ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา Horauranian.com
dot
bulletรำลึกถึง อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์
bulletเจตนารมณ์
bulletติดต่อเรา
bulletโหราพยากรณ์
dot
บทความ
dot
bulletเกร็ดโหรน่ารู้
bulletเจาะลึกโหรา
bulletโหราศาสตร์บ้านเมือง
bulletBlog อ.วิโรจน์
bulletแนะนำตำรา
bulletไพ่ยิปซี จักรราศี (Celestial Tarot)
bulletกระดานถามตอบ
bulletคลังบทความดวงเมืองเศรษฐกิจ 2550-2552
bulletคลังกระทู้โหราศาสตร์ที่น่าสนใจ
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
bulletReturn of Great Depression?
bulletChange! ผู้นำยุคใหม่ของโลก
bulletเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน
bulletโหราศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
bulletเลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง
bullet6 ขั้นตอนเพื่อการดูหมออย่างคุ้มค่า
bulletชนะใจคนรัก 12 ราศี
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเพจ โหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletCelestial Strategist Blog
bulletBlog โหราเศรษฐกิจ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวล่า เกี่ยวกับการประชุมโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๘ article

หมายเหตุโดยเว็บมาสเตอร์ horauranian.com :
          หลังจากทางเว็บไซต์ได้ลงบทความ "การประชุมทางวิชาการ โหราศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๑๘" ในเว็บไซต์ horauranian.com ผมได้รับ e-mail จากคุณ Paweena (ซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมนี) แจ้งว่า มีสำเนาใบสมัครเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการโหราศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๑๘ ซึ่งระบุวันประชุมไว้ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งว่าการประชุมโหราศาสตร์ดังกล่าวจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2518 (ไม่ใช่ พ.ศ. 2517) จึงขอขอบพระคุณคุณ Paweena ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
          สำหรับบทความนี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณพลังวัชร์อีกครั้ง โดยเป็นสาส์นแสดงความยินดีและขอบคุณจากนายอูโด รูดอล์ฟมายังนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศเยอรมนี

ข่าวล่า เกี่ยวกับการประชุมโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๘

ตีพิมพ์ใน พยากรณ์สาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2518

 โดย พันเอก ประยูร พลอารีย์
อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย เลขาธิการฯ

          หลังจากการประชุมโหราศาสตร์ระหว่างชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการประชุมฯ ได้รับทั้งสาส์นและโทรศัพท์ทางไกล แสดงความยินดีจากวงการโหราศาสตร์ประเทศต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น ประเทศศรีลังกา, ประเทศแคนาดา ฯลฯ เป็นต้น

          ต่อไปนี้คือ สาส์นจาก นายอูโด รูดอล์ฟ แห่งสมาคมการศึกษาโหราศาสตร์ฮัมเบอร์ก เยอรมันนี ถึงท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยโดยตรง คณะกรรมการดำเนินการประชุม จึงใคร่เผยแพร่ให้บรรดาสมาชิกฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้


 
พยากรณ์สาร

ถอดเป็นภาษาไทย

เรียน ท่านประธานผู้มีเกียรติยิ่ง

          ขณะนี้ ข้าพเจ้ากลับถึง ฮัมเบอร์กแล้ว โดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินไทย-อินเตอร์เนชั่นนัล

          ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านประธานผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ด้วยใจจริง ที่การจัดการประชุมโหราศาสตร์ในกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยอัธยาศัยไมตรีและเพียบพร้อมไปด้วยแบบฉบับอันดีเยี่ยม

          การจัดให้มีการประชุมโหราศาสตร์ขึ้นในครั้งนี้ นับว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยที่ได้สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักโหราศาสตร์ขึ้นทั่วประเทศต่างๆ

          ข้าพเจ้าได้เคยไปร่วมการประชุมที่ ลอนดอน นิวยอร์ค และ เดนเวอร์ มาแล้ว มีความรู้สึกว่า ไม่มีการประชุมแห่งใด ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เท่าการประชุมที่ประเทศของท่าน ในครั้งนี้

          โดยคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุนับพันปี ซึ่งปัจจุบันก็ยังทรง ไว้ซึ่งประสิทธิภาพเหมือนกับเมื่อพันๆปีล่วงมาแล้ว ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ประเทศของท่านจะเป็นประเทศที่สำคัญที่สุด ที่จะเป็นผู้สถาปนาความเข้าอกเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ในหมู่นักโหราศาสตร์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงในระหว่างนักการเมืองทั้งหลายด้วยเพื่อการปรับปรุงสัมพันธภาพในสังคมของมนุษย์ ให้ดียิ่งขึ้น

          ถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันคนละถิ่น ก็ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น เราจะร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านปัญญาให้มั่นคงและถาวรต่อไป

          ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถือมายังท่านและเพื่อนนักโหราศาสตร์ทั้งปวง ด้วยความจริงใจ และขอให้ท่าน, องค์พระมหากษัตริย์ ตลอดจนพี่น้องร่วมชาติของท่าน จงประสบในสิ่งที่ปรารถนาในทุกประการ

                                                                            ขอแสดงความนับถือ

                                                                               อูโด รูดอล์ฟ
เจาะลึกโหรา

ธาตุทั้งสี่ และการนำไปใช้เชิงจิตวิทยา
ไฟ ดิน ลม น้ำ ปฐมบทของโหราศาสตร์
ดวงจีโอเดติก ดาวพลูโต และวงรอบเสียกรุง 2310
โหราศาสตร์กับเงินตราสกุลหลักของโลก article
คัมภีร์เตตราบิโบลส ต้นธารของโหราศาสตร์ไทยและยูเรเนียน? article
บ้านเหนือ บ้านใต้ ตอนจบ article
บ้านเหนือ บ้านใต้ ตอน 1 article
เรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน article
การกลับมาของเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Return of Great Depression?) article
พลูโตในยุคสมัยต่างๆ article
เรือนชะตา 24 ระบบ article
โหราศาสตร์ธุรกิจ: กรณีศึกษาอัตราเงินเฟ้อและตลาดหลักทรัพย์ไทย article
การประชุมทางวิชาการโหราศาสตร์ระหว่างชาติประจำปี ๒๕๑๘ article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 4: เซอุส article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 3: ฮาเดส article
เลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 2: คิวปิโด article
รู้จักดาวทิพย์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 1: ที่มาของดาวทิพย์ article
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอนจบ article
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอน 1 article
Daylight Saving Time หรือ Summer Time ปัญหากวนใจของนักพยากรณ์ article
คอมพิวเตอร์ในวงการโหราศาสตร์ article
วิวัฒนาการ ของ โหราศาสตร์ article
โหราศาสตร์ กับที่มาของวันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์ article
จารึกมรกต : ที่มาของ ปรัชญามูลฐาน แห่ง โหราศาสตร์ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker