ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา Horauranian.com
dot
bulletรำลึกถึง อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์
bulletเจตนารมณ์
bulletติดต่อเรา
bulletโหราพยากรณ์
dot
บทความ
dot
bulletเกร็ดโหรน่ารู้
bulletเจาะลึกโหรา
bulletโหราศาสตร์บ้านเมือง
bulletBlog อ.วิโรจน์
bulletแนะนำตำรา
bulletไพ่ยิปซี จักรราศี (Celestial Tarot)
bulletกระดานถามตอบ
bulletคลังบทความดวงเมืองเศรษฐกิจ 2550-2552
bulletคลังกระทู้โหราศาสตร์ที่น่าสนใจ
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
bulletReturn of Great Depression?
bulletChange! ผู้นำยุคใหม่ของโลก
bulletเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน
bulletโหราศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
bulletเลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง
bullet6 ขั้นตอนเพื่อการดูหมออย่างคุ้มค่า
bulletชนะใจคนรัก 12 ราศี
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเพจ โหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletCelestial Strategist Blog
bulletBlog โหราเศรษฐกิจ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
โหราศาสตร์ธุรกิจ: กรณีศึกษาอัตราเงินเฟ้อและตลาดหลักทรัพย์ไทย article

เรียบเรียงโดย Pallas
14 กันยายน 2551

บทคัดย่อ

          โหราศาสตร์ธุรกิจ (Business Astrology) เป็นโหราศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีใช้งานตั้งแต่ยุคโบราณไม่ต่ำกว่าสองพันปีก่อน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมสูงมากในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยนั้น แม้ว่ามีนักโหราศาสตร์ไม่น้อยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักธุรกิจหรือแม้แต่ประยุกต์ใช้งานด้วยตนเอง แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาโหราศาสตร์สาขาวิชานี้อย่างเป็นระบบมากเท่าที่ควร เอกสารนำเสนอเรื่องนี้เป็นการนำเสนอ 4 เรื่องหลัก (โดย 2 เรื่องหลังนั้น เป็นการนำความรู้โหราศาสตร์มาทดสอบกับข้อมูลของไทยอย่างเป็นระบบ) ได้แก่

          1. ความเป็นมาโหราศาสตร์ธุรกิจ: กรณีศึกษา 4 เรื่องว่าด้วยการนำโหราศาสตร์ไปใช้ในธุรกิจ ได้แก่ ธาเลส นักปราชญ์ยุคกรีก, เซอร์ วิลเลียม เฮอร์เชล ผู้ค้นพบดาวยูเรนัส, เจ พี มอร์แกน มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 และ กานน์ นักค้าหุ้นในตำนานวอลล์สตรีท

          2. การนำโหราศาสตร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจ: แนวทางการนำโหราศาสตร์ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยประยุกต์กับทฤษฎีแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) ของปรมาจารย์แคปแลนและนอร์ตัน ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎี Balanced Scorecard อันโด่งดัง

          3. การพยากรณ์ภาวะเงินเฟ้อของไทย: การทดสอบปัจจัยทางโหราศาสตร์ที่ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเงินเฟ้อตั้งแต่มีการจัดเก็บขึ้นในประเทศไทย ร่วมกับปัจจัยทางโหราศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากต่างประเทศว่ามีผลต่อภาวะเงินเฟ้อ

          4. ราศีที่มีอิทธิพลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: การประมวลผลข้อมูลดวงชะตาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย เพื่อค้นหาว่า ราศี, ธาตุ และคุณะ ใด ที่มีอิทธิพลสูงต่อตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยใช้มูลค่าตลาด (Market Capitalization) เป็นดัชนีชี้วัด

หัวข้อนำเสนอ

 • ความเป็นมาโหราศาสตร์ธุรกิจ
 • การนำโหราศาสตร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจ
 • การพยากรณ์ภาวะเงินเฟ้อของไทย
 • ราศีที่มีอิทธิพลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บทสรุป

1. ความเป็นมาของโหราศาสตร์ธุรกิจ

 • Thales (624-546 BC)

นักปราชญ์ยุคกรีก ผู้ซื้อเครื่องหีบน้ำมันมะกอกทั้งหมดในเมือง Miletus หลังจากพยากรณ์ว่าปีนั้น พืชผล (ต้นมะกอก) จะอุดมสมบูรณ์ และสามารถทำกำไรจากการให้เช่าเครื่องหีบน้ำมันมะกอกในปีนั้น

 • Sir William Herschel (1738-1822)

ผู้ค้นพบดาวยูเรนัส ในปี 1801 ได้นำเสนองานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างวงรอบจุดมืดดวงอาทิตย์กับวงรอบราคาข้าวสาลี (ใช้ข้อมูลระหว่างปี 1650-1800)

 • J P Morgan (1837-1913)

นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าของวาทะอันลือลั่น
“Millionaires don’t hire astrologers, Billionaires do”

 • W D Gann (1878-1955)

นักค้าหุ้นชาวอเมริกัน ผู้เคยสร้างสถิติซื้อขายหุ้น 308 ครั้ง ได้กำไร 286 ครั้ง หรือ 92%

2. การนำโหราศาสตร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจ

มิติ ประเด็นที่น่าสนใจ การประยุกต์ใช้โหราศาสตร์
1. กลยุทธ์ (Strategy)
 • การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry analysis)
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor analysis)
 • การวิเคราะห์สังคม (Society analysis)
 • SWOT analysis
 • การวิเคราะห์ดวงเมือง (Mundane horoscope)
 • การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ (Economic forecasting)
 • การวิเคราะห์ดวงบริษัท (Corporate horoscope)

2. การเงิน (Finance)

 • การเงินธุรกิจ (Corporate finance)
 • การลงทุน (Investment)
 • การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ (Economic forecasting)
 • การวิเคราะห์ดวงบริษัท (Corporate horoscope)
3. ลูกค้า (Customer)
 • พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)
 • 4 Ps
 • การวิเคราะห์ดวงเมือง (Mundane horoscope)
 • การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ (Economic forecasting)
 • การวิเคราะห์ดวงบริษัท (Corporate horoscope)
4. กระบวนการภายใน
(Internal Process)
 • การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
 • การวางผังสถานที่ (Plant & office design)
 • การบริหารกระบวนการทำงาน (Operation management) Supplier, Production, Distribution, Service, R&D
 • การวางฤกษ์ (Electional astrology)
 • โหราศาสตร์อาคารสถานที่
 • กาลชะตา (Horary astrology)
 • การวิเคราะห์ดวงบริษัท (Corporate horoscope)
 • การวางฤกษ์ (Electional astrology)
 • โหราศาสตร์อาคารสถานที่
 • กาลชะตา (Horary astrology)
5. การเติบโต (Learning & Growth)
 • การสร้างทีม (Team building)
 • การสรรหาบุคลากร (Recruitment)
 • การพัฒนาบุคลากร (HR development)
 • การจูงใจ (Motivation)
 • การวิเคราะห์ดวงบุคคล (Natal horoscope)
 • การวิเคราะห์ดวงความสัมพันธ์ (Relationship astrology)

หมายเหตุ: จัดแบ่งมิติของธุรกิจตามแนวคิด Strategy Map ของ Kaplan & Norton

3.การพยากรณ์ภาวะเงินเฟ้อของไทย

 • ภาวะเงินเฟ้อ
  • ความหมาย
   ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ
 • สาเหตุ
  • เกิดจากต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น (Cost-push inflation)
  • เกิดจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น (Demand-pull inflation)
 • วิธีการวัด
  • ในประเทศไทยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2509 ปัจจุบันวัดโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ประกาศอัตราเงินเฟ้อเป็นประจำทุกเดือน
  • วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของสินค้าและบริการกลุ่มหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งระดับราคาของสินค้าและบริการ ใช้ชื่อว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index-CPI)
 • การถอดความหมายทางเศรษฐศาสตร์เป็นปัจจัยทางโหราศาสตร์
  • เงินเฟ้อ  = ปริมาณเงินเพิ่มขึ้น อย่างไม่มีเศรษฐกิจจริงรองรับ
     = ปริมาณเงิน + เพิ่มไม่จริง (หลอกลวง)
     = พฤหัส (เงิน) +  เนปจูน (หลอกลวง)
 • คัมภีร์พระเคราะห์สนธิ
  พฤหัส+เนปจูน = เงินที่หามาได้โดยง่าย การขาดแคลนเงิน การสูญเสียเงินทอง
 • การพยากรณ์
  • หลักปรัชญา
   • ใช้หลักอุปมาหรือเปรียบเทียบทางปรัชญา
   • สามารถแปลความได้อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยพบในอดีต
   • หากเข้าใจปรัชญาไม่ลึกซึ้งพอ จะแปลความผิดพลาดได้ง่าย
  • หลักสถิติ
   • ใช้หลักการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
   • ใช้พยากรณ์ได้เฉพาะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆครั้ง แต่ไม่สามารถพยากรณ์เรื่องราวใหม่ๆที่ไม่มีข้อมูลในอดีต
   • Garbage in, Garbage out
   • การแปลความตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน
  • การพยากรณ์ที่ดีต้องใช้การเปรียบเทียบทางปรัชญาเป็นหลัก และสถิติเป็นตัวเสริม
 • ปัจจัยทางดาราโหราศาสตร์ที่บ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อ (ข้อมูลจากตำราโหราศาสตร์ต่างประเทศ)
  • ปัจจัยโดด
   • เนปจูนในราศีต่างๆ
   • เสาร์ในราศีต่างๆ
   • พฤหัสในราศีต่างๆ
  • วงรอบ Recurrent
   • วงรอบพฤหัส-เนปจูน : วงรอบ 12.8 ปี
   • วงรอบเสาร์-เนปจูน : วงรอบ 35.9 ปี
   • วงรอบพฤหัส-เสาร์ : วงรอบ 20 ปี
 • สถิติเงินเฟ้อประเทศไทย

horauranian_Thai Inflation Graph 2509-2551

ที่มา: สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า

 • ผลการทดสอบปัจจัยทางโหราศาสตร์ต่อเงินเฟ้อ
  • เนปจูน ในราศีต่างๆ
   • งานวิจัยในต่างประเทศโดยมีข้อมูลย้อนหลัง 200 ปี พบว่า เงินเฟ้อจะสูงเมื่อเนปจูนเข้าราศีธาตุไฟ และจะลดลงเมื่อเข้าราศีธาตุดิน
   • สอดคล้องกับหลักปรัชญาที่ว่า เนปจูน คือ การหลอกลวง ความเฟ้อ เมื่อเข้าธาตุไฟ ทำให้ความเฟ้อลุกโชนขึ้นมา (ไฟ) และเมื่อเข้าธาตุดิน ความเฟ้อก็กลับมาสู่ความเป็นจริง (ดิน)
   • สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลที่มีอยู่เพียง 42 ปี พบว่า เงินเฟ้อสูงมากขณะที่เนปจูนอยู่ราศีธนู (2513-2527) และลดลงสู่ภาวะปกติเมื่อเข้าราศีมกร (2527-2541)

   

  • saturn sign vs inflation 1966-2008เสาร์ ในราศีต่างๆ
   • วงรอบ 29.4 ปี
   • มีข้อมูลที่มีอยู่เพียง 1.5 รอบดาวเสาร์ (2509-2551)
   • เงินเฟ้อจะสูงเมื่อเข้าราศีกันย์และตุลย์ (ปัจจุบันอยู่ราศีกันย์)
   • หากมองเชิงปรัชญา พบว่า ความทุกข์ยากอย่างเป็นรูปธรรม (ข้าวยากหมากแพง) น่าจะเกิดเมื่อเสาร์โคจรในราศีธาตุดิน (พฤษภ, กันย์, มกร) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติที่มี

 

 

 

 

  • Jupiter Sign vs Inflation 1966-2008พฤหัสในราศีต่างๆ
   • วงรอบ 12 ปี
   • มีข้อมูล 3.5 รอบ
   • ในเชิงปรัชญา พฤหัสหมายถึง การขยายตัว, เงิน ซึ่งหมายถึงภาคเศรษฐกิจจริงด้วย ทำให้เมื่อนำมาใช้กับเงินเฟ้อ จะเกิดสัญญาณที่ไม่ชัดเจนพอว่าเป็นเศรษฐกิจขยายตัวจริง หรือเป็นเพียงปริมาณเงินเพิ่มขึ้น (เงินเฟ้อ)

 

 

 

 

  • Jupiter - Neptune vs Inflationวงรอบพฤหัส-เนปจูน
   • วงรอบ 12.8 ปี
   • คือ วงรอบของเงินเฟ้อ เนื่องจาก เงิน (พฤหัส) เพิ่มอย่างหลอกลวง (เนปจูน)
   • เงินเฟ้อสูงเมื่อทำมุมระหว่างกันเป็นมุม 330-360 องศา (ก่อนจะทับกัน) และเมื่อพฤหัสโคจรห่างออกไป เงินเฟ้อก็จะลดลง
   • ปีนี้ 2551 ก็เป็นวงรอบที่เกิดเงินเฟ้อสอดคล้องกับสถิติ และปรัชญาดาว

 

 

 

  • Saturn - Neptune vs Inflationวงรอบเสาร์-เนปจูน
   • วงรอบ 35.9 ปี
   • วงรอบของเงินฝืด เมื่อความเฟ้อ (เนปจูน) กลับสู่ภาวะความจริงหรือข้อจำกัด (เสาร์)
   • เนื่องจากสถิติมีเพียง 1.1 รอบ จึงยังไม่น่าเชื่อถือ
   • ในทางปรัชญา วงรอบนี้น่าจะส่งผลต่อการหยุดชะงักของฟองสบู่มากกว่าเงินเฟ้อ เช่น ปี 2540-42 และ 2550-51

 

 

 

 

  • Jupiter - Saturn vs Inflationวงรอบพฤหัส-เสาร์
   • วงรอบเศรษฐกิจสำคัญ (20 ปี)
   • ความหมายเชิงปรัชญา คือ การชะงัก (เสาร์) ของการขยายตัว (พฤหัส) หรือเศรษฐกิจ (พฤหัส) จริง (เสาร์)
   • วงรอบนี้เหมาะที่จะใช้พยากรณ์ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ (GDP) มากกว่าพยากรณ์เงินเฟ้อ
   • จากข้อมูลสถิติ พบว่า เงินเฟ้อจะสูงก่อนที่ดาวทั้งสองจะทำมุมกุมหรือเล็งกัน

 

 

 

 

  • พระเคราะห์สนธิกับเงินเฟ้อ
   • ในช่วงปี 2551-2552 พระเคราะห์สนธิที่มีความหมายว่าเงินเฟ้อโคจรเข้าจุดทวาร และจุดจุลทวาร หลายจุด แสดงให้เห็นว่า เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงในช่วง 2 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่าง 17 ส.ค.- 23 ก.ย. 2551, 30 พ.ค.- 5 ก.ค. 2552 และ 27 ธ.ค. 2552 – 7 ม.ค. 2553 พระเคราะห์สนธิที่แปลว่าเงินฝืดจะโคจรเข้าจุดจุลทวารและจุดทวาร ทำให้ช่วงดังกล่าว เงินเฟ้อจะลดลง (เหมือนกับขณะนี้ช่วง ส.ค.-ก.ย. 2551 ที่ราคาน้ำมันลดลง ทำให้เงินเฟ้อลดลงทั่วโลก)
   • อพอลลอน + วัลคานุส – เนปจูน
    • ความหมายในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ "เงินเฟ้อ การทำลายความสมบูรณ์พูนสุข การทุจริตที่แพร่ออกไป การฉ้อราษฎร์บังหลวง"
    • = 0 เมษ (วังกะ 1องศา) ระหว่าง 12 ก.ย. 2551- 21 ม.ค. 2552 และ
     10 ต.ค. 2552- 29 ธ.ค. 2552  (ทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดภาวะเงินเฟ้อในโลก)
   • ฮาเดส + อพอลลอน – เสาร์
    • ความหมายในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ "การเริ่มต้นหรือการจบสิ้นของความทุกข์ยากอันใหญ่หลวงของหมู่ชน ความทุกข์ยากของผู้ลี้ภัย เงินเฟ้อ การยากจนลง ความสินหวังอย่างใหญ่หลวง การล้มละลาย อัตวินิบาตกรรม"
    • = 15 สิงห์ ระหว่าง 7 พ.ย. 2550- 8 ก.พ. 2551 และ 25 ก.ค. 2551- 15 ส.ค. 2551 (ทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดภาวะเงินเฟ้อในโลก)
   • ฮาเดส + โครโนส – พฤหัส
    • ความหมายในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ "พ้นการประทุษร้ายที่หยาบช้าได้อย่างมีโชค, พ้นออกมาจากนั่นได้เพียงแค่ตาเขียว เรื่องอื้อฉาวทางการคลัง ความหายนะของธนาคาร เงินเฟ้อ"
    • = 15 พิจิก (Orb 1 องศา) ระหว่าง 8-18 มี.ค. 2552, 24 ส.ค.- 7 ก.ย. 2552 และ 13-27 พ.ย. 2552 (ทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดภาวะเงินเฟ้อในโลก)
   • พฤหัส + ฮาเดส – เมษ
    • ความหมายในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ "ขาดแคลนเงินโดยทั่วไป เงินเฟ้อ โกงเงิน ความวิตกกังวลโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะการเงิน"
    • = 15 พฤษภ ระหว่าง 22 มี.ค. – 1 เม.ย. 2552 (ทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดภาวะเงินเฟ้อในโลก)
   • เนปจูน + โครโนส – พฤหัส
    • ความหมายในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ "หาเงินได้ง่ายและก็ใช้ง่ายด้วย ความสุรุ่ยสุร่ายอย่างเหลือหลาย การลดมูลค่าของทรัพย์สิน (เงินเฟ้อ)"
    • =15 สิงห์ 13 ส.ค.-23 ก.ย. 2552 และ = 0 กรกฎ ระหว่าง 12-21 ม.ค. 2553 (ทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดภาวะเงินเฟ้อในโลก)
   • เนปจูน + วัลคานุส – อพอลลอน
    • ความหมายในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ "เงินเฟ้อ การเสื่อมสลายอย่างใหญ่หลวงของความรุ่งเรื่องมั่งคั่ง แผนการคดโกงอันยิ่งใหญ่ ค้นพบการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่มโหฬาร"
    • = 24 พิจิก ไม่เข้าจุดทวาร
   • พฤหัส + ฮาเดส – แอดเมตอส
    • ความหมายในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ "การขาดแคลนเงินตรา ภาวะเงินฝืด"
    • = 15 กุมภ์ ระหว่าง 17 ส.ค.- 23 ก.ย. 2551 และ = 0 เมษ ระหว่าง 30 พ.ค.- 5 ก.ค. 2552 และ 27 ธ.ค. 2552 – 7 ม.ค. 2553 (ทำให้ช่วงดังกล่าวภาวะเงินเฟ้อในโลกจะลดลง)
 • แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปี 2552
  • แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บางแห่งเชื่อว่าภาวะเงินเฟ้อในปี 2552 จะชะลอตัวลงเพราะฐานปี 2551 สูงอยู่แล้ว แต่จากปัจจัยดาราโหราศาสตร์ต่างๆ พบว่า อัตราเงินเฟ้อในปี 2552 ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป ยกเว้นในช่วง ส.ค.-ก.ย. 2551, มิ.ย.-ก.ค. 2552 และ ธ.ค. 2552 -ม.ค. 2553 Inflation forecast 2009

4. ราศีที่มีอิทธิพลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • สมมติฐาน
  • ใช้วันเวลาที่หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นดวงชะตาของหุ้น (ไม่ใช่ดวงชะตาบริษัท)
  • ราศี, ธาตุ และคุณะ ที่มีอาทิตย์และจันทร์ของดวงหุ้นอยู่มาก (ถ่วงน้ำหนักด้วย Market Cap.) ย่อมมีอิทธิพลสูงกับตลาดหุ้น เมื่อมีดาวใหญ่โคจรเข้าตำแหน่งนั้นย่อมส่งผลต่อดัชนีตลาดหุ้นตามอิทธิพลของดาวนั้น
 • จากตำแหน่งอาทิตย์และจันทร์ของ บจ. พบว่า
  • Sun Sign vs SETราศีที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ ธนู, สิงห์ และ ตุลย์ ตามลำดับ
  • ราศีที่มีอิทธิพลน้อยสุด คือ เมษ, กรกฎ และมกร ตามลำดับ

 

 

 

 

 

  • SET vs Elementธาตุที่มีอิทธิพลสูงสดคือ ธาตุไฟ น้อยสุดคือธาตุดิน

 

 

 

  • SET vs Qualityคุณะที่มีอิทธิพลน้อยสุดคือ จรราศี
    

 

 


 • ทิศทางตลาดหุ้นจากสมมติฐานนี้
  • ดัชนีตลาดหุ้นไม่น่าจะเป็นไปในทางบวก ในช่วงระหว่างปี 2008-2011 เพราะพฤหัสไม่อยู่ในราศีสำคัญ แต่เสาร์กลับให้อิทธิพลสูง
  • ดังนั้น นักลงทุนไม่ควรใช้กลยุทธ์ซื้อกองทุนที่อิงกับดัชนีตลาดหุ้น แต่ควรใช้กลยุทธ์เลือกหุ้นเป็นรายตัวจะดีกว่า
 • คำเตือน
  • ผลการวิเคราะห์ตั้งอยู่บนข้อมูลตลาด ณ 24 ก.ค. 2551 ในอนาคต สัดส่วน Market Cap ของแต่ละราศีย่อมเปลี่ยนแปลงตาม บจ.และภาวะตลาด
  • การวิเคราะห์นี้มาจากการวิเคราะห์เพียงมิติเดียวเท่านั้น การลงทุนจริงควรวิเคราะห์ให้รอบด้านกว่านี้
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

บทสรุป

 • โหราศาสตร์ธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่มีมานานเป็นพันปีแล้ว ทางตะวันตกจะมีข้อมูลมากกว่าเพราะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก่อนประเทศไทย
 • โหราศาสตร์สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างหลากหลาย นักโหราศาสตร์ที่เข้าใจธุรกิจจะสามารถให้คำแนะนำได้ดีกว่าผู้ที่รู้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง
 • การพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจต้องนำการแปลความหมายเชิงปรัชญาผสมกับข้อมูลทางสถิติจะทำให้ได้คำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำมากขึ้น
 • การใช้โหราศาสตร์มาพยากรณ์ภาวะตลาดหุ้นได้อย่างแม่นยำ ไม่ได้แปลว่าจะได้กำไรจากการลงทุน แต่หากพยากรณ์ผิดพลาด ย่อมมีโอกาสกำไรน้อยลงไปอีก

 

หมายเหตุ

          บทความนี้มาจากสไลด์นำเสนอในรูปแบบ Powerpoint ที่ผมได้บรรยายในงาน "วันโหรจรัญ 2551" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 ณ อาคารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม. ซึ่งไม่ได้มาจากการเรียบเรียงเป็นบทความ จึงทำให้มีลักษณะเป็นหัวข้อ มากกว่าเป็นรายละเอียด และเนื้อหาหลายส่วนอยู่ในคำบรรยาย ไม่ได้นำมาลงในบทความนี้ ซึ่งทำให้ผู้อ่านที่ไม่ได้ฟังการบรรยายดังกล่าว อาจไม่เข้าใจในบางประเด็นได้ อย่างไรก็ตาม หัวข้อและประเด็นสำคัญได้ปรากฏในบทความนี้ครบถ้วนแล้ว
เจาะลึกโหรา

ธาตุทั้งสี่ และการนำไปใช้เชิงจิตวิทยา
ไฟ ดิน ลม น้ำ ปฐมบทของโหราศาสตร์
ดวงจีโอเดติก ดาวพลูโต และวงรอบเสียกรุง 2310
โหราศาสตร์กับเงินตราสกุลหลักของโลก article
คัมภีร์เตตราบิโบลส ต้นธารของโหราศาสตร์ไทยและยูเรเนียน? article
บ้านเหนือ บ้านใต้ ตอนจบ article
บ้านเหนือ บ้านใต้ ตอน 1 article
เรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน article
การกลับมาของเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Return of Great Depression?) article
พลูโตในยุคสมัยต่างๆ article
เรือนชะตา 24 ระบบ article
ข่าวล่า เกี่ยวกับการประชุมโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๘ article
การประชุมทางวิชาการโหราศาสตร์ระหว่างชาติประจำปี ๒๕๑๘ article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 4: เซอุส article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 3: ฮาเดส article
เลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 2: คิวปิโด article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 1: ที่มาของดาวทิพย์ article
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอนจบ article
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 1 article
Daylight Saving Time หรือ Summer Time ปัญหากวนใจของนักพยากรณ์ article
คอมพิวเตอร์ในวงการโหราศาสตร์ article
วิวัฒนาการ ของ โหราศาสตร์ article
โหราศาสตร์ กับที่มาของวันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์ article
จารึกมรกต : ที่มาของ ปรัชญามูลฐาน แห่ง โหราศาสตร์ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2618)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เขียนให้อ่านครับ นับว่าน่าสนใจค้นคว้าต่อมากๆเลย
ขอสอบถามเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ Chart ในภาพประกอบที่เป็นคล้ายๆ
ใยแมงมุม ไม่ทราบว่ามี Software ตัวไหน Plot Chart แบบนั้นให้ได้ไหมครับ
(อาจเป็น Software ทางสถิติ) อยากนำไปทดลองอะไรเล่นดูครับ เพราะมัน
น่าสนใจที่จะลองว่าเรื่องที่เราสนใจ มันมีแนวโน้มสูงต่ำในแต่ละองศาอย่างมี
นัยสำคัญจริงไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น holis วันที่ตอบ 2008-09-27 10:40:26


ความคิดเห็นที่ 2 (2708)
excel ก็ทำได้ไม่ใช่หรือครับ plot แบบหลายแกน
ผู้แสดงความคิดเห็น JigSaw วันที่ตอบ 2008-09-28 06:55:23


ความคิดเห็นที่ 3 (2782)

ผมใช้ Excel สร้าง chart ครับ

เป็นเวอร์ชั่น 2007 เลือก Radar Chart ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pallas (pallas-at-horauranian-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-29 00:13:25


ความคิดเห็นที่ 4 (3084)
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ทั้งคุณ pallas และคุณ jigsaw
ผู้แสดงความคิดเห็น holis วันที่ตอบ 2008-10-02 13:56:51


ความคิดเห็นที่ 5 (176114)

 ขอบคุณมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรา วันที่ตอบ 2019-07-02 09:13:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker