Time Square กับมงคลฤกษ์
ประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
อิสรภาพ หรือบาปบริสุทธิ์ article
ฮุนเซน : พระยาละแวกยุค ดิจิตอล article
หมากตัวสุดท้าย และคำปฏิญาณตนของนักเรียนเตรียมทหาร article
กงกรรม กงเกวียน article
ความเหมือนและความต่าง ตอน 2: กบฏวังหลวง 26 ก.พ. 2492 ถึง กบฏวังหลวง 17 ส.ค. 2552 article
ตามกรรม article
สุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2009 การกลับมาของซารอสที่ 136 article
ความเหมือนและความต่าง 1: กบฏวังหลวง 2492 ถึง สงกรานต์เดือด 2552 article
Change! ผู้นำยุคใหม่ของโลก article
รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถึง Goodbye Santika article
งานเลี้ยงที่มีวันเลิกลา article
การเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 และอนาคตประเทศไทยปี 2551 (ตอนที่ 1) article
ปี 2551 ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ในทรรศนะของนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน article
บทความเนื่องในวันไหว้ครู 2550: เมืองไทยก่อนการเลือกตั้ง 2550 ? article
เหตุการณ์ทั่วโลกในรอบเดือน มกราคม ๒๕๑๔ : บทความแรกของอ.ประยูร ในพยากรณสาร article
สุริยุปราคาบางส่วนผ่านฟ้าเมืองไทย 19 มีนาคม 2550 กับ เหตุการณ์ของประเทศไทย article
จันทรุปราคา เต็มดวงในเพ็ญ มาฆบูชา article
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ วิโรจน์ กรดนิยมชัย ว่าด้วยโหราศาสตร์บ้านเมือง ในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ article
สถานการณ์ของโลก ประเทศไทย และดวงชะตาของคุณในปี 2550 article
เรือนชะตาในโหราศาสตร์บ้านเมือง (House in Mundane Astrology) article
พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคไทยรักไทย ความเหมือนบนความต่าง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker